Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

TO ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ο ανιαύσιος στέφανος...

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου-«Και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπε τω παραλυτικώ• θάρσει τέκνον• αφέωνται σοι αι αμαρτίαι σου»

*Απόστολος: Ρωμ. Ιβ΄ 6-14  *Ευαγγέλιο: Ματθ. θ΄ 1-8 * «Και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπε τω παραλυτικώ· θάρσει τέκνον· αφέωνται σοι αι αμαρτίαι σου». (Ματθ. θ΄2).* Σύντομο μεν, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό το σημερινό ευαγγέλιο λόγω των πολλών μηνυμάτων όπως: 1) Η δύναμη της πίστεως, η οποία μάλιστα ξεπερνά τα όρια του ατόμου και επεκτείνεται στο κοινωνικό σύνολο. 2) Η επιβεβαίωση ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του θεού και ότι ως «ο Υιός του Ανθρώπου» έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη» 3) Στέλνει μήνυμα θάρρους και ελπίδας προς κάθε αμαρτωλό άνθρωπο που θέλει να τον ... περισσότερα »

**************************

3/07  ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ή 16/7 ΜΕ ΤΟ ΠΑΠΙΚΟ...

ΚΥΡΙΑΚΗ Στ΄Ματθαίου...


Κατά  τό πάτριον Εορτολόγιον
Σήμερα 03-07
(†) ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
+Ανατολίου
Αρχ/που Κων/πόλεως 

ΔΙΑΤΑΞΗ... τής ΚΥΡΙΑΚΗΣ


Ηχος A΄πλς...  Εωθ.6΄...

*...*

<Λόγος περί Φθόνου ...>

http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html
{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

τή αυτή ημέρα βλέπε Ορθόδοξο Συναξαριστή τού Λαγγή..]]


Καταγόταν ἀπὸ τὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας καὶ ἔζησε στὰ χρόνια του αὐτοκράτορα Τραϊανοῦ (98-117). Ἦταν ἄνθρωπος μὲ ἐξαιρετικὴ συμπεριφορὰ καὶ διετέλεσε κουβικουλάριος τοῦ αὐτοκράτορα. Διεκπεραίωνε τὰ καθήκοντά του μέσα στὸ παλάτι κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο. Ἦταν προσεκτικὸς καὶ δὲ μολύνθηκε ἀπὸ τὴν χλιδὴ τῶν ἀνακτόρων. Ἡ ψυχή του ὁλόκληρη ἦταν δοσμένη στὸ Σωτῆρα Χριστό. Γι᾿ αὐτό, ὅταν ὁ Τραϊανὸς διέταξε διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν, ὁ Ὑάκινθος δὲ δίστασε νὰ ὁμολογήσει μπροστὰ στὸν αὐτοκράτορα ὅτι εἶναι χριστιανός. Ὁ Τραϊανὸς ἐξεπλάγη καὶ τοῦ εἶπε ὅτι εἶναι ἀχάριστος, γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν ὑπόληψη ποὺ τοῦ πρόσφερε τὸ παλάτι. Τότε ὁ Ὑάκινθος μὲ ψυχικὴ ἄνεση ἀπάντησε: «Ἂν ἡ εὐγνωμοσύνη εἶναι ἀρετή, βασιλιά, ποιὰ ἀπολογία θὰ μπορέσω νὰ δώσω ἀρνούμενος τὸ Σωτῆρα μου Χριστό, ὁ ὁποῖος ἔχυσε γιὰ μένα τὸ αἷμα του, ὁ ὁποῖος μου χάρισε τὴν πίστη, τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀγάπη, ὁ ὁποῖος μου δίνει λιμάνι στὶς τρικυμίες τῆς ψυχῆς, παρηγοριὰ στὴ θλίψη, ἀσφάλεια στὰ κύματα, θώρακα στὶς δοκιμασίες; Καὶ ὁ ὁποῖος μου ἐπιφυλάσσει συμμετοχὴ αἰώνια στὴ βασιλεία Του καὶ τὴν δόξα;». Ὁ Τραϊανός, στενοχωρημένος ἀπὸ τὰ λόγια του Ὑακίνθου, διέταξε νὰ τὸν φυλακίσουν χωρὶς νὰ τοῦ δίνουν καθόλου φαγητό, ἐκτὸς καὶ ἂν ἤθελε νὰ φάει εἰδωλόθυτα. Σαράντα μέρες πέρασε ἔτσι ὁ Ὑάκινθος, χωρὶς νὰ ἀγγίξει τὰ εἰδωλόθυτα. Τὴν 41η, ὅμως, παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸν Κύριο. (Ἡ μνήμη του Ἁγίου αὐτοῦ, μαζὶ μ᾿ αὐτὴ τοῦ Ἁγίου Διομήδη, ἀπὸ ὁρισμένους Συναξαριστές, ἐπαναλαμβάνεται περιττῶς καὶ τὴν 3η Ἰουνίου).

Ὁ Ἀνατόλιος ἔγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, δυὸ μῆνες μετὰ τὸν ἄδικο φόνο τοῦ Πατριάρχη Φλαβιανοῦ, στὶς 11 Αὐγούστου τοῦ 449, ἀπὸ τὸν αἱρετικὸ Διόσκορο καὶ τοὺς συνεργάτες του. Ὁ Ἀνατόλιος ἦταν γέννημα τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ χειροτονήθηκε διάκονος ἀπὸ τὸν τότε ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας Κύριλλο. Ὁ αἱρετικὸς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Διόσκορος, ὑποστήριξε τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἀνατολίου, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ τὸν ἔχει ὑποχείριό του. Διαψεύστηκε ὅμως. Ὁ Ἀνατόλιος ἀναδείχτηκε πιστὸς καὶ θαῤῥαλέος ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπὶ τῆς πατριαρχίας του, συνῆλθε τὸ 451 ἡ Δ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος στὴ Χαλκηδόνα, ποὺ καταδίκασε τὴν αἵρεση τοῦ Εὐτυχοῦς. Ἐπὶ Ἀνατολίου ἐπίσης, ἀνακομίσθηκαν στὴν Κωνσταντινούπολη τὰ λείψανα τῶν 40 ἁγίων, ποὺ μαρτύρησαν στὴ Σεβάστεια. Ἐπὶ τῆς πατριαρχίας του πάλι, ἡ βασίλισσα Πουλχερία ἔκτισε τὸ 450 τοὺς ἔξοχους ναοὺς τῆς Θεοτόκου τῶν Χαλκοπρατείων, τῶν Βλαχερνῶν καὶ τῆς Ὁδηγήτριας. Ὁ Πατριάρχης Ἀνατόλιος πέθανε τὸν Ἰούλιο τοῦ 458, ἀφοῦ ὠφέλησε σημαντικὰ τὴν πίστη καὶ τὴν Ἐκκλησία.

Συνελήφθησαν ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Τραϊανὸ (98 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος τοὺς ἐξανάγκαζε ν᾿ ἀρνηθοῦν τὸν Χριστὸ καὶ νὰ θυσιάσουν στὰ εἴδωλα. Ἐπειδὴ ὅμως ἀρνήθηκαν νὰ πειστοῦν στὶς διαταγὲς τοῦ βασιλιᾶ, ἀφοῦ βασανίστηκαν, κατόπιν τοὺς ἔκλεισαν στὴ φυλακή, ὅπου ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ἀπὸ τὸν ὁποῖο καὶ στηρίχτηκαν στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν μαρτύρησε ὁ Ἅγιος Ὑάκινθος, κατόπιν ἔβγαλαν καὶ αὐτοὺς ἀπὸ τὴν φυλακή, καὶ τοὺς ὁδήγησαν στὸ ναὸ γιὰ νὰ φάγουν ἀπὸ τὰ εἰδωλόθυτα. Οἱ Ἅγιοι αὐτοί, ὄχι μόνο δὲν ἔφαγαν, ἀλλὰ καὶ ἤλεγξαν μὲ θάῤῥος τὴν θρησκεία τῶν εἰδώλων. Τότε τοὺς κρέμασαν πάνω σὲ ξύλα καὶ ξέσχισαν τὶς σάρκες τους. Ἔπειτα μὲ βάρβαρο τρόπο, ἀφοῦ τοὺς κατέβασαν ἀπὸ τὰ ξύλα, τοὺς ἀποκεφάλισαν καὶ ἔτσι ὅλοι ἔλαβαν τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Τὰ δὲ τίμια λείψανά τους, ἐνταφίασαν μὲ τιμὲς οἱ χριστιανοὶ στὸν τόπο ὅπου μαρτύρησαν.

Οἱ Ἅγιοι αὐτοί, ἐκβιάζονταν ἀπὸ τὸν ἔπαρχο Μάξιμο νὰ θυσιάσουν στὰ εἴδωλα καὶ ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν, ὁμολογώντας τὸν Χριστό, ἀποκεφαλίστηκαν. Ὅταν δὲ ὁ Ἅγιος Μωκιανὸς βάδιζε στὸν τόπο τῆς ἐκτέλεσής τους, τὸν ἀκολούθησαν ἡ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά του κλαίγοντας. Τότε ὁ Ἅγιος, ἀντὶ νὰ δειλιάσει εἶπε στὴν οἰκογένειά του νὰ μὴ κλαίει ἀλλὰ νὰ χαίρεται γιὰ τὸ μαρτύριο ποὺ τοῦ ἀξιώνει ὁ Θεός. Ἐνῷ ἀντίθετα ἡ γυναῖκα τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ὅταν ἀποκεφαλίστηκε ὁ ἄντρας της, πῆρε τὸ κεφάλι του στὰ χέρια της μὲ χαρὰ σὰν πολύτιμο θησαυρό.

Τὸ Καρπενήσι, καὶ συγκεκριμένα τὸ χωριὸ Μέγα, εἶναι ὁ τόπος ὅπου γεννήθηκε ὁ νέος ὁσιομάρτυρας Γεράσιμος, καὶ κατὰ κόσμον Γεώργιος. Ἕνδεκα χρονῶν πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ παρέμεινε κοντὰ σ᾿ ἕναν παντοπώλη. Κάποια μέρα, μετέφερε πάνω στὸ κεφάλι του ἕνα χάλκινο δίσκο, ποὺ εἶχε πινάκια γεμάτα πηγμένο γάλα. Σὲ κάποια στιγμὴ ὅμως γλίστρησε, τοῦ ἔπεσε ὁ δίσκος μὲ τὰ πινάκια καὶ τοῦ ἔσπασαν ὅλα. Καὶ ἐνῷ ἔκλαιγε μέσα στὸ δρόμο γιὰ τὴν δυστυχία ποὺ τὸν βρῆκε, τὸν πῆρε κοντά της μία ἐπίσημη Ὀθωμανίδα κυρία, ποὺ τὸν παρηγόρησε. Στὴ συνέχεια μὲ διάφορες περιποιήσεις, τὸν ξεγέλασε καὶ κατάφερε νὰ τὸν ἐξισλαμίσει. Μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια ὁ Γεώργιος, κατάλαβε τὸ ἁμάρτημά του καὶ ἔφυγε γιὰ τὴν πατρίδα του. Ἀργότερα πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐκάρη μοναχὸς καὶ ὀνομάστηκε Γεράσιμος. Ἐπιθυμώντας ὅμως τὸ μαρτύριο, ἐπέστρεψε στὴ βασιλεύουσα καὶ ἀποκήρυξε τὸν Ἰσλαμισμό. Κατόπιν μπροστὰ στὸν πρώην κύριό του, κήρυξε μὲ θάῤῥος τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Παρὰ τὶς κολακεῖες καὶ τὰ βασανιστήρια, ὁ Γεράσιμος ἔμεινε ἀμετακίνητος στὴν πίστη του. Τότε, στὶς 3 Ἰουλίου 1812 τὸν ἀποκεφάλισαν στὸ Μπαμπὰ Χουμάϊ της Κωνσταντινουπόλεως. Τότε ἦταν 25 χρονῶν. Τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου ἐνταφιάστηκε στὴν ἀρχὴ στὸ νησὶ Πρώτη. Ἀργότερα μεταφέρθηκε στὴ Μονὴ τοῦ Πυρσοῦ στὸ Καρπενήσι. Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου βρίσκεται τυπωμένη στὴν Ἀκολουθία του.

Ἡ εἰκόνα της, πάντα σύμφωνα μὲ προφορικὲς παραδόσεις ποὺ βρίσκονται στὴ Μονὴ Χιλανδαρίου, βρισκόταν στὴ Λαύρα τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου. Πρὶν πεθάνει ὁ Ὅσιος Σάββας εἶπε σ᾿ αὐτοὺς ποὺ ἦταν γύρω ἀπὸ τὸ κρεβάτι του, ὅτι κάποτε θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Λαύρα κάποιο βασιλοπαῖδι, Σάββας ὀνομαζόμενος καὶ αὐτός. Νὰ τοῦ δοθεῖ λοιπὸν ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας Γαλακτοτροφούσης σὰν εὐλογία. Γεγονὸς ποὺ ἔγινε τὸν 13ο αἰῶνα, ὅταν τὴν Λαύρα ἐπισκέφθηκε ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Σέρβος, κτήτορας τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Αὐτὸς μετέφερε τὴν ἁγία αὐτὴ εἰκόνα στὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ συγκεκριμένα στὴ μονὴ τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ἵδρυσε. Σήμερα βρίσκεται σὲ ἐκκλησία τῶν Καρυῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ ὑπόκειται στὴ Μονὴ Χιλανδαρίου, καὶ εἶναι τοποθετημένη στὸ δεξιὸ μέρος τοῦ τέμπλου, ὅπου κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν ὁ Κύριος, ποὺ βρίσκεται στὸ ἀριστερὸ μέρος τοῦ τέμπλου.

Γεννήθηκε στὰ τέλη τοῦ 16ου αἰῶνα, στὸ χωριὸ Σκιαδὰ τῆς ἐπαρχίας τῶν Παλαιῶν Πατρῶν. Σὲ νεαρὴ ἡλικία καὶ παρὰ τὴν θέλησή του, ἀῤῥαβωνιάστηκε μία εὐσεβὴ νέα, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὸ ἴδιο χωριό. Ὁ Ἰωακεὶμ ὅμως, φλεγόμενος τοῦ πόθου τῆς μοναχικῆς ζωῆς, ἐγκατέλειψε γονεῖς καὶ ἀῤῥαβωνιαστικιὰ καὶ ἔγινε μοναχὸς (ποῦ;). Ἀργότερα ἔγινε Ἱερέας καὶ σύμφωνα μὲ μία ἐπιγραφὴ τῆς Μονῆς Νοτενῶν, ὑπῆρξε ἡγούμενός της γιὰ ἀρκετὰ χρόνια. Ἔπειτα ἀναχώρησε σὲ κάποια σπηλιά, πάνω ἀπὸ τὴν Μονή, ὅπου μὲ τὴν σκληρὴ ἀσκητική του ζωὴ κατάφερε νὰ γίνει ἐπίγειος ἄγγελος καὶ οὐράνιος ἄνθρωπος. Ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ καὶ μετὰ 10 χρόνια ἔγινε ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων του. Τὸ λείψανό του βρέθηκε ἀναλλοίωτο καὶ ἔβγαζε θαυμάσια εὐωδιά. Μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια, τὸ λείψανό του διαλύθηκε καὶ ἡ κάρα του μαζὶ μὲ ἄλλα πολύτιμα ἀντικείμενα τῆς μονῆς ἐκλάπη. Σήμερα στὴ Μονὴ αὐτή, βρίσκονται λίγα μόνο λείψανα τοῦ Ἁγίου, ποὺ εὐωδιάζουν καὶ κάνουν διάφορες θεραπεῖες στοὺς πιστούς

  • ΣΕ  ΑΝΑΜΟΝΗ...  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Τό γεγονός τής ενανθρωπήσεως τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι τό σημαντικότερο ιστορικό γεγονός οπωσδήποτε, τό οποίο δύο χιλιάδες χρόνια μετά από τήν γέννηση τού Χριστού, δέν έπαψε νά επηρεάζει τήν ανθρωπότητα. Τό αιώνιο στίγμα – πρό ΧΡΙΣΤΟΥ, &amp; μετά ΧΡΙΣΤΟΥ – επιβεβαιώνει τόν κάθε σοβαρό, καί μή εμπαθή ιστορικό, ότι όντως ο μοναδικός Ιησούς, είναι κυρίαρχος τής ιστορίας, καθώς καί πρίν τήν ενανθρώπησή Του, τά πάντα θεωρούνται ως προπαρασκευή γιά τό μοναδικό αυτό γεγονός. Όλα τά σχετικά στοιχεία μέ τήν ενσάρκωση τού Υιού καί Λόγου τού Θεο... περισσότερα » Η Αποστολική διαδοχή των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών (ντοκουμέντα)


ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ: ΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΨΕΩΣ ΑΪ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ​​ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΨΕΩΣ *ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙ • Μετά την αθεϊστικήν Επανάστασιν του 1917 εις Ρωσίαν, ένα τμήμα της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εξήλθε της χώρας και διεσπάρη εις όλας σχεδόν τας ηπείρους της υφηλίου, οργανωθέν Πατριαρχικαίς ευλογίαις ως Ανεξάρτητος Εκκλησιατική Δικαιοδοσία μετά Συνόδου Ιεραρχίας, Κλήρου, Μοναχισμού και πολυπληθούς Ποιμνίου. • Η ούτως αποκληθείσα «Ρωσική Ορδόδοξος Εκκλησία της Διασποράς» απετέλει ανέκαθεν μίαν μαρτυρίαν Ορθοδοξ... περισσότερα »

ότι δέν πρέπει νά ξεχαστεί...

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ...

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

1 Ιουλίου Συναξαριστής Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων


*Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς οἱ Ἀνάργυροι* Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν τὴν ἐποχὴ ποὺ αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων ἦταν ὁ Κάρυνος, ἦταν γιατροὶ στὸ ἐπάγγελμα καὶ παρεῖχαν ἰάσεις σὲ ὅλους ὅσους εἶχαν ἀνάγκη, καὶ γιὰ ἀντάλλαγμα δὲν ἔπαιρναν χρήματα, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ ζητοῦσαν ἦταν νὰ πιστέψουν στὸν Χριστό. Κάποιοι ὅμως καλοθελητὲς διέβαλαν τοὺς ἁγίους στὸν αὐτοκράτορα καὶ τοῦ εἶπαν ὅτι οἱ θεραπεῖες καὶ τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦσαν τὰ ἔκαναν μὲ μαγικὲς τέχνες. Τότε οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι ἐπειδὴ δὲν ἤθελαν νὰ πᾶνε ἄλλους ἀντὶ αὐτῶν στὸν αὐτοκράτορα, προσῆλθαν μόνοι το... περισσότερα »

************************************************

Κατά τό Ορθόδοξο Εορτολόγιο
Σήμερα 01-07
† Κοσμά & Δαμιανού
των Αναργύρων 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ 
 

01/7 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ή 14/7 ΜΕ ΤΟ ΠΑΠΙΚΟ...

τή αυτή ημέρα Κατά τό Ορθόδοξο Αγιολόγιον...]]Ἦταν ἀδέρφια καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη. Σπούδασαν καὶ οἱ δυὸ τὴν ἰατρικὴ καὶ ἐξάσκησαν αὐτὴ ὄχι σὰν ἐπικερδὲς ἐπάγγελμα, ἀλλὰ σὰν φιλανθρωπικὴ διακονία. Χρήματα δὲν δέχονταν, οὔτε ἀπὸ φτωχό, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπὸ πλούσιο. Κυρίως, ἔτρεχαν καὶ πρόσφεραν πρόθυμα τὶς ὑπηρεσίες τους στοὺς φτωχούς, παρὰ στοὺς πλουσίους, διότι, ὅπως ἔλεγαν, μία καλύβα ἔχει περισσότερη ἀνάγκη ἀπὸ ἕνα παλάτι. Ἀλλὰ καὶ ὅταν θεράπευαν κάποιον ἀσθενῆ πλούσιο καὶ αὐτὸς μὲ τὴν βία τοὺς ἀνάγκαζε νὰ δεχθοῦν ἀμοιβή, αὐτοὶ τοῦ σημείωναν τὸ ὄνομα ἑνὸς φτωχοῦ ἀσθενοῦς καὶ τὸν προέτρεπαν σ᾿ αὐτὸν νὰ δώσει τὴν ἀμοιβή τους. Ὁ Θεός, μάλιστα, εὐλόγησε τὴν ἰατρική τους καὶ μὲ θαυματουργικὴ δύναμη. Αὐτό, ὅμως, κίνησε τὸ φθόνο τῶν ἄλλων γιατρῶν, μὲ πρῶτο τὸ δάσκαλό τους, ποὺ τοὺς μισοῦσε ἐπιπλέον, διότι αὐτοὶ ἦταν χριστιανοί. Κάποια μέρα, λοιπόν, ἐνῷ μάζευαν θεραπευτικὰ βότανα, τοὺς δολοφόνησαν, ἀφοῦ τοὺς ἔσπρωξαν μὲ ὁρμὴ στὸν γκρεμό. Φάνηκε, ἔτσι, ἡ καταστρεπτικὴ ἰδιοτέλεια τῶν συναδέλφων τους, καὶ ἀντίθετα πόση «φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον», φιλαδελφία ἐλεύθερη ἀπὸ κάθε προσποίηση καὶ ὑποκρισία, καλλιεργοῦσαν οἱ δυὸ Ἅγιοι Ἀνάργυροι.

Ὁ Ὅσιος Πέτρος, ἔζησε στὰ χρόνια τῶν αὐτοκρατόρων Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης (780). Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Κωνσταντῖνος καὶ ἦταν Πατρίκιος καὶ στρατηγὸς τοῦ βασιλιᾶ. Ἔτσι ὁ Πέτρος εἶχε τὴν εὐχέρεια καὶ σπούδασε φιλοσοφία καὶ ἄλλες ἐπιστῆμες, στὶς καλύτερες σχολές. Ἔπειτα παντρεύτηκε, καὶ μετὰ τὸ θάνατο τοῦ πατέρα του, ἔγινε Δομέστικος τῶν σχολῶν καὶ Πατρίκιος. Τότε βασιλιᾶς ἦταν ὁ Νικηφόρος Α´. Σὲ κάποια ὅμως ἀποτυχημένη ἐκστρατεία κατὰ τῶν Βουλγάρων, ὁ Πέτρος μαζὶ μὲ ἄλλους 50 ἄρχοντες συνελήφθη. Κατόπιν λέγεται, ὅτι τοῦ παρουσιάστηκε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής, τὸν ἐλευθέρωσε καὶ τὸν συνόδεψε μέχρι τὴν πατρίδα του. Ἀλλ᾿ ὁ Πέτρος καταφρόνησε τὰ τοῦ κόσμου, ἀνέβηκε στὸν Ὄλυμπο καὶ ἔγινε μοναχὸς κοντὰ στὸν ὅσιο Ἰωαννίκιο. Μετὰ 34 χρόνια, καὶ ὅταν πέθανε ὁ ἅγιος γέροντάς του, ἐπανῆλθε στὴν Κωνσταντινούπολη (847). Ἐκεῖ, κοντὰ στὸ Ναὸ τοῦ Εὐάνδρου ποὺ εἶχε κτίσει ὁ ἴδιος, ἔκανε μία μικρὴ καλύβα. Μέσα σ᾿ αὐτὴν τὴν καλύβα, ἔζησε ὀκτὼ χρόνια ἀσκητικὰ καὶ θεάρεστα. Πέθανε εἰρηνικὰ τὸ ἔτος 854.

Ὅλοι μαρτύρησαν διὰ ξίφους..

Ὅλοι μαρτύρησαν διὰ πυρός.

Ὁ Ὅσιος αὐτὸς καταγόταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία καὶ ἔζησε στὰ χρόνια του βασιλιᾶ Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογέννητου (901-959), γιοῦ τοῦ Λέοντα τοῦ Φιλοσόφου καὶ τῆς Ζωῆς. Ἔκτισε τὴν Μονὴ τοῦ Βαθέος Ρύακος στὴ Βιθυνικὴ κωμόπολη Τρίγλια καὶ διακρινόταν ὄχι μόνο γιὰ τὴν εὐσέβεια ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν παιδεία καὶ τὸν ζῆλο νὰ ἐξυπηρετεῖ τὴν πίστη καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ἔτσι, στὴ Μονὴ ποὺ ἵδρυσε, ὑπῆρξε καὶ διδάσκαλος τῶν προσερχόμενων εὐσεβῶν νέων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους πολλοὶ ἀναδείχτηκαν στὴ διδασκαλία τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἄριστη διοίκηση ἄλλων μοναστηριῶν.

Ἄγνωστος στοὺς Συναξαριστές, ἀλλὰ γνωστὸς σὰν μάρτυρας, ποὺ μαρτύρησε στὴν Κύπρο. Ὅταν κατὰ τὸν 12ο αἰῶνα (;) ἐπέστρεφε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους, ἐγκαταστάθηκε σὲ κάποια Μονὴ τῆς Κύπρου μαζὶ μὲ ἄλλους 300 προσκυνητές. Αὐτὸς ὅμως, μαζὶ μὲ ἄλλους τρεῖς μοναχούς, θανατώθηκε ἀπὸ τὸν Σαβίνο, διοικητὴ τοῦ νησιοῦ, γιὰ τὴν πίστη του στὸν Χριστό.

Ἦταν ἀσκητής, ποὺ ζοῦσε γυμνὸς λόγω αὐστηρῆς ἀσκήσεως. Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

βλέπε Συναξαριστη τού Λαγγή...

    ΟΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ, Ο ΖΗΛΟΤΗΣ 

    ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ (+ 1993)


    «Στή μνήμη τοῦ ταπεινοῦ καί ἐναρέτου ἀγωνιστῆ τῆς πνευματικῆς ἄθλησης, πού ἦταν στήν πραγματικότητα σάν κάτι πού διαβάζουμε στά Συναξάρια καί μόνο μέ τήν φαντασία μας μποροῦμε νά συλλάβουμε» *Τό κείμενο αὐτό ἀποτελεῖ τό δεύτερο σχεδίασμα τῆς βιογραφίας τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ Λεοντίου τῆς Σάμου καί δημοσιοποιεῖται μέ τήν ἐλπίδα, ὅσοι γνωρίζουν περισσότερα στοιχεῖα, νά τά θέσουν στή διάθεση τοῦ γράφοντος, ὥστε νά καταρτισθεῖ ἕνας κατά τό δυνατόν πλήρης βίος τοῦ μακαρίου ἀνδρός, τοῦ μάρτυ... περισσότερα »


ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ...  Τό γεγονός τής ενανθρωπήσεως τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι τό σημαντικότερο ιστορικό γεγονός οπωσδήποτε, τό οποίο δύο χιλιάδες χρόνια μετά από τήν γέννηση τού Χριστού, δέν έπαψε νά επηρεάζει τήν ανθρωπότητα. Τό αιώνιο στίγμα – πρό ΧΡΙΣΤΟΥ, καί μετά ΧΡΙΣΤΟΥ – επιβεβαιώνει τόν κάθε σοβαρό, καί μή εμπαθή ιστορικό, ότι όντως ο μοναδικός Ιησούς, είναι κυρίαρχος τής ιστορίας, καθώς καί πρίν τήν ενανθρώπησή Του, τά πάντα θεωρούνται ως προπαρασκευή γιά τό μοναδικό αυτό γεγονός. Όλα τά σχετικά στοιχεία μέ τήν ενσάρκωση τού Υιού καί Λόγου τού Θεο...περισσότερα »

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..

*

 Η Παναγία μας είναι η μόνη μας ελπίδα, διότι είναι η μητέρα όλων τών Ορθοδόξων... . Δεν υπάρχει άλλη για τους πολλούς απελπισμένους. Μονάκριβη μάνα. Είχε απελπιστεί από τις ικανότητες της. Δεν στεκόταν στα δεκανίκια των λόγων των άλλων. Στηριζόταν στον σταυρό του Υιού της. Ο πόνος την ομόρφαινε πιο πολύ. Στον κίνδυνο βρήκε τη λύτρωση. Επέλεξε τη σιωπή. Κυνηγήθηκε. Αγάπησε τα δύσκολα. Άντεξε στον πόνο. Άντεξε και στην ευτυχία των μαθητών του Υιού της, δίχως λάθη στις εξετάσεις. Ήξερε ν' αναμένει. Έπαθε λοιπόν κι έμαθε. Κέρδισε κι έχει...περισσότερα »  [image: http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2008/10/virgin-mary-pics-1115.jpg] "Θεοτόκος!


ότι δέν πρέπει νά ξεχαστεί...

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ...

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΘΟΥΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΟΥ 210.2585-653
γιά νά σάς κάνω εγραφή στήν εταιρία ώστε νά έχετε 40% έκπτωση
καί νά σάς έρχεται στό σπίτι σας, σέ τιμή συνεργάτη...
Το Mycoveggie είναι κατάλληλο για όποιον θέλει να  κάνει αποτοξίνωση,
να χάσει βάρος και  να συμπληρώσει την υφιστάμενη διατροφή του. 
Συσκευασία: Μπουκάλι 400 γραμμαρίων σε σκόνη στην τιμή 110 euro


Το DXN Myco Veggie είναι ένα μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη, προσεκτικά προετοιμασμένο από τα καλύτερα φυσικά συστατικά όπως λαχανικά, διάφορα μανιτάρια (συμπεριλαμβανομένων των Lion's Mane & Shiitake), σπιρουλίνα, πράσινο τσάι, φύλλα μούρων, φύλλα ginkgo, φύλλα noni, φρούτα, βότανα και επιλεγμένα μπαχαρικών.
***************************************************************************

Το DXN Myco Veggie δεν έχει χοληστερόλη, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C, ασβέστιο και σίδηρο, έχει χαμηλά λιπαρά και δεν περιέχει ζάχαρη.
Βοηθά στην αποτοξίνωση του σώματος καθαρίζοντας ήπια το πεπτικό σύστημα και υποβοηθά την αποβολή των αποβλήτων μέσω των εντέρων. Βοηθά στην επούλωση του σώματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο για γεύματα, ως μέρος ενός προγράμματος ελέγχου του βάρους.
Το Myco Veggie μπορεί να αυξήσει το επίπεδο ενέργειάς σας και να ωφελήσει την υγεία σας μακροπρόθεσμα.
Ιδανικό για αδυνάτισμα.
Το MycoVeggie είναι επίσης κατάλληλο για χορτοφάγους. Για καλύτερα αποτελέσματα, καταναλώνετε μια μερίδα MycoVeggie το πρωί και μία το βράδυ, 30-45 λεπτά, πριν το πρωινό ή το δείπνο. Αν παίρνετε συνταγογραφούμενα φάρμακα καλό είναι να καταναλώνετε τα φάρμακά σας 1 ώρα πριν την κατανάλωση του MycoVeggie.

Τα οφέλη από το MycoVeggie είναι εν αφθονία!
√ Καύση Λίπους
√ Ενισχύει την εξάλειψη των αποβλήτων και των τοξινών από το πεπτικό σύστημα
√ Προωθεί τις αποτελεσματικότερες κινήσεις του εντέρου και αποτρέπει τη δυσκοιλιότητα
√ Καθαρίζει απαλά το πεπτικό σύστημα και βοηθά να αποβάλει το ανεπιθύμητο λίπος
√ Υποστηρίζει την απώλεια βάρους
√ Βοηθά στο να μειωθούν τα επίπεδα χοληστερόλης
√ Παρέχει θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα του σώματος.......(θεραπεία Αυτοάνοσων)
√ Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλει στην......(""""""""""""""""""""""""""""")
√ Προωθεί υγιή μαλλιά και ακτινοβόλο δέρμα
√ Ρύθμιση και  ισορροπία των συστημάτων του σώματος......(""""""""""""""""""""""""""""")


ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ , ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΘΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνείτε μαζί μας! ΤΗΛ:697.6892-975

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ...

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Η Φυσιοπαθολογία, είναι ο τρόπος αντιμετώπισης κάθε ασθένειας, μέ φυσικά μέσα...Όπως Νηστεία καί ανάλογη διατροφή, άσκηση, καί θεραπεία μέ τά κατάλληλα βότανα. Ο Φυσιοπαθολόγος πιθανόν νά συμβουλέψει τόν ασθενή, αποφεύγοντας τά χημικά φάρμακα καί ανάλογα μέ τήν φύση τού προβλήματος, τήν Ψυχοθεραπεία όπως καί τήν Φυσιοθεραπεία, μέ τήν ταυτόχρονη χρήση Βοτάνων..συστήνοντας στόν ασθενή οπωσδήποτε καί κάποια συμπληρώματα διατροφής σέ σχέση μέ τήν διαφοροποίηση τής διατροφής του, λόγο τού προβλήματός υγεία τού ασθενούς... *Συμβουλή... 


ΜΕ ΤΟ ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΑΡΡΩΣΤΕΝΟΥΜΕ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..

*Τα μυστικά όσων δεν αρρωσταίνουν* Μερικοί άνθρωποι φαίνεται να μην υποφέρουν ποτέ από ασθένειες που στέλνουν εμάς τους υπόλοιπους κάτω από τα παπλώματα για μέρες. Oι γιατροί δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει με σιγουριά τους τρόπους να παραμείνουμε υγιείς. Ας ρίξουμε, λοιπόν, μια ματιά στις συνήθειες όσων οι αρρώστιες δεν αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς τους και ας τις υιοθετήσουμε! ◊ *Προτιμούν τις φυσικές θεραπείες με βότανα* Μπορεί η δυτική ιατρική να καταφεύγει συνήθως στα φάρμακα ως μόνο τρόπο αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων υγείας, κανείς όμως δεν μπορεί να παραβλέψει το ρόλο ...περισσότερα »

ακολουθήστε με... καί πιάστε δουλειά

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..
*Ξεπεράστε τώρα τήν κρίση... αντιδράστε στήν ανεργία καί ελάτε στό δικτυακό μάρκετινγκ νά κτίσουμε μαζί βήμα-βήμα μία πραγματικά επαγγελματική καριέρα μίας πρωτοποριακής επιτυχημένης πρότασης... Στήν αγορά υπάρχουν επιχειρήσεις καί επιχειρηματίες οί οποίοι θέλουν νά ξεπεράσουν τήν κρίση καί νά επιζήσουν... Γιά νά τό πετύχουν αυτό έχουν ανάγκη τό δικτυακό Μάρκετινγκ... Έχεις ίντερνετ ; είσαι στό δίκτυο λοιπόν, καί πρέπει νά τό εκμεταλλευθείς τώρα... Τηλεφωνήστε μου στό 697.6892-975 καί πάψτε νά γκρινιάζετε γιά τήν ανεργία.... * *ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ... περισσότερα »


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Nά  υπενθυμίσουμε  ότι  η ακολουθία τού Αγ.Κυπριανου, γιά όσους έχουν ψυχολογικά Προβλήματα, τελείται κάθε πρώτο Σάββατο μετά τήν 14ην τού εκάστοτε μήνα μαζί μέ τόν Αγιασμό τής πρωτομηνιάς κατά τό παλαιό ημερολόγιο πού είναι πάντα τό πρώτο τής πρώτης εβδομάδος... 
Η Εκκλησία επεμβαίνει Μυστηριακά επί τών Ψυχικών διαταραχών μέ τρίς τρόπους. 
(Πότε διαβάζουμε εξορκισμούς-ευχές) 
1) στήν Εκκλησία προσωπικά στόν ασθενή κατόπιν ραντεβού. (Ευχή & Παράκληση) καί μετά από διάγνωση. 
2) στό σπίτι τού ασθενούς κατόπιν Αγιασμού όταν ο Ασθενής δέν μπορεί νά μετακινηθεί, καί θέλει τήν εφαρμογή τής Ορθόδοξης Ψυχοθεραπείας.

3) στήν Εκκλησία κατόπιν Αγιασμού ή ατομικής-ιδιωτικής Θείας Λειτουργίας όταν ο ασθενής αδυνατεί νά συμμετέχει...  

 Τό έργο τού κληρικού αρχίζει από τό Ιερό, προετοιμάζεται στόν άμβωνα, καί ολοκληρώνεται μέσα στήν κοινωνία, γιά μία πραγματική Ιεραποστολή η οποία στόχο έχει τήν αναγέννηση τού ανθρώπου καί τής κοινωνίας, στήν υπηρεσία πρός τόν ασθενή, στήν καταπολέμηση τής υποκρισίας καί τού ψεύδους, στήν διακονία τής αλήθειας, η οποία είναι μία. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός...

Ακολουθήστε με σέ αυτή τήν διαδρομή, κάνοντας κλικ επί τής επικεφαλίδος...Ἀνακοίνωσις Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικον, θά πραγματοποιήσει, Συνοδικὴ λατρευτικὴ σύναξις πρὸς τιμὴν τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου καί θὰ λάβῃ χώραν, ὡς εἴθισται, τὴν Τετάρτην 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 7ην ἑσπερινὴν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι Ἀθηνῶν
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΜΗΤΡΩΟΥ & ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ  6  ΠΛΑΚΑ  ΤΗΛ:21140.17-390
« Ομάδα  Μελέτης  Αντιαιρετικών  & Νηπτικών  Κειμένων »
 ΘΕΜΑΤΑ  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΑΣ  &  ΤΗΣ  Ο.Μ.A.Ν.Κ. 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ  ΜΕ  ΣΤΟΧΟ 

ΤΗΝ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
1)    ΠΕΡΙ  ΨΥΧΗΣ     (& ΟΡΘ. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
2)    ΠΕΡΙ  ΠΡΟΣΕΥΧΉΣ       (&  ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑΣ)
3)    ΠΕΡΙ  ΤΩΝ  ΑΙΡΕΣΕΩΝ   
 - ΠΟΙΕΣ  ΟΙ  ΠΛΑΝΕΣ  ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ - 
 - ΤΡΟΠΟΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ  -
Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕIΝΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ  ΩΡΑ :19,30΄
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΓΙΟ
ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  /  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   
ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ   ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ / ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 
καί κάθε τελευταία Τετάρτη τού Μήνα μέ τό Ν.Η. ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ *
Μετά τήν παράκληση τού Αγ. Κυπριανού, ανάλυση τών ψυχολογικών προβλημάτων
υπό τό φώς τής Ορθόδ. ψυχοθεραπείας, 
καί λόγος περί Σατανισμού καί Μαγείας...   
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΥΧΗ, 
Ή ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ 
ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ, 
ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ...
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΑ ΡΝΤΕΒΟΥ... 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 
ΣΤΟ ΤΗΛ. :697.6892-975   &   :210.2585-653 
ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ 
:11,30΄- 14,30 ή 22,30΄


ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΣ ΟΣΟΥΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΑΣ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ... (Ψυχολογικών ή Μεταφυσικών)
Στίς μέρες πού ζούμε δυστυχώς πολλοί αδελφοί λόγο τών κοινωνικών αναγκών αλλαγών καί διαταραχών,ή έχουν πέσει θύματα τού στρές καί τού άγχους πού όταν δέν αντιμετωπισθεί εγκαίρως μπορεί νά δημιουργήσει είς τό άτομο διάφορες νευρώσεις καί ποικίλης μορφής
ψυχολογικά προβλήματα, ή λόγο τής πνευματικής των αδυναμίας, έκ’τής θρησκευτικής ανεπάρκειας αυτών, η οποία παράγεται από τήν κοινωνική σύγχυση ιδεών καί καλλιεργούμενης προπαγάνδας ως επί τό πλείστων κατά τών κληρικών, μοιραία έχουν πέσει θύματα μιάς δαιμονικής ενέργειας καί συμπεριφοράς, αποτέλεσμα τό οποίον χρήζει διά πολλούς τσαρλατάνους ως αίτιον οικονομικής αφαίμαξης τών θυμάτων, μέ αποτέλεσμα νά ταλαιπωρούνται οί άνθρωποι αυτοί από μή ιδικούς νά τούς λύσουν τά προβλήματα, καί ακόμη χειρότερα όταν αυτά συμπλέκονται μέ ζητήματα μαγείας διά τά οποία μόνον η Εκκλησία δίνει λύση, καθ’ότι μόνον <ο Υιός τού ανθρώπου ήλθε ίνα λύσει τά έργα τού διαβόλου>.
Τί έχουμε λοιπόν νά προτείνουμε είς όσους έρχονται είς τόν Ι.Ν. τής Αγ.Παρασκευής πρός θεραπεία ή καί βοήθεια διά τά παραπάνω προβλήματα…
1ον Τό πρόβλημά σας αντιμετωπίζετε προσωπικά καί όχι ομαδικά κατά τούς Ιερούς κανόνες τής Εκκλησίας.
2ον Η Εκκλησία ενεργεί μέ τρόπο κυρίως μυστηριακό καί όχι απλά ευχολογικό. (Δηλαδή, όπως τελετή κάνει ο μάγος γιά νά δέσει κάποιον μέ μαγεία έτσι τελετή θά κάνει καί η Εκκλησία γιά τό λύσιμο τής μαγείας)
3ον Αποφεύγοντας τήν συμφόρηση πρέπει νά υπάρχει πάντα ραντεβού μέσα στά πλαίσια προγράμματος λειτουργίας τού Ναού διά τά θέματα αυτά, καί ο ασθενής πρέπει νά παρακολουθήσει καί νά ενταχθεί σέ αυτή τήν διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται στόν Ναό μας ακριβώς γιά τήν θεραπεία του. Άλλωστε είναι πρωταρχική μας μέριμνα καί πρέπει νά τό κουβεντιάσει αυτό μαζί μας ο ασθενής κυρίως όταν πρόκειται,
4ον Περί τής Ορθόδοξης Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας η οποία προσωπικά εφαρμόζεται καί ποτέ ομαδικά μέ τήν ιδιαίτερη απασχόληση τού πνευματικού, σέ συνδυασμό Εξορκισμών Αγιασμού Εξομολογήσεως…
Υπό τήν έννοια τού δωρεάν ελάβατε δωρεάν δότε ο πιστός θά χρειαστεί νά προσέλθει σέ τρείς έως επτά συνεχόμενες παρακλήσεις ώστε μετά τήν τελετή νά τού διαβάσουμε κάποια ευχή σχετικά μέ τό πρόβλημά του. Αν μετά από αυτό θέλει νά συνεχίσει καί εφ’όσον ωφελείτε μπορεί καί πρέπει νά προσέρχεται μία
φορά τόν μήνα στήν Αγ.Παρασκευή πάντα ημέρα Σαββάτου, στή Θεία λειτουργία η οποία τελείται στήν χάρη τού Αγ.Κυπριανου θαυματουργού γιά θέματα μαγείας καί δαιμονικής φύσεως προβλημάτων…
Όλα τά παραπάνω δέν αποτελούν λύσιμο μαγείας ή Αγωγή Ορθόδοξης Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, τά
οποία όμως είναι ανάγκη νά εφαρμοσθούν μέ τήν παραπάνω τάξη, διότι έτσι θά αποφύγει ο ασθενής, τήν δαπάνη τών χρημάτων πού ίσως νά μή έχει, αλλά θά τού δοθεί καί η δυνατότητα νά έχει μία διάγνωση τού προβλήματός του μέσα από τήν παράκληση καί τήν επιβαλλόμενη κατήχηση, ώστε νά ενημερωθεί καί νά μπορέσει νά κατανοήσει καί τήν όποια αγωγή πρέπει νά ακολουθήσει…
Πέραν όλων αυτών τέλος γιά όσους έχουν τήν οικονομική δυνατότητα νά συμπαρασταθούν στό έργο τού κληρικού ώστε νά υπάρχει συνέχεια, ο οποίος συντηρείτε μέ τήν προσφορά καί οικονομική ενίσχυση τών πιστών διότι είναι Άμισθος καί ανασφάλιστος καί εφ’όσον τόν απασχολήσουν πλέον προσωπικά, θά πρέπει νά μάθουν μέσα από μία αναλυτική κουβέντα τήν διαδικασία τού λυσίματος τής μαγείας (τελετή) καί τήν διαδικασία τής Ορθόδοξης Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, αλλά καί τούς όρους εφαρμογής, εφόσον βέβαια υπάρχει πραγματικό πρόβλημα καί όχι μία κατά φαντασία κατάσταση τού προσερχόμενου. Μπορείτε νά δείτε πολλά επί τού θέματος στό προσωπικό μας ΣΑΪΤ apokalipsistora.blogspot.com όπου καί κάνουμε εκτενή λόγο γιά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, στήν ετικέτα ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΘΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΟΦΑΓΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ * ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 6 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΤΗΛ:2114017390* *Η ψυχοθεραπευτική ενέργεια της πίστεωςΚατά τήν ταπεινή μου άποψη σάν ψυχολόγος, εκεί πού τελειώνει η ψυχανάλυση, αρχίζει η Ορθόδοξη Αναλυτική ψυχοθεραπεία. Ήτις δέν λειτουργεί διά τούς άπιστους καί διά τούς ασεβείς, παρά μόνον είς όσους κατέχουν τήν Ορθότητα τής πίστεως. Τουτέστιν ούτε είς τούς αιρετικούς, ούτε είς τούς σχισματικούς. Διότι η Ορθόδοξη αναλυτική ψυχοθεραπεία ήτις πηγάζει από τήν μυστική πατερική θεολογία… τών μυστικών καί νηπτικών πατέρων Απαιτεί τήν εφαρμογή τής Παραδόσεως καί κατ’επέκτασιν τήν... περισσότερα »
Σήμερα Τετάρτη (τελευταία τετάρτη τού μήνα) στόν Ι.Ν.Αγ.Παρασκευής 19,30 η παράκληση στήν χάρι τού Αγ. Κυπριανού Ομιλία μέ θέμα ανάπτυξις επί τής 

ΟΡΘΘΟΔΟΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η αναγέννηση τού ανθρώπου - η κάθαρση τού Νού - η θεραπεία τής Ψυχής
τηλ.210.2585-253...697.6892-975
ΕΚ’ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Πάντα η Εορτές τών Χριστουγέννων, τής πρωτοχρονιάς, καί τών φώτων, είναι μία περίοδος πνευματικού αυτοελέγχου αυτογνωσίας καί αναδιοργάνωσης... μία επιτακτική ανάγκη νά τά βρούμε μέ τόν εαυτό μας καί μέ τούς άλλους... νά πετάξουμε από μέσα μας τά σκουπίδια καί νά δεχτούμε τήν φώτιση τού Θεού... νά χαράξουμε μία μέα πορεία... χρόνια πολλά... ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Τό γεγονός τής ενανθρωπήσεως τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι τό σημαντικότερο ιστορικό γεγονός οπωσδήποτε, τό οποίο δύο χιλιάδες χρόνια μετά από τήν γέννηση τού Χριστού, δέν έπαψε νά επηρεάζει τήν ανθρωπότητα. Τό αιώνιο στίγμα – πρό ΧΡΙΣΤΟΥ, &amp; μετά ΧΡΙΣΤΟΥ – επιβεβαιώνει τόν κάθε σοβαρό, καί μή εμπαθή ιστορικό, ότι όντως ο μοναδικός Ιησούς, είναι κυρίαρχος τής ιστορίας, καθώς καί πρίν τήν ενανθρώπησή Του, τά πάντα θεωρούνται ως προπαρασκευή γιά τό μοναδικό αυτό γεγονός. Όλα τά σχετικά στοιχεία μέ τήν ενσάρκωση τού Υιού καί Λόγου τού Θεο... περισσότερα » 

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ.
*Σχόλιον **τού Πατρός **Ιωάννου Γλιόγκου **Πρωτοπρεσβυτέρου Πνευματικού Συγγραφέως *Όταν πρέπει νά βγάλουμε τά κάστανα από τήν φωτιά, ανάγκη είναι γιά νά μή καούμε νά έχουμε γνώση καί κατάλληλο εργαλείο, πόσο μάλλον όταν πρέπει νά ξεχωρίσουμε τήν ακρίβεια από τήν ανακρίβεια σέ θέματα δογματικά – εκκλησιολογικά – πνευματικά, δεδομένου πώς δέν είναι υλικής φύσεως όπως τά κάρβουνα καί τά κάστανα ώστε νά βλέπεις τί δέν μπορείς νά αγγίξεις καί πιό από τά δύο είναι τό ωφέλιμο… Αυτό πού κατά πρώτον πρέπει νά τονίσω είναι, πώς η Εκκλησία τού Χριστού είναι μία, καί όχι δύο – τρείς κατά τό τ...περισσότερα »


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Περὶ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας *ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ* *Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας* *ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.* Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, *Ἡ* Ἑορτὴ τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας πλησιάζει. Ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ἀγωνιζομένη ὑπὲρ τῶν Πατρώων Παραδόσεων, ὀφείλει νὰ τιμᾶ ἐξόχως τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς Πίστεως καὶ νὰ ἐπικαλῆται τὰς πρεσβείας αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ συγχρόνου Ἀγῶνος κατὰ τῶν αἱρέσεων. Διὰ τοῦτο: *α)* Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 7 / 20 Μαρτίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι­πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος θὰ ... περισσότερα »  ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..

26 Ιουλίου η εορτή τής Παρασκευής τής Οσιοπαρθενομάρτυρος

*Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ ἡ Ὁσιομάρτυς * Ἡ Ἁγία Ὁσιομάρτυς Παρασκευή, καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη, οἱ δὲ γονεῖς της Ἀγάθων καὶ Πολιτεία ἦταν χριστιανοί. Ἐπειδὴ ὅμως ἦταν ἄτεκνοι παρακαλοῦσαν τὸν Θεὸ νὰ τοὺς χαρίσει ἕνα παιδί. Πράγματι ὁ Θεὸς τοὺς ἄκουσε καὶ τοὺς χάρισε ἕνα παιδί. Καὶ ἐπειδὴ ὅταν γεννήθηκε ἦταν ἡ ἕκτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, τὴν ὀνόμασαν Παρασκευὴ καὶ ἀπὸ μικρὴ τὴν ἀφιέρωσαν στὸν Θεό. Ἡ Παρασκευή, ἔλαβε τὴν χριστιανικὴ μόρφωση ἀπὸ τὴν μητέρα της καὶ μάλιστα μελετοῦσε συνέχεια τὰ ἱερὰ γράμματα καὶ προσευχόταν πολλὲς ὧρες στὴν ἐκκλησία. Μετὰ τὸν θάνατο τῶν δικῶν της... περισσότερα »


Μετά από τήν πανήγυρι στιγμές χαλάρωσης καί κουβεντούλας μέ τόν Μακαριότατό μας.

Μακαριότατος.....................................π.Ιωάννης
Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στήν Ρώμη, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος (138-160μ.Χ.) Ήταν τού Αγάθωνα καί τής Πολιτείας. Χριστιανοί καίοί δύο, ανέθρεψαν τήν κόρη τους έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου, διότι δέν είχαν παιδί καί ευχήθηκαν, άν καί όταν αποκτήσουν, νά τό αφιερώσουν στόν Θεό. Πράγματι, ο Θεός τούς χάρισε παιδί καί γεννήθηκε ημέρα παρασκευή. Μετά τόν θάνατο τών γονέων της, η Παρασκευή μοίρασε τά υπάρχοντά της στούς φτωχούς, καί εμπνεόμενη όπως ήταν καί ζούσε μέ θερμή αγάπη πρός τόν Χριστό, γύριζε τήν Ρώμη καί τά χωριά τής περιοχής, κηρύττοντας τό Ευαγγέλιο.
Η δράση της αυτή όμως, προκάλεσε τόν ειδωλολάτρη βασιλιά Αντωνίνο, ο οποίος αφού τήν συνέλαβε, τής υποσχέθηκε (προσπάθησε νά τήν εξαγοράσει) ότι θά έχει πολλά επίγεια αγαθά καί απολαύσεις, άν θυσιάσει στούς θεούς Του. Τότε η Αγία ορθά-κοφτά απάντησε μέ λόγια τού προφήτη Ιερεμία, <οί θεοί σου τόν ουρανόν καί τήν γή ούκ εποίησαν, αλλ' ο Θεός μου, καί έξ Αυτού απολέσθωσαν έκ'τής γής τά είδωλα αυτώνΤότε ο Αντωνίνος διέταξε καί τήν έβαλαν σέ ένα λέβητα μέ καυτό λάδι καί πίσσα. (πάντα ο διάλογος καί τά επιχειρήματα τών ειδωλολατρών ήταν αυτός) Επειδή όμως είδε τήν Αγία άθικτη, ράντισε τό πρόσωπό του μέ τό υγρό αυτό, γιά νά δοκιμάσει άν πράγματι είναι καυτό,(ο εγωισμός ποτέ δέν επιτρέπει τόν ειδωλολάτρη νά παραδεχτεί τό θαύμα) καί αμέσως τυφλώθηκε. Αλλά η Αγία Παρασκευή μέ προσευχή έδωσε στόν Αντωνίνο τό φώς του, μέ αποτέλεσμα νά πιστέψει καί ο διώκτης στόν Χριστό, καί νά δηλώσει δημοσίως ο Αντωνίνος τήν πίστη του.
Γι'αυτό η Αγία Παρασκευή θεραπεύει τά πάσχοντα μάτια, αλλά καί τόν οφθαλμό τής ψυχής όταν αυτός έχει βλάβη, δηλαδή τά ψυχολογικά προβλήματα.
Στόν Ιερό Ναό τής Αγίας Παρασκευής, έχουμε καί εφαρμόζουμε ειδικό πρόγραμμα γιά όσους αντιμετωπίζουν ψυχόλογικά προβλήματα, πάντα μέσα στά πλαίσια τής (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

  


Ι.Ν. ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Συνέντευξη καταπέλτης στον Μάκη Βραχιολίδη (Διπλωματικός Παρατηρητής)
από τον πατέρα Ιωάννη Γλιόγκο πρωτοπρεσβύτερο 
Στό Βοτανικό τήν Άνοιξη κάναμε Αγιασμό, στήσαμε τόν Τίμ.Σταυρό καί  σηκώσαμε τήν Σημαία... καί υποσχεθήκαμε καί πορεία διαμαρτυρίας... Εμείς είμαστε εδώ καί καλούμε τόν λαό...

Λιτανεία εναντίον του Ισλαμικού τεμένους!

Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι μία από τις ευθύνες που φέρει η Ορθοδοξία απέναντι στο ποίμνιο της στην Ελλάδα,αυτή την δύσκολη εποχή, είναι η ενότητα του Έθνους. Οι Έλληνες αυτή την περίοδο αισθάνονται απογοητευμένοι και προδομένοι και μόνο η Εκκλησία θα μπορούσε να τους ενώσει και να τους καθοδηγήσει σωστά απέναντι στον οποιοδήποτε εχθρό. Αλλά ποια Εκκλησία; Η Εκκλησία των ραγιαδόπαπων που λέγανε -και λένε- «σφάξε με αγά μου να αγιάσω»; Η Εκκλησία των επαγγελματιών ρασοφόρων που βάλανε τα ράσα απλά και μόνο για να «κομίσουν»; ΟΧΙ. Αυτή την Εκκλησία ποτέ κανείς δεν την είδε ...


ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Επιστολή της ΔΙΣ προς τον Πρωθυπουργό για τις επισκέψεις Μητροπολιτών στα σχολεία - Η ΔΙΣ κρίνει ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις περί αποτέφρωσης και χριστιανικής κηδείας *Πρώτη συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Μάρτιο* *(1/3/2016).* Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016, στην πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Μάρτιο, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Κατά τη σημερινή Συνεδρία: Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως. - Με αφορμή την αναφορά του Σεβ. Μητροπολί... περισσότερα »

Εφ' όλης τής ύλης... Απαντήσεις επί τού σχίσματος...

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ *ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..* *Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ* *«Κι αν αλλάξουν όλοι να παραμείνετε στην παράδοση»«Τα σπίτια σας να γίνουν Εκκλησίες»...* Βρισκόμαστε στη Θηβα το 1924 στην περιοχή του Πυρίου. Όλα κυλούν ήρεμα και καλά. Οι νοικοκυρές στολίζουν τα σπίτια τους με τα έργα των χεριών τους, οι πατεράδες αγωνίζονται για το καθημερινό αναλώνοντας τις περισσότερες ώρες τους στα χωράφια ενώ τα παιδιά ανέμελα τρέχουν από δω και από κει για να χορτάσουν το παιχνίδι τους. Ξαφνικά όμως μέσα σε αυτή την... περισσότερα »
ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ… Της Σταυρούλας Ζαχαριά, ετών 38 Ήμουν στον 7ο μήνα κύησης όταν άρχισε να δακρύζει διαρκώς το δεξί μου μάτι. Ήταν πολύ ενοχλητικό και μου προκαλούσε ζάλη και εκνευρισμό η θολή όραση. Χειρούργος οφθαλμίατρος μου είπε πως είναι ήπιο σύμπτωμα μιας πάθησης επικίνδυνης, με θεραπεία δύσκολη συνήθως χειρουργική. Απόφραξη δακρυϊκού σωλήνα. Προσπάθησε να κάνει διάνοιξη με καθετηριασμό έτσι ώστε να αποφύγω το χειρουργείο. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Μου είπε να κάνω υπομονή να βάζω τοπική αντιβίωση και ότι πρέπει να χειρουργηθώ πριν πρηστεί και προχωρήσει η ζημιά. Οφθαλμίατρος δεύτερος με συμβούλεψε και αυτός ότι πρέπει να κάνω χειρουργείο οπωσδήποτε. Έτσι πηγα σε μεγάλη κλινική,να με δει ένας κορυφαίος χειρουργός που έχει κάνει εξειδίκευση σε θέματα δακρυϊκού σωλήνα. Μετά από ενδελεχή έλεγχο μου είπε πως πρέπει να χειρουργηθώ γιατί αν δεν το κάνω είναι θέμα χρόνου η μόλυνση, πράγμα επικίνδυνο μιας και είναι κοντά στον εγκέφαλο. Συγκεκριμένα μου είπε πως είναι τσιμεντωμένο και δεν ανοίγει. Στο χειρουργείο θα έκανε παράκαμψη με ένα σωληνάκι απ” το δακρυϊκό πόρο ως τη μύτη και αυτό φυσικά σε συνεργασία με χειρούργο Ω.Ρ.Λ. Είναι κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις μιας και δεν υπάρχει άλλη μόνιμη θεραπεία. Επίσης αν μου πρηστεί το μάτι έστω και λίγο θα πάρω αμέσως τηλέφωνο για να μου δώσει βαρειά αντιβίωση γιατί όπως είπαμε είναι πολύ επικίνδυνο. Άρχισα να ψάχνω και μέσω γνωστού έρχομαι σε επαφή με μια κυρία που είχε περάσει το ίδιο το 2008 κάνοντας χειρουργείο στον Ευαγγελισμό και στα δυο μάτια. Μου είπε και κείνη ακριβώς ότι και οι προηγούμενοι γιατροί. Εκείνης μάλιστα κινδύνεψε η ζωή της και ταλαιπωρήθηκε με επαναλαμβανόμενα χειρουργεία για ένα χρόνο. Ήταν Παρασκευή βράδυ (19-4-2013) όταν μου είπε «σε παρακαλώ για να μην περάσεις όσα πέρασα και κινδυνέψεις, μόλις σου πρηστεί έστω και λίγο φύγε για εφημερεύων νοσοκομείο. Της απάντησα πως απόψε έχει ήδη ξεκινήσει να πρήζεται, πως φοβάμαι και δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ήθελα να πάρω ούτε βαρειά αντιβίωση ούτε χειρουργείο με γενική αναισθησία να κάνω, μιας και πια είχα γεννήσει και θήλαζα το μικρό μου αγοράκι. Το πρόβλημα όμως ήταν πολύ έντονο. Είχα ήδη 4 μήνες δακρύρροια, μου προκαλούσε ζαλάδα, θολή όραση και δυσκολευόμουν να φροντίσω το παιδί μου. Επίσης όταν το θήλαζα σκουπιζόμουν με χαρτί συνέχεια για να μην πέφτει πάνω στο μικρό. Την άλλη μέρα Σάββατο (20-4-2013) ένιωθα πολύ χάλια. Το μάτι ήταν κόκκινο, γεμάτο τσίμπλες, είχε πρηστεί, είχε βαρύνει, δάκρυζε ασταμάτητα, έκαιγε και η όρασή μου ήταν ακόμη πιο θολή. Εκεί η υπομονή μου εξαντλήθηκε. Αρχισα να κλαίω και να λέω ότι ούτε το παιδί μου έχω καταφέρει να δω όπως είναι. Όλα τα βλέπω θολά και με ζαλίζουν τόσο καιρό. Τι θα κάνω…??? Ναι. Ξέρω ότι πρέπει να κάνω εγχείρηση, αλλά αυτό σημαίνει διακοπή θηλασμού, αφού θα κάνω ολική νάρκωση. Μου είπε τότε ο σύζυγός μου πως έχει κάνει τάμα στην Αγία Παρασκευή, να γίνω καλά χωρίς χειρουργείο και να προσευχηθώ κι εγώ. Μπήκα στο ίντερνετ και διάβασα το βίο Της. Την παρακάλεσα κι ακούμπησα το μάτι μου πάνω στην εικόνα που υπήρχε στο ίντερνετ (στο σπίτι δεν είχαμε εικόνα Της). Αμέσως ένιωσα δροσιά εκεί που έκαιγε το μάτι μου. Δεν ήθελα να πάρω το μάτι μου από την εικόνα της. Τέτοια ανακούφιση. Βέβαια σκέφτηκα πως είναι η ιδέα μου… Μετά από λίγη ώρα, παίρνω να θηλάσω το παιδί, κάτι που με στεναχωρούσε, καθώς όταν έσκυβα να το κοιτάξω, έτρεχε ποτάμι το δάκρυ μου πάνω του. Ο σύζυγός μου απέναντι μου συζητούσε για έναν τέταρτο χειρουργό οφθαλμίατρο, που θα πηγαίναμε μες τη βδομάδα και πως μπορεί να μη χρειαστεί γιατί η Αγία Παρασκευή θα κάνει το θαύμα! Σκέφτηκα μακάρι. Ξαφνικά (εκείνη τη στιγμή) με πιάνει μια έντονη καταρροή απο τη μύτη. Νόμισα πως κόλλησα ίωση και είπα ωχ Χριστέ μου μόνο αυτό μου έλειπε τώρα. Ακολούθησε ένα έντονο φτέρνισμα και ξάφνικά νιώθω ότι πνίγομαι από κάτι πίσω στο λαιμό μου. Στην προσπάθειά μου να ελευθερωθώ κάνω ένα χαα και πετάγεται από το στόμα μου ένα κομμάτι συμπαγές μήκους 5 εκατοστών, πλάτους 4 χιλιοστών (μέτρηση από ειδικό χάρακα χειρουργού που το είδε μετά) σαν σκουλήκι, που είχε το σχήμα του δακρυϊκού σωλήνα όπως είναι στις φωτογραφίες των βιβλίων που είχα διαβάσει σχετικά το τελευταίο διάστημα. Τρομάξαμε και οι δυο και καταλάβαμε πως κάτι παράξενο έγινε. Εκείνη την ώρα ένιωσα έντονη δροσιά στο μάτι μου. Σταμάτησε να δακρύζει. Ξεπρήστηκε, έφυγε το βάρος, η θολή όραση, η ζάλη και η κολλώδης ουσία που σχημάτιζε τσίμπλες. Ναι. Καταλάβαμε τι έγινε και γονατίσαμε στη χάρη της Αγίας Παρασκευής (κάτι που νιώσαμε και κάναμε και οι δύο πρώτη φορά). Έχουν περάσει τόσες μέρες και το μάτι μου είναι σαν να μην είχε ποτέ τίποτα. Κάθε πρωί που ξυπνάω σαστίζω συνειδητοποιώντας αυτό που έγινε. Οι γιατροί που επικοινώνησα μαζί τους ενθουσιάστηκαν. Με ρώτησαν τι έκανα πριν και πως αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην καριέρα τους και ούτε υπάρχει στη βιβλιογραφία. Μάλιστα μου ζήτησαν να το φωτογραφίσουν και να πάρουν δείγμα μιας και δεν ξέρουν τη σύστασή του, για να το παρουσιάσουν σε οφθαλμολογικά συνέδρια! Είναι κανονικό εκμαγείο δακρυϊκού σωλήνα όπως είπαν. Με ευχαρίστησαν κιόλας γιατί αυτό όπως είπαν έχει επιστημονικό ενδιαφέρον. Επίσης παραδέχτηκαν πως έχω ιαθεί πλήρως! Πως αυτό δεν έχει ξαναγίνει και όταν τους είπα για την Αγία Παρασκευή, είπαν τι να πούμε συμβαίνουν κι αυτά. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και έκαναν το σταυρό τους. Ευχαριστώ την Αγία Παρασκευή που με βοήθησε είναι πραγματικά δίπλα μας, μας ακούει τόσο τόσο εύκολα κι απλά. (Όλο αυτό που μου συνέβη ξέρω πως πρέπει να το μοιραστώ. Έγινε για κάποιο λόγο. Δεν είμαι η εκλεκτή του Θεού. Δεν γνωρίζω πολλά για πολλούς Αγίους όπως δεν ήξερα και για την Αγία Παρασκευή και λυπάμαι γι αυτό). Τώρα έμαθα. Μας ακούν και μας αγαπούν.
Η Αγία Παρασκευή,έχει το ιδιαίτερο χάρισμα να θεραπεύει μεταξύ άλλων τις οφθαλμολογικές παθήσεις.Υπάρχουν εικόνες που παρουσιάζουν την αγία Παρασκευή να κρατά με τα χέρια της ένα πιάτο μέσα στο οποίο υπάρχουν δύο μάτια. Αυτή η παράσταση αναφέρεται στο παραπάνω θαύμα που επετέλεσε η Αγία.Υπάρχουν αμέτρητες περιπτώσεις θαυμάτων της Αγίας με θεραπείες διαφόρων παθήσεων των ματιών.
Ένα από αυτά είναι και το σύγχρονο θαύμα της Αγίαςστο:http://agiooros.freeforums.org/topic-t559.html και σας το παρουσιάζουμε:
Το θαύμα της Αγίας Παρασκευής σε εμένα προσωπικά.
Φίλοι μου, μέσα από αυτή τη σελίδα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το θαύμα εκείνο, που έζησα στα οκτώ μου χρόνια και που το αποτέλεσμα και η χάρη που πήρα από αυτό διατηρείται , χάρη στις δεήσεις της Αγίας Παρασκευής υπέρ εμού , έως σήμερα.
Από δύο ετών έπασχα από στραβισμό ιδιαίτερα σοβαρής μορφής και , όπως έλεγαν οι γιατροί μου με είχαν εξετάσει σε Αθήνα και Κόρινθο, θα έπρεπε να φοράω τα γυαλιά για όλη μου τη ζωή. Οι γονείς μου συνήθιζαν να με πηγαίνουν κάθε χρόνο, παραμονή της Αγίας Παρασκευής , σε ένα μικρό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην Αρχαία Κόρινθο. Εκεί , από τριών σχεδόν ετών έκανα την μικρή μου αλλά τόσο περιεκτική σε παράκληση προσευχούλα μου : " Αγία μου Παρασκευή, κάνε μου καλά τα ματάκια μου " . Άναβα λοιπόν τη λαμπάδα μου και ήλπιζα πολύ σε αυτήν.
Και τελικά, στα οκτώ μου χρόνια , η Αγία Παρασκευή ,έκανε το θαύμα της , έξω από το μικρό αυτό εκκλησάκι. Μια ξαφνική σκέψη μέσα μου, σαν αστραπή , με ώθησε να βγάλω τα γυαλιά μου και με διαβεβαίωσε ότι πλέον δε θα μου χρειάζονταν άλλο! Έβγαλα λοιπόν τα γυαλιά μου και διαπίστωσα ότι πράγματι, δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα! Έβλεπα πάρα πολύ καλά, χωρίς το παραμικρό ίχνος στραβισμού! Αυτόματα, τα έδωσα στη μητέρα μου και της είπα ότι δε θα τα ξαναφορούσα πια! Οι δικοί μου, στην αρχή νόμιζαν πως επρόκειτο για παιδικό ενθουσιασμό όμως δεν άργησαν κι αυτοί τις επόμενες ημέρες να πιστέψουν πως επρόκειτο στα αλήθεια περί θαύματος.
Σήμερα είμαι μία ώριμη γυναίκα με άριστη όραση. Ποτέ δεν έπαψα να επισκέπτομαι εκείνο το εκκλησάκι κάθε χρόνο και να ευχαριστώ την Αγία Παρασκευή για τη θαυματουργή της παρέμβαση και για το ότι εισάκουσε τις ταπεινές , παιδικές προσευχές μου! Οι Άγιοι είναι πάντα κοντά μας. Αρκεί να τους επικαλεστούμε με πίστη και είναι έτοιμοι να σπεύσουν και να μας βοηθήσουν...

Φιλικά,
Γεωργία-
Κόρινθος

Θαύμα της Αγίας Παρασκευής σε άπιστη γυναίκα

Θαυμαστό γεγονός συνέβη σε οικογένεια την ημερομηνία της εορτής της Αγίας Παρασκευής στο Κορωπί Αττικής. Η μαρτυρία της οικογένειας έχει ως εξής: Υπάρχει στο Κορωπί ένα παντρεμένο ζευγάρι όπου ο άντρας είναι το πιστό μέλος της οικογένεια και η γυναίκα του είναι άπιστη και είρωνας της πίστης. Ο άντρας είχε πολύ μεγάλη ευσέβεια στην Αγία Παρασκευή... . 
******************************************************


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ 2016
Λόγο τής παρατεταμένης οικονομικής κρίσης η οποία
μαστίζει τήν Πατρίδα μας καί φέτος δέν θά στολίσουμε επιτάφιο είς ένδειξη…
ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ
καί τής αδυναμίας τού φιλόπτωχου τού Ιερού μας Ναού νά βοηθήσει τούς φτωχούς, όπως έπραττε όταν υπήρχε η δυνατότητα πρίν από τήν κρίση... Γιά τόν λόγο αυτόν ο επιτάφιος δέν θά είναι στολισμένος μέ λουλούδια τά οποία θά πεταχτούν στά σκουπίδια, καί εφόσον έκαναν πλούσιο κάποιο ανθοπωλείο... θά βγεί μέ τρόπο λυτό γιά νά μή σκανδαλίσει τούς πεινασμένους καί τούς άστεγους, μπροστά από τούς οποίους θά περάσει...


- ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ -
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Το Πρωί 6,30: Ο Όρθρος καί η θεία Λειτουργία
Εσπέρας 7,30: Η Ακολουθία τού Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Εσπέρας 6,30 Εσπερινός τού Ευαγγελισμού 
7,30: Η Ακολουθία τού Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
Το Πρωί 7,30 η Εορτή του Ευαγγελισμού 
Εσπέρας 7,30: Η Ακολουθία τού Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Εσπέρας 5,30: Ακολουθία τού κοινού Ευχελαίου
7,30: Ακολουθία τού Μυστικού Δείπνου

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Το Πρωί 8,30: Η θεία Λειτουργία
Εσπέρας 7,30: Η Ακολουθία τών Αγίων Παθών

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Το Πρωί 8,30: Οί Ώρες καί η Αποκαθήλωση
Εσπέρας 7,30: Η Ακολουθία τού Επιταφίου

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Το Πρωί 8,30: Η θεία Λειτουργία (1η ΑΝΑΣΤΑΣΗ)
12,00: Η Παννυχίδα - Μεσονυκτικό
1,00: Το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
& : Η Αγρυπνία Τού ΠΑΣΧΑ θ. Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΑΣΧΑ

Τά κατηχητικά μας θά επαναλειτουργήσουν 
 τήν Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής
25/5νη.  καί 12/05 μέ τό Πάτριο Εορτολόγιο...

Nά  υπενθυμίσουμε  ότι  οί  Παρακλήσεις  καί  τά  κατηχητικά - ομιλίες γιά τήν Αντιαιρετική ομάδα νέων... θά επαναλειτουργίσουν στίς 21/9/16  καί θά τελούνται κάθε τετάρτη 19,30΄ Στό τέλος η Εξομολόγηση.  
 Τό έργο τού κληρικού αρχίζει από τό Ιερό, προετοιμάζεται στόν άμβωνα, καί ολοκληρώνεται μέσα στήν κοινωνία, γιά μία πραγματική Ιεραποστολή η οποία στόχο έχει τήν αναγέννηση τού ανθρώπου καί τής κοινωνίας, στήν υπηρεσία πρός τόν ασθενή, στήν καταπολέμηση τής υποκρισίας καί τού ψεύδους, στήν διακονία τής αλήθειας, η οποία είναι μία. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός...
  
Ακολουθήστε με σέ αυτή τήν διαδρομή, κάνοντας κλικ επί τής επικεφαλίδος...
Πάντα η Εορτές τών Χριστουγέννων, τής πρωτοχρονιάς, καί τών φώτων, είναι μία περίοδος πνευματικού αυτοελέγχου αυτογνωσίας καί αναδιοργάνωσης... μία επιτακτική ανάγκη νά τά βρούμε μέ τόν εαυτό μας καί μέ τούς άλλους... νά πετάξουμε από μέσα μας τά σκουπίδια καί νά δεχτούμε τήν φώτιση τού Θεού... νά χαράξουμε μία μέα πορεία...
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ