Η ομιλία μέ τήν μεγαλύτερη ακροαματικότιτα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ... https://apokalipsistora.blogspot.com/2017/05/blog-post_18.html

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

ΟΙ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Εκκλησία Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών]*ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ* *Μὲ ἀφορμὴ τὴν διαμάχη γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα* [image: gox kallinikos]*Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών του παλαιού ημερολογίου (ΓΟΧ) Καλλίνικος* *Μὲ ἀφορμὴ τὴν διαμάχη γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα* Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο, ἐξ ἀφορμῆς τῆς διαστάσεως μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα διευκρινίζει, τὰ ἑξῆς: Ἡ ἔντονη αὐτὴ διαμάχη εἶναι θλιβερή, ἐφ’ ὅσον μάλιστα γίνεται ἀγώνας γιὰ σφαίρα ἐπιρ...περισσότερα »


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας...  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικον, θά πραγματοποιήσει, Συνοδικὴ λατρευτικὴ σύναξι πρὸς τιμὴν τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου καί θὰ λάβῃ χώραν, ὡς εἴθισται, τὴν Πέμπτη 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 7ην ἑσπερινὴν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι Ἀθηνῶν...περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ. 

Ἀξιοχρέως καὶ πάλιν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τιμᾶ τὸν Θεοκήρυκα καὶ Οὐρανοβάμωνα Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, τὸν καὶ ἱδρυτὴν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν, διὰ τῆς διοργανώσεως εἰδικῆς πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεως. Ἡ Συνοδικὴ λατρευτικὴ σύναξις πρὸς τιμὴν τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου θὰ λάβῃ χώραν, ὡς εἴθισται, τὴν Πέμπτην 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 7ην ἑσπερινὴν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος γειτνιάζει πρὸς τὴν Πνῦκαν, ὅπου καὶ τὸ βῆμα εἰς τό ὁποῖον ἐκήρυξεν ὁ Μέγας Ἀπόστολος πρὸς τοὺς Ἀθηναίους. Θὰ τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς Συνοδικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἑόρτιος ὁμιλία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου. Καλοῦνται ἅπαντες νὰ παραστοῦν τιμῶντες οὕτω τὸν φωτιστὴν καὶ διδάσκαλον τοῦ γένους ἡμῶν. Μετ᾿ εὐχῶν Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

********************************

Ἀνακοίνωσις περὶ βλασφήμων ἔργων καὶ διαφημίσεων...

Ἀριθμός Πρωτ. 2701 ΑΘΗΝΑΙ 13 / 26 – 03 - 2018. *ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ* *Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας* Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, *Πάντοτε* ἐντὸς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ ὅσον πλησιάζει ἡ μεγάλη Ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, ἐντείνεται ὁ πόλεμος ἐκ μέρους τῶν ἀντιχριστιανικῶν δυνάμενων κατὰ τῶν θεσμῶν καὶ τῶν ἱερῶν Προσώπων τοῦ Χριστιανισμοῦ. Βλάσφημοι ταινίαι, θεατρικαὶ παραστάσεις, ἀκόμη καὶ διαφημίσεις ἐπιστρατεύονται πρὸς σκανδαλισμὸν τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Κατ’ αὐτάς, ἐνεφανίσθη διαφήμισις εἰς τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημερώσεως, ἐμφανίζουσα δῆθεν τὸν «Θεὸν» νὰ λαμβάνῃ βραβεῖον καὶ νὰ εὐχα...περισσότερα »


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, Πάντοτε ἐντὸς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ ὅσον πλησιάζει ἡ μεγάλη Ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, ἐντείνεται ὁ πόλεμος ἐκ μέρους τῶν ἀντιχριστιανικῶν δυνάμενων κατὰ τῶν θεσμῶν καὶ τῶν ἱερῶν Προσώπων τοῦ Χριστιανισμοῦ. Βλάσφημοι ταινίαι, θεατρικαὶ παραστάσεις, ἀκόμη καὶ διαφημίσεις ἐπιστρατεύονται πρὸς σκανδαλισμὸν τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Κατ’ αὐτάς, ἐνεφανίσθη διαφήμισις εἰς τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημερώσεως, ἐμφανίζουσα δῆθεν τὸν «Θεὸν» νὰ λαμβάνῃ βραβεῖον καὶ νὰ εὐχαριστῇ διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοὺς Εὐαγγελιστὰς Αὐτοῦ Ματθαῖον, Μᾶρκον, Λουκᾶν καὶ Ἰωάννην! Πρόκειται προφανῶς περὶ βλασφημίας καὶ ἀπαιτεῖται ἡ διαμαρτυρία ἡμῶν. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν θεατρικὴν παράστασιν «Ἰησοῦς Χριστὸς ὑπέρλαμπρον ἄστρον», ἀποτελοῦσαν μίαν ἀνανεωμένην μορφὴν παλαιᾶς βλασφήμου καὶ προκλητικῆς παραγωγῆς. Θὰ πρέπει εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο νὰ τονίσωμεν, ὅτι ἐπίκεντρον τῆς συνήθους προσβολῆς καὶ βλαφημίας ἱερῶν Προσώπων, ἀποτελοῦν κατὰ κανόνα τὰ ἱερὰ Πρόσωπα τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ οὐδέποτε διανοοῦνται οἱ δημιουργοὶ τῶν διαφημιστικῶν προβολῶν, νὰ προσβάλουν π.χ. τὰ ὑπὸ τῶν Μωαμεθανῶν θεωρούμενα ὡς ἱερὰ πρόσωπα, διότι θὰ προεκάλουν ἐκρηκτικὴν καὶ βιαίαν ἀντίδρασιν ἐκ μέρους τῶν Μωαμεθανῶν. Τὸ ζήτημα τοῦτο ἀπησχόλησε τὴν Ἱερὰν ἡμῶν Σύνοδον ἐσχάτως, ἡ ὁποία ἀπεφάσισεν, ἀφ’ ἑνὸς νὰ προβῇ εἰς τὰ δεούσας ἀναφορὰς πρὸς τὰς ἁρμοδίους ἀρχάς, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ καλέσῃ τὸ εὐσεβὲς τῆς Ἐκκλησίας Πλήρωμα εἰς πνευματικὴν ἐγρήγορσιν, ὥστε ἐντεινομένης τῆς προσευχῆς καὶ τῆς νηστείας ἐκ μέρους ἡμῶν τῶν ἐλαχίστων, νὰ παρακαλέσωμεν τὸν Κύριον ὄχι μόνον ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἰδίων καὶ τῶν οἰκείων ἡμῶν, ἀλλ’ ὑπὲρ παντὸς τοῦ Γένους ἡμῶν. Ἰδιαιτέρως μάλιστα κατὰ τὰς παρούσας ἡμέρας, ὅταν ἀπειλαὶ καὶ κίνδυνοι ἐμφανίζωνται ἐξ ἀνατολῶν καὶ στρατιωτικοὶ τῆς Πατρίδος μας αἰχμαλωτίζονται ὑπὸ τῶν βαρβάρων, προέχει ἡ θερμὴ παράκλησις ἁπάντων τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς τὸν Θεόν, ὥστε νὰ παρίδῃ τὰς βλασφημίας καὶ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ νὰ ἐλεήσῃ ἅπαν τὸ Ἔθνος ἡμῶν. Μετ’ εὐχῶν διὰ καλὸν Πάσχα!

 Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς


«Δηλώσεις Ἀπαλλαγῆς» γιὰ τὴν Θεµατικὴ Ἑβδοµάδα

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ἡ Ἐκκλησία µας ἐπὶ τῆς Θεµατικῆς Ἑβδοµάδος µὲ τίτλο «Σῶµα καὶ Ταυτότητα» Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Τακτικὴ Συνεδρίαση Αὐτῆς, 8/21-2-2017, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου µας κ.Καλλινίκου, ἐνηµερώθηκε γιὰ τὸ ἀπὸ 23-12-2016 Ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, µὲ τὸ ὁποῖο δίδονται Ὁδηγίες, γιὰ τὴν πραγµατοποίηση στὰ Γυµνάσια τῆς Πατρίδος µας, ἐντὸς τοῦ 2017, µιᾶς Θεµατικῆς Ἑβδοµάδος, µὲ τίτλο «Σῶµα καὶ Ταυτότητα». Ὁ τρίτος βασικὸς ἄξονας τῆς Θεµατικῆς Ἑβδοµάδος, µὲ θέµα «Ἔµφυλες Ταυτότητες», ἔχει ἤδη ἐ... περισσότερα »


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι· Θεοφιλὲς Ποίμνιο τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος· Ἡ Χάρις καὶ ἡ Εὐλογία παρὰ Θεοῦ νὰ εἶναι μετὰ πάντων ὑμῶν! ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, συνεκλήθη πρὸ μηνὸς στὸ Κολυμπάρι Χανίων στὴν Κρήτη ἡ λεγομένη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», τὴν ὁποίαν προέβαλαν τὰ κοσμικὰ μέσα ἐνημερώσεως ὡς δῆθεν γεγονὸς ἰδιαίτερα σημαντικὸ καὶ ἱστορικό. Ἐπὶ ἕναν περίπου αἰῶνα, καὶ ἰδίως κατὰ τὴν τελευταία ἑξηκονταετία, τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως εἶχε τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὴν σύγκληση μιᾶς τέτοιου εἴδ... περισσότερα »


ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ.
*Σχόλιον **τού Πατρός **Ιωάννου Γλιόγκου **Πρωτοπρεσβυτέρου Πνευματικού Συγγραφέως *Όταν πρέπει νά βγάλουμε τά κάστανα από τήν φωτιά, ανάγκη είναι γιά νά μή καούμε νά έχουμε γνώση καί κατάλληλο εργαλείο, πόσο μάλλον όταν πρέπει νά ξεχωρίσουμε τήν ακρίβεια από τήν ανακρίβεια σέ θέματα δογματικά – εκκλησιολογικά – πνευματικά, δεδομένου πώς δέν είναι υλικής φύσεως όπως τά κάρβουνα καί τά κάστανα ώστε νά βλέπεις τί δέν μπορείς νά αγγίξεις καί πιό από τά δύο είναι τό ωφέλιμο… Αυτό πού κατά πρώτον πρέπει νά τονίσω είναι, πώς η Εκκλησία τού Χριστού είναι μία, καί όχι δύο – τρείς κατά τό τ...περισσότερα »


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΝΑΛΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ»)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ YOUTUBE (ΚΑΝΑΛΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ»  Στο βίντεο της 8ης διάλεξής μου της 15-9-2015 – το οποίο αναρτήθηκε, στις 6-12-2018, από το κανάλι στο youtube με τίτλο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ» - πραγματεύομαι το θέμα της υπαγωγής των ΓΟΧ στο Νόμο 4301/2014 από νομικής απόψεως και μόνον. Από νομικής απόψεως τίποτε δεν κωλύει τους ΓΟΧ από την υπαγωγή στον εν λόγω Νόμο. Στη συγκεκριμένη διάλεξη δεν πραγματεύομαι το θέμα αυτό από δογματικής – εκκλησιολογικής πλευράς. Από δογματικής – ε... περισσότερα »

Τὸ ζήτημα τῆς καταδίκης τῶν Ἐσφιγμενιτῶν

Ἀνακοίνωσις Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικον, ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς προσφάτου καταδίκης Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων (27-1-2017), δηλώνει τὰ ἑξῆς. Θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀπόφασις τοῦ Μεικτοῦ Ὁρκωτοῦ Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κατὰ τοῦ Ἡγουμένου καί τινων Μοναχῶν τῆς Ζηλωτικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἕνεκα ἐπεισοδίων λαβόντων χώραν πρὸ ἐτῶν, τὸ 2013, στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἶναι ἐξουθενωτικῶς αὐστηρὰ καὶ πληγώνει τὴν εὐαισθησίαν περὶ δικαίου κάθε καλοπροαιρέτου δημοκρ...περισσότερα »

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

*Μερικοὶ ἀδελφοὶ ποὺ ἀνήκουν εἰς τὸν χῶρο τοῦ πάτριου ἑορτολογίου καὶ κυρίως λόγω ἄγνοιας, μπερδεύονται καὶ συγχέουν τὴν πολιτικὴ πρωτοχρονιὰ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἑορτολογίου. Ἡ σημερινὴ πολιτικὴ πρωτοχρονιὰ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν θεία λατρεία καὶ μάλιστα ἐμεῖς οἱ χλευαστικῶς ἀποκαλούμενοι ''παλαιοημερολογίτες'' (σὲ ἀντιθέση μὲ τὴν Ἐπίσημη Ἐκκλησία), εἴμαστε σύμφωνοι μὲ τὸ νομοθετικὸ διάταγμα του 1923 καὶ συγκεκριμένα μὲ τὸ ἄρθρο 3 ὄπου ὁρίζει:* *«Διατηρείται εν ισχύει το Ιουλιανόν Ημερολόγιον όσον αφορά εν γένει την Εκκλησίαν και τας θρησκευτικάς εκδηλώσεις... περισσότερα »

Ο ΑΟΙΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ

*῾Ο ῾Ομολογητὴς ῾Ιεράρχης Μητροπολίτης,πρώην Φλωρίνης κ.Χρυσόστομος Καβουρίδης,῾Ηγέτης τῆς Μαρτυρικῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Πατρίου ῾Ημερολογίου ῾Ελλάδος 1870 - 7.9.1955. * Ως ελάχιστη ἀπότισι τιμῆς στὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ συγχρόνου ῾Ομολογητοῦ τῆς ᾿Ορθοδοξίας,Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδη,ὑπενθυμίζουμε συνοπτικῶς ὡρισμένα βιογραφικὰ στοιχεῖα του,τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν ἀνάγλυφα τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ σκεύους τῆς Θείας Χάριτος,πρὸς παραδειγματισμόν,στήριξιν καὶ ἐνίσχυσιν ἰδίως τῆς νεωτέρας γενεᾶς τοῦ ᾿Ακαινοτομήτου Πληρώματος τῆς ᾿Εκκλησίας,ἀλλὰ καὶ ἀναζωπ... περισσότερα »

Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΑΥΤΟΥ (ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ πρ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ)


*ΤΟ ΣΕΠΤΟ ΣΚΗΝΩΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ* ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΝΑΡΤΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: *1.* ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕ ΣΤΟΝ ΙΕΡΑΡΧΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1936 ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ,* 2. *ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΑΡΧΗ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ, *3.* ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΩΔΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΚΑΙ *4.* ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΘΑΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ. ΠΡΕΣΒΕΙΑΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΑΣ ΚΥΡΙΕ! *1.ΑΠΟ... περισσότερα »

Περὶ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

*ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ* *Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας* *ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.* Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, *Ἡ* Ἑορτὴ τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας πλησιάζει. Ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ἀγωνιζομένη ὑπὲρ τῶν Πατρώων Παραδόσεων, ὀφείλει νὰ τιμᾶ ἐξόχως τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς Πίστεως καὶ νὰ ἐπικαλῆται τὰς πρεσβείας αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ συγχρόνου Ἀγῶνος κατὰ τῶν αἱρέσεων. Διὰ τοῦτο: *α)* Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 7 / 20 Μαρτίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι­πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος θὰ ... περισσότερα 


Ταφὴ ἢ Καῦσις τῶν Νεκρῶν;

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Πρὸς τὸ Φριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας Ὁ Σεβασμὸς πρὸς τὴν ἱερότητα τοῦ Σώματος καὶ ἡ δῆθεν ἀξιοπρέπεια τῆς ἀποτεφρώσεως Tὸ σῶμα «σπείρεται (θάπτεται, ὅπως ὁ σπόρος, εἰς τὴν γῆν) ἐν φθορᾷ (φθαρτόν), ἐγείρεται (θὰ ἀναστηθῇ) ἐν ἀφθαρσίᾳ· σπείρεται (θάπτεται) ἐν ἀτιμίᾳ (ἄδοξον), ἐγεί- ρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται (θάπτεται) ἐν ἀσθενείᾳ (ἀνίσχυ- ρον), ἐγείρεται ἐν δυνάμει (δυνατόν)· σπείρεται σῶμα ψυχικὸν (ζωοποιούμενον / ἐμψυχούμενον ἀπὸ ζωϊκὴν φυ- σικὴν δύναμιν), ἐγείρεται σῶμα πνευματικὸν (ζωοποι- ούμενον ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα)...». (Α’ Κορινθ. ιε’ 42-45) Ἀγαπητοὶ ἐ... περισσότερα »


Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΙΑ ΤΟ "ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ"

*ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ* *ΣΑΝ* γεγονὸς μιᾶς ἄνευ προηγουμένου καταπτώσεως, πνευματικῆς καὶ ἐθνικῆς, δύναται νὰ χαρακτηρισθῆ ἡ ψήφισις ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο τοῦ νόμου γιὰ τὸ «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» Ὁμοφύλων, δηλαδὴ ἀνδρῶν μὲ ἄνδρες καὶ γυναικῶν μὲ γυναῖκες. *Καὶ* μάλιστα μὲ τὴν διαδικασία προωθήσεως ἐπείγοντος νομοθετήματος, παραμονὲς τῶν μεγάλων Ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης, ὡσὰν αὐτὸ νὰ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σοβαρὰ καὶ πιεστικὰ ζητήματα τῆς δύσμοιρης Πατρίδος μας, ἡ ὁποία στενάζει ὑπὸ τὸ βάρος ἀπεχθοῦς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἐνῶ εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ κύριο πρόβλημά της εἶναι τὸ δημο...περισσότερα »

Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος ''Ἡ Θ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας''

*Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς, Τρίτη, 18.11/1.12.2015 + Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου  Μακαριώτατε, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί.... Εἰσαγωγικὰ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  καὶ ἡ σημασία τοῦ θέματος περὶ τῶν θεωρουμένων ὡς Η΄ καὶ Θ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἶναι πάρα πολὺ μεγάλη σήμερα, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς προκλήσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Καὶ ἡ μὲν Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 879, ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου, ἡ ὁποία... περισσότερα »


ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 Μὲ ἐκκλησιαστικὴ τάξη καὶ πάνδημο ἐνθουσιασμὸ ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου Μὲ δάκρυα καὶ ἐνθουσιασμὸ ὑποδέχθηκαν καὶ καλωσόρισαν οἱ Θεσσαλονικεῖς τὸ νέο τους Μητροπολίτη, κ. Γρηγόριο, ἀπόψε τὸ ἀπόγευμα στὴν τελετὴ ἐνθρονίσεώς του ,ἡ ὁποία τελέσθηκε στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης. Κλῆρος καὶ λαὸς ὑποδέχθηκαν τὸν Σεβασμιώτατο κ. Γρηγόριο στὸ κεντρικὸ δρόμο πλησίον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ὅπου σχηματίστηκε πομπὴ προπορευμένης τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας τοῦ Παπαφείου, τῶν ἑξαπτέρυγων, τῶν λαβάρων, νέων ἐνδεδυμέ... περισσότερα »

****************************************

ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καλεῖ τὰ τέκνα της ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ τὸν εὐρύτερον χῶρον τῆς Ἀττικῆς εἰς τὴν ὁμολογιακὴν Ἐκδήλωσιν, τὴν ὁποίαν διοργανώνει διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἐνενήκοντα ἔτη συνεπληρώθησαν ἀπὸ τὴν αὐθαίρετον ἑορτολογικὴν καινοτομίαν εἰς τὴν ἐν Ἑλλάδι Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐν ἔτει 1924. Τοῦτο τὸ γεγονὸς ἀπετέλεσε τὸ ἄνοιγμα τῆς «κερκόπορτας» διὰ τὴν εἴσοδον πλήθους καινοτομιῶν καὶ ἅλωσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ταυτοχρόνως, ἀπετέλεσε τὸ ὁρόσημον τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῶν Πατρώων Παραδόσεων, ἐκ μέρους τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν, ἤτοι τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντεστάθησαν εἰς τὴν ἐκφράγκευσιν τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καλεῖ τὰ τέκνα της ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ τὸν εὐρύτερον χῶρον τῆς Ἀτ-τικῆς εἰς τὴν ὁμολογιακὴν Ἐκδήλωσιν, τὴν ὁποίαν διοργανώνει διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ο.Λ.Π.), Ἀκτὴ Μιαούλη 10, τὴν Κυριακὴν 17/30-11-2014 εἰς τὰς 6.00 μ.μ.
Κεντρικὸς Ὁμιλιτὴς θὰ εἶναι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος.
 Ἡ Ἐκδήλωσιςλαμβάνει χώραν ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τὸ Φανάριον, γεγονὸς δηλωτικὸν τοῦ εἰς ποῖον κατήφορον ὡδήγησεν ἡ ἀποστασία τοῦ 1924 τοὺς καινοτόμους ἐπισκόπους, ἀλλὰ καὶ τὸν ἑλληνικὸν λαόν, ὅστις κατὰ πλειονότητα παρακολουθεῖ τὰ γενόμενα ἀπαθῶς καὶ ἐν ἀδιαφορίᾳ.
            Ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, καλούμεθα νὰ δώσωμεν τὸ παρὸν εἰς τὴν ὁμο-λογιακὴν ταύτην Ἐκδήλωσιν.
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος

ΔΗΛΩΣΙΣ ἐξ ἀφορμῆς τῶν θλιβερῶν γεγονότων τὰ ὁποῖα διαδραματίζονται εἰς τὴν Χίον
Μὲ ἀφορμὴ τὰ θλιβερὰ γεγονότα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Πατέρων Χίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ὡς ἐκπρόσωπος τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προέβη στὴν ἀκόλουθη δήλωση:

«Εἶναι τρομακτικὸ νὰ διαπιστώνει κάποιος πὼς ἐν ἔτει 2015 δικαστικὲς καὶ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς δημοκρατικῆς χώρα, μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐνεργοῦν κατ' ἐντολὴν τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας, εἰς βάρος θρησκευτικῆς μειονότητος.


Πρὶν κἂν τὸ σκήνωμα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Ἀμβροσίου ἀναπαυθῆ στὴν χιακὴ γῆ ὁ κ. Μᾶρκος μὲ πρόσχημα δῆθεν τὴν διαφύλαξη πολιτιστικῶν θησαυρῶν τοῦ νησιοῦ, ὅπως γράφουν τὰ τοπικὰ Μ.Μ.Ε. ζήτησε ἀπὸ τὶς δικαστικὲς ἀρχὲς τὴν σφράγιση τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Ι.Μονῆς.

Διερωτώμεθα, πάνω σὲ ποιὰ νομικὴ βάση κινήθηκαν οἱ δικαστικὲς καὶ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς ποὺ σφράγισαν τοὺς χώρους τῆς Μονῆς ἐπιχειρώντας μάλιστα νὰ σφραγίσουν ἀκόμη καὶ τὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ καθολικοῦ τῆς; Μὲ ποιὰ ἁρμοδιότητα ὁ Μητροπολίτης τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας ζήτησε καὶ κέρδισε τὴν συνδρομὴ τῶν Ἀρχῶν σὲ μιὰ Ἱερὰ Μονὴ ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ ἕναν αἰῶνα ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν;

Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, βλέπουμε τὸ ἑλληνικὸ Κράτος ὄχι μόνο νὰ παραμένει θεατὴς ἀλλὰ νὰ εἶναι ἐνεργὸς παράγων στὴν καταπάτηση τῶν θρησκευτικῶν μᾶς ἐλευθεριῶν. Τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ τοπικὴ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα θρηνεῖ τὴν ἀπώλεια ἑνὸς σπουδαίου ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, τὴν ὥρα ποὺ τὸ σκήνωμα τοῦ παραμένει ἄταφο, ἐπιχειρεῖται ἡ ἁρπαγὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπὸ τὸν κρατικὸ Μητροπολίτη ποὺ ἀνερυθρίαστα προκαλεῖ τὸ κοινὸ αἴσθημα... ἐπειδὴ ἁπλὰ μπορεῖ!

Καλοῦμε τὸν κ. Ὑπουργό τῆς Δικαιοσύνης ἀλλὰ καὶ τὴν κα. Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου νὰ παρέμβουν ἄμεσα ὥστε νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἔννομη τάξη.

Ὡς πότε οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ θὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς πολῖτες β΄κατηγορίας; Μήπως πρέπει νὰ γίνουμε Μουσουλμᾶνοι γιὰ νὰ κερδίσουμε δικαίωμα στὴν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν μᾶς ἐλευθεριῶν;».

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ