Η ομιλία μέ τήν μεγαλύτερη ακροαματικότιτα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ... https://apokalipsistora.blogspot.com/2017/05/blog-post_18.html

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος (Ἁγίας Φωτεινής).

Ὅλη αὐτὴ τὴ περίοδο ποὺ διανύουμε τώρα, ἐπεκτεινομένη σὲ πενήντα μέρες, ἑορτάζομε τὴν ἀπὸ τοὺς νεκροὺς ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, δεικνύοντας μὲ αὐτὴ τὴν παράταση τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἀπέναντι στὶς ἄλλες ἑορτές. Πραγματικὰ ὅλοι ὅσοι ἀναστήθηκαν ἀπὸ τοὺς νεκροὺς ἀναστήθηκαν ἀπὸ ἄλλους καί, ἀφοῦ πέθαναν πάλι, ἐπέστρεψαν στὴ γῆ. Ὁ δὲ Χριστός, ἀφοῦ ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, δὲν κυριεύεται πλέον καθόλου ἀπὸ τὸ θάνατο, γιατί δὲν ἐπέστρεψε πάλι στὴ γῆ, ἀλλὰ ἀνέβηκε στὸν οὐρανό, καθιστώντας τὸ φύραμά μας ποὺ εἶχε λάβει ὁμόθρονο μὲ τὸ Πατέρα ὡς ὁμόθεο. Εἶναι ὁ...περισσότερα »

Κυριακή της Σαμαρείτιδος- Δίψα και πείνα

*ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**: **Πράξ**. **ια΄**19-30* *ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ**: **Ἰωάν**. **δ΄**5-42 * *Ἦχος δ´.– Ἑωθινόν: Ζ´* *ΔΙΨΑ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ* *1. Τὸ «ὕδωρ τὸ ζῶν»* Ἦταν ἤδη μεσημέρι, γύρω στὶς 12 ἡ ὥρα, ὅταν ὁ Κύριος ­κάθισε στὸ πηγάδι τοῦ Ἰακὼβ γιὰ νὰ ξεκουραστεῖ. Βάδιζε μὲ τοὺς μαθητές Του πρὸς τὴ Γαλιλαία καὶ περνοῦσαν μέσα ἀπὸ τὴ Σαμάρεια. Ἐκεῖ, κοντὰ στὴν πόλη Συχάρ, σταμάτησε κατάκοπος ὁ Κύ­­ριος ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία δίπλα στὸ πηγάδι. Διψοῦσε. Οἱ μα­θητὲς εἶχαν φύγει στὴν πόλη γιὰ νὰ ­ἀγοράσουν τρόφιμα. Καὶ καθὼς εἶδε μία Σαμαρείτιδα ποὺ ἦρθε στὸ πηγάδι γιὰ νὰ ἀντλήσει νερό, τῆς ζήτησε νὰ Τοῦ δώσει ν... περισσότερα »


*************
Σήμερα στό πάτριο Εορτολόγιο
Σήμερα 13-05
(†) ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ,, Γλυκερίας μάρτυρο


Τή αυτή ημέρα 13/5... 
Κατά τό Ορθόδοξο και Αγιορείτικο
Αγιολόγιο
ν]Γεννήθηκε στὴν Τραϊανούπολη τὸν 2ο αἰῶνα μ.Χ., ὅταν αὐτοκράτωρ ἦταν ὁ Ἀντωνῖνος. Ἡ Γλυκερία ἦταν χριστιανὴ καὶ τὸ ἔδειχνε μὲ ἔργα στὴ ζωή της. Ὅταν τὸ ἔμαθε αὐτὸ ὁ ἡγεμόνας Σαβίνος, τὴν συνέλαβε καὶ μὲ ἐκβιαστικὸ τρόπο προσπάθησε νὰ τὴν κάνει νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Ἡ Γλυκερία, ἀφοῦ προσευχήθηκε στὸ Χριστό, γκρέμισε καὶ συνέτριψε τὸ εἴδωλο τοῦ Δία. Τότε οἱ εἰδωλολάτρες τὴν λιθοβόλησαν μὲ μανία. Ἀλλὰ καμιὰ πέτρα δὲν ἄγγιξε τὴν Γλυκερία, καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ πιστέψουν στὴ χριστιανικὴ πίστη πολλοὶ εἰδωλολάτρες. Ἀφοῦ τὴν βασάνισαν μὲ πολλοὺς τρόπους, τελικὰ τὴν ἔριξαν τροφὴ σὲ ἕνα ἄγριο θηρίο, ποὺ ναὶ μὲν δὲν τὴν κατασπάραξε, ἀλλὰ τὸ δάγκωμα ποὺ κατάφερε σ᾿ αὐτὴ προκάλεσε μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες τὸ θάνατό της. Τὸ λείψανό της ἐνταφιάσθηκε στὴν Ἡράκλεια. Ἔτσι ἡ Γλυκερία, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔμεινε πιστὴ χριστιανὴ μέχρι τέλους. Καὶ σὲ ὅλους ἐμᾶς, ὑπενθυμίζει τὰ λόγια του Θεοῦ, «γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοὶ τὸν στέφανον τῆς ζωῆς». Δηλαδή, φρόντιζε νὰ γίνεσαι πιστός, ἀποφασισμένος καὶ θάνατο ἀκόμα νὰ ὑποστεῖς γιὰ τὴν πίστη σου αὐτή. Καὶ θὰ σοῦ δώσω σὰν στεφάνι τῶν ἀγώνων σου τὴν αἰώνια ζωή.

Αὐτὸς ἦταν δεσμοφύλακας ὅταν ἡ Ἁγία Γλυκερία ἦταν στὴ φυλακή. Κατηχήθηκε ἀπ᾿ αὐτὴ στὴ Χριστιανικὴ πίστη, ἔγινε χριστιανός, ὁμολόγησε τὴν πίστη του καὶ μαρτύρησε διὰ ἀποκεφαλισμοῦ.

Καταγόταν ἀπὸ ἐπίσημη καὶ εὐσεβὴ οἰκογένεια. Ὁ τότε εἰκονομάχος αὐτοκράτορας Θεόφιλος, δὲν δίστασε νὰ συμπεριλάβει στοὺς διωγμοὺς ποὺ ἔκανε, μαζὶ μὲ τοὺς μοναχούς, καὶ οἰκογενειάρχες. Ἔτσι καὶ ὁ Σέργιος, καταγγέλθηκε σὰν ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῶν ἁγίων εἰκόνων. Τὸν ἔφεραν λοιπὸν μπροστὰ στὸν αὐτοκράτορα, καὶ αὐτὸς προσπάθησε μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀλλάξει τὸ φρόνημα τοῦ Σεργίου. Μάταια ὅμως. Ὁ Σέργιος μὲ σταθερότητα εἶπε, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ εὐχαριστήσει τὸν βασιλιά του, προδίδοντας τὸν μεγάλο Βασιλιὰ ὅλης της δημιουργίας, Ἰησοῦ Χριστό. Τότε ὁ Θεόφιλος, δήμευσε ὅλα τὰ ὑπάρχοντα τοῦ Σεργίου καὶ τὸν φυλάκισε. Κατόπιν ἐξορίστηκε μαζὶ μὲ τὴν γυναῖκα του Εἰρήνη καὶ τὰ παιδιά του. Ὅλοι τους φτωχοὶ πλέον, ὑπέφεραν πολλὲς ταλαιπωρίες. Δὲν μετάνοιωσαν ὅμως, ἀλλὰ ἦταν εὐχαριστημένοι διότι δοκιμάζονταν καὶ ὑπέφεραν χάρη τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸν Σέργιο βρῆκε ὁ θάνατος, μακριὰ ἀπὸ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά του. Καὶ πέθανε μὲ τὴν πεποίθηση, ὅτι αὐτὸς ἔπρεπε νὰ πεθάνει καὶ ὅτι ἡ οἰκογένειά του ἦταν εὐτυχισμένη, διότι εἶχε νὰ ἐπιδείξει παθήματα χάρη τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστό.

Ἔζησε στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 10ου αἰῶνα καὶ ἀρκετὰ χρόνια του 11ου. Τὸ 965 ἦλθε καὶ κατοίκησε κοντὰ στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο τῆς Μονῆς Λαύρας, ὁ σύμβουλος τοῦ βασιλιᾶ τῆς Γεωργίας (Ἰβηρίας) Δαυὶδ Κουροπαλάτη, Ἰωάννης Βαρασβατσέ. Μετὰ ἀπὸ λίγο ἔφερε καὶ τὸν γιό του Εὐθύμιο, καθὼς καὶ ἄλλους ἐπίσημους Γεωργιανοὺς καὶ ἔγιναν ὅλοι μοναχοί. Ἐπειδὴ ὅμως τοὺς εἶχε παραχωρηθεῖ μικρὸς χῶρος, ὁ πνευματικός τους προϊστάμενος Ἰωάννης Βαρασβατσὲ ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλία νὰ ἱδρύσουν ἀνεξάρτητο μοναστήρι. Πρᾶγμα ποὺ ἔγινε μὲ τὴν ἀρωγὴ τοῦ βασιλιᾶ Βασιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου, καὶ ὀνομάστηκε Μονὴ Ἰβήρων, διότι οἱ κτήτορές της ἦταν Ἴβηρες (Γεωργιανοί). Τὸ 998 (κατ᾿ ἄλλους τὸ 1003), ποὺ πέθανε ὁ Ἰωάννης ὁ Ἴβηρας, τὸν διαδέχθηκε ὁ γιὸς καὶ συνεργάτης του Εὐθύμιος. Ὁ Ὅσιος αὐτὸς ἀσχολήθηκε μὲ ἐπιτυχία στὴ διοίκηση τῆς Μονῆς, ἐπίσης μὲ πολὺ ζῆλο καλλιέργησε τὴν πνευματικὴ ζωὴ τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, δίνοντας αὐτὸς πρῶτος τὸν ἑαυτό του τέλειο ὑπόδειγμα σὲ κάθε ἀρετή. Τόση ἦταν ἡ φήμη τῆς ἁγιότητάς του, ὥστε ὁ αὐτοκράτορας Βασίλειος τοῦ πρότεινε τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Κύπρου, ἀλλὰ ὁ Εὐθύμιος προτίμησε τὸ ἀγαπημένο του Μοναστήρι καὶ ἔτσι δὲν δέχθηκε τὴν πρόταση τοῦ αὐτοκράτορα. Τὸ 1028 πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ Ἁγιορείτικες ὑποθέσεις, ὅπου καὶ πέθανε στὶς 13 Μαΐου, ὁ ἐνάρετος καὶ εὐσεβὴς αὐτὸς ἄνδρας.

Ὁ Ὅσιος αὐτὸς ἄκουσε θεία φωνὴ καὶ ἔβγαλε ἀπὸ τὴν θάλασσα τὴν θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας Πορταΐτισσας. Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Οἱ ὅσιοι αὐτοὶ ἀγωνίζονταν ἀσκητικὰ στὴν ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων κατὰ τὸ 1280, ὅταν βασιλιὰς ἦταν ὁ Μιχαὴλ Η´ Παλαιολόγος (1259-1289) καὶ Πατριάρχης ὁ Ἰωάννης ΙΑ´ ὁ Βέκκος (1275-1282). Τότε λοιπόν, οἱ Λατινόφρονες (παπικοί), γύριζαν τὰ διάφορα μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ νὰ πείσουν τοὺς μοναχοὺς ν᾿ ἀκολουθήσουν τὴν πλάνη τους. Ὅταν ἦλθαν καὶ στὴ Μονὴ Ἰβήρων, οἱ Πατέρες αὐτοὶ τῆς Μονῆς δὲν τοὺς δέχτηκαν καὶ τοὺς ἔδιωξαν. Ὁπότε οἱ Λατῖνοι, διέταξαν νὰ συλληφθοῦν ὅλοι. Καὶ τοὺς μὲν καταγόμενους ἀπὸ τὴν Ἰταλία κράτησαν σὰν σκλάβους, τοὺς δὲ ὑπόλοιπους ἔπνιξαν στὴ θάλασσα καὶ ἔτσι ἔλαβαν τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟN ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

*ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟN ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ* *Ἰωάν. δ΄ 5-42* Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔρχεται ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συ­χάρ, πλησίον τοῦ χω­­­ρίου ὃ ἔδωκεν ᾿Ιακὼβ ᾿Ιωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ᾿Ιακώβ. ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη. ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆ­σαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· δός μοι πιεῖν. οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι. λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖ­τις· πῶς σὺ ᾿Ιουδαῖος ὢν παρ᾿ ἐμοῦ πιεῖν αἰτ... περισσότερα »

Πως θα γίνω Ιεραπόστολος; ή γιατί πρέπει όλοι, να έχουμε υπόδειγμα την Αγία Φωτεινή την Σαμαρείτισσα;

Η Σαμαρείτισσα από την ημέρα που πίστεψε στο Χριστό άλλαξε ζωή. Από Σαμαρείτισσα έγινε Φωτεινή. Από σκοτάδι έγινε φως, από σκοτεινή έγινε φωτεινή. Και τι έκανε; Τ’ άφησε όλα, πήρε ένα ραβδί και περπατούσε σε βουνά και ρεματιές κηρύττοντας τον Χριστό με φλόγα. Όταν έλεγε το όνομα του Χριστού έκλαιγε. Μετά την σταυρική θυσία του Χριστού πήγε σε πολλά μέρη. Κατέληξε στην Σμύρνη. Και εκεί κήρυξε τον Χριστό και βαπτισθήκανε πολλοί και έγιναν χριστιανοί. Γι αυτό οι Σμυρνιώτες κτίσανε προς τιμή της την πιο όμορφη εκκλησία που υπήρχε στην Μικρά Ασία. Ο ναός της Αγίας Φωτεινής ήταν ο πρώτος μετά την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής λειτούργησε για τελευταία φορά, ο Χρυσόστομος Σμύρνης το 1922 και μετά έβαλαν φωτιά οι Τούρκοι και την έκαψαν. Δεν υπάρχει πια.
Ποιός λοιπόν έφερε τόσο κόσμο στο Χριστό; Μια γυναίκα, η αγία Φωτεινή. Γι’ αυτό ότι έκανε η Αγία Φωτεινή να κάνουμε και εμείς.
Μπα, θα μου πείτε, να αφήσουμε τα σπίτια μας, τα χωράφια μας και τις δουλειές μας να παίρνουμε ένα ραβδί και να τρέχουμε να κηρύττουμε το Χριστό; Μα τρελάθηκες; Έχουμε οικογένεια και παιδιά…
Δεν σου λέω να πας να κηρύξεις το Χριστό στο Νείλο ποταμό και τις Ινδίες. Εδώ στο χωριό σου και στην πόλη σου να τον κηρύξεις. Θα μου πεις. Με ποιό τρόπο;
Θα σου πω. Από το πρωί που σηκώνεσαι μέχρι το βράδυ η γλώσσα σου δεν σταματά. Κουβεντιάζεις με την γυναίκα σου με τα παιδιά σου με όλους. Κουβεντιάζεις στο καφενείο στην πλατεία παντού. Αν μετρήσω τις λέξεις από το πρωί ως το βράδυ είναι χίλιες λέξεις. Αν ψάξω μέσα σε αυτές τις χίλιες λέξεις θα βρω το διαμάντι; Γιατί οι λέξεις που λένε οι άνθρωποι είναι χαλίκια και άμμος. Διαμάντι είναι ο Χριστός. Είπες μια λέξη για τον Χριστό; Μπα!
Κάποτε ρώτησα ένα γύφτο: Τόσα χρόνια που είσαι εδώ, δε μου λες, άκουσες ποτέ κανέναν να μιλάει για τον Χριστό; Ναι μου λέει, άκουσα, όταν τον βλαστημάνε!…
Σ’ αυτή την κατάντια φτάσαμε να ακούγεται το όνομα του Χριστού και της Παναγίας μόνο στις βλαστήμιες. Για καλό η λέξη Χριστός δεν βγαίνει από τα χείλη σου. Κουβεντιάζεις για όλα, για τα γίδια, το χωράφι, τα λεφτά, για τις καταθέσεις για τις παντρειές και τα διαζύγια…Για τον Χριστό δεν μιλάς. Το να μη μιλάς για τον Χριστό που σου δίνει το φως, τον αέρα, το ψωμί, τα πάντα, είναι αμαρτία, αχαριστία. Όπως λοιπόν η αγία Φωτεινή μιλούσε για τον Χριστό, έτσι να μιλάς και εσύ για Αυτόν.
Να μιλάς μέσα στο σπίτι. Είσαι πατέρας; όταν βραδιάσει, φώναξε την γυναίκα σου και τα παιδιά σου και μίλα τους για τον Χριστό. Πάρε και διάβασε το Ευαγγέλιο.
Θα πεθάνεις μια μέρα και όλα θα τα ξεχάσουν τα παιδιά και τα λεφτά και τα πλούτη. Ένα δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Ότι τους μιλούσες για τον Χριστό. Δεν θα ξεχάσουν ποτέ την μάνα και τον πατέρα και την γιαγιά και τον παππού που τους μιλούσαν για τον Χριστό.
Πάρτε λοιπόν και εσείς τα παιδιά σας και μιλήστε τους για τον Χριστό.
Θα γεράσεις μια μέρα και θα πεθάνεις. Αλλά όταν σε θυμάται το παιδί και θα λέει: “Αχ καλή μου μάνα, γιαγιά κλπ., που μου σταύρωνες τα χεράκια και μου μάθαινες την προσευχή, ευλογημένη να ‘σαι!”
Εγώ, δεν σας λέω να πάτε στην Αφρική, και να κηρύξετε το Χριστό, αλλά μέσα στο σπίτι σας.
Σου έδωσε ο Θεός την γλώσσα για να μιλάς για το Χριστό. Και η μαϊμού έχει γλώσσα αλλά δεν μιλάει. Και τον παπαγάλο μπορείς να μάθεις δυο-τρεις λέξεις, αλλά δεν τις καταλαβαίνει. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να μιλάει. Και είναι μεγάλο προνόμιο αυτό.
Σου έδωσε ο Θεός την γλώσσα, όχι για να βρίζεις, να καταριέσαι και να στέλνεις το παιδί σου στο διάβολο. Όχι για να βλαστημάς και να κουτσομπολεύεις, όχι για να συκοφαντείς και να αισχρολογείς. Όχι για να κάθεσαι με τις ώρες στα καφενεία και τις τηλεοράσεις και να συζητάς τα αίσχη που βλέπεις…
Σου έδωσε ο Θεός την γλώσσα, για να πεις μόλις σηκωθείς το πρωί: Ευχαριστώ Θεέ μου, που μου έδωσες το φως. Και όταν έρθει το μεσημέρι να πεις: Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσες το ψωμί. Και όταν βραδιάσει να πεις: Σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου που με φύλαξες όλη την ημέρα.
Δες τα πουλάκια, που κελαηδούν και λένε: Θεέ μου, σ’ ευχαριστώ.
Σήκω την Κυριακή να πας στην εκκλησία και να υμνήσεις το Θεό.
Να μιλάς για τον Χριστό και μόνο για τον Χριστό. Με την ζωή σου και το παράδειγμα σου. Τότε θα είσαι Χριστιανός.

Κυριακή της Σαμαρείτιδος - «Η εν πνεύματι και αληθεία λατρεία του Θεού»

«Η εν πνεύματι και αληθεία λατρεία του Θεού»
 Μία από τις πλούσιες και περιεκτικές διδασκαλίες του Κυρίου μας διηγείται το Ευαγγέλιο της Κυριακής, η οποία χαρακτηριστικά αναφέρεται ως «Κυριακή της Σαμαρείτιδος». Κατ' αυτήν ο Ιησούς ομιλεί με μία γυναίκα Σαμαρείτιδα, γεγονός ξένο και ασυνήθιστο για την εποχή, διότι, πρώτον ως γυναίκα η Σαμαρείτιδα δεν θεωρούνταν ισάξια με τον άνδρα και ως εκ τούτου δεν ήταν ικανή να ακούσει και να αφουγκραστεί την θρησκευτική διδασκαλία και δεύτερον υπήρχε μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαρειτών την εποχή εκείνη.

Κύκλος τού Ενιαύσιου στεφάνου...

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ


Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Τό γεγονός τής ενανθρωπήσεως τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι τό σημαντικότερο ιστορικό γεγονός οπωσδήποτε, τό οποίο δύο χιλιάδες χρόνια μετά από τήν γέννηση τού Χριστού, δέν έπαψε νά επηρεάζει τήν ανθρωπότητα. Τό αιώνιο στίγμα – πρό ΧΡΙΣΤΟΥ, καί μετά ΧΡΙΣΤΟΥ – επιβεβαιώνει τόν κάθε σοβαρό, καί μή εμπαθή ιστορικό, ότι όντως ο μοναδικός Ιησούς, είναι κυρίαρχος τής ιστορίας, καθώς καί πρίν τήν ενανθρώπησή Του, τά πάντα θεωρούνται ως προπαρασκευή γιά τό μοναδικό αυτό γεγονός. Όλα τά σχετικά στοιχεία μέ τήν ενσάρκωση τού Υιού καί Λόγου τού Θεο... περισσότερα »

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..


διαβάστε επίσης:..
oτι δέν πρέπει νά ξεχαστεί...

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ...

...                                                                                                                        .                  ...

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ KAI H ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Xριστιανοί υπό διωγμόν - εξαφάνιση... Η διεθνής κοινότητα σιωπά μπροστά στις μεγαλύτερες διώξεις όλων των εποχών από φόβο μήπως κατηγορηθεί για ισλαμοφοβία.

Παρόλο που οι τζιχαντιστές αποχώρησαν από τη Μοσούλη τον Ιούλιο του 2017, πολλοί Χριστιανοί δεν επέστρεψαν στην πόλη τους αφού καταστράφηκαν τα σπίτια και οι εκκλησίες τους. Και αυτό δε συνέβη μόνο στη Μοσούλη αλλά και στις περισσότερες Ιρακινές πόλεις, όπου υπήρχε Χριστιανικός πληθυσμός. Συνολικά 125.000 άνθρωποι έχασαν σπίτια και πατρίδα από τη μανία των εξτρεμιστών. *Την ίδια ώρα η διεθνής κοινότητα σιωπά μπροστά στις μεγαλύτερες διώξεις όλων των εποχών από φόβο μήπως κατηγορηθεί για ισλαμοφοβία.* *orthodoxiane... περισσότερα »

Ο ιερός πόλεμος των ισλαμιστών

*Στη* Σρι Λάνκα δεν ήταν ο «φανατισμός» αορίστως που σκότωσε περισσότερους από 215 χριστιανούς, αλλά οι ισλαμιστές. Αυτό που έκαναν οι μουσουλμάνοι στους χριστιανικούς ναούς και στα ξενοδοχεία ανήμερα της εορτής της Αναστάσεως για τους καθολικούς δεν ήταν κάτι... αόριστο, κάτι που δεν μπορεί να οριστεί με απόλυτη σαφήνεια, όπως θέλουν να το παρουσιάζουν οι (συνήθως με το αζημίωτο) οπαδοί της πολιτικής ορθότητας. *Και* την ανθρωποσφαγή στη Σρι Λάνκα και το γενοκτονικό πογκρόμ εναντίον των χριστιανών σ’ ολόκληρο τον πλανήτη τα διαπράττουν οι μουσουλμάνοι. Δεν είναι όλες οι θρησκείες ... περισσότερα

Ισλαμική τρομοκρατία κατά των Χριστιανών. Η λίστα της φρίκης

Οι περισσότερες σφαγές, έγιναν από ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΥΣ, ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ, ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ...  Και όλες, στο όνομα του... Μωάμεθ... Ας είμαστε προετοιμασμένοι, τι μας περιμένει με αυτά τα απολίτιστα τέρατα που έχουν εισβάλει στην Πατρίδα μας. This is a list of targeted acts of terrorism on Christian civilians and church workers by religious Muslims since September 11th, 2001. * *These attacks have nothing to do with war, combat or insurgency. * *The victims are innocent Christians who were specifically targeted and abused solely on ac... περισσότερα

Παγκόσμιο σοκ από το λουτρό αίματος στη Σρι Λάνκα την ημέρα του Πάσχα των Καθολικών - 207 νεκροί από εκρήξεις σε εκκλησίες και ξενοδοχεία

*Στους 207 έφθασε ο αριθμός των νεκρών από τις βομβιστικές επιθέσεις σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα ενώ επτά άνθρωποι συνελήφθησαν και τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν στη διάρκεια εφόδου που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε σπίτι στο Κολόμπο, ανέφεραν η αστυνομία και τοπικά ΜΜΕ.* Ένας καμικάζι σκότωσε τρεις αστυνομικούς στη Σρι Λάνκα πυροδοτώντας τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος σε ένα κτίριο στην Ορουγκονταουάτα, ένα βόρειο προάστιο της πρωτεύουσας Κολόμπο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η έκρηξη ήταν η όγδοη που σημειώθηκε σήμερα στο νησί αυτό της Νότιας Ασίας. Εκκλησίες που... περισσότερα 

Πάνω από 6.000 Νιγηριανοί χριστιανοί νεκροί

*Εκκλησιαστικοί ηγέτες στη Νιγηρία δηλώνουν ότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν «καθαρή γενοκτονία» καθώς 6.000 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχουν δολοφονηθεί από ριζοσπάστες από τον Ιανουάριο...* *«Αυτό που συμβαίνει στην πολιτεία Plateau και σε άλλα μέρη στη Νιγηρία είναι καθαρή γενοκτονία και πρέπει να σταματήσει αμέσως», δήλωσε ο Χριστιανικός Σύλλογος της Νιγηρίας και οι ηγέτες των θρησκευτικών εκκλησιών στο Plateau State.* *«Πάνω από 6.000 άτομα, κυρίως παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι, έχουν σκοτωθεί σε νυχτερινές επιδρομές από ένοπλους Fulani», συμπληρώνουν. Με δελτίο τ... περισσότερα 

Παγκόσμιο Σύμφωνο Μετανάστευσης. Το ψήφισε το πολιτικό υποκείμενο Αλέξης Τσίπρας, που πιστεύει πως άλλη είναι η Λέσβος και άλλη η ... Μυτιλήνη!

Παγκόσμιο Σύμφωνο Μετανάστευσης: «Φούσκα» ή επιχείρηση για γεωγραφική αναδιάταξη του πληθυσμού του πλανήτη; – Οι ενστάσεις, οι αποχωρήσεις και η φόρμουλα του συμφώνου Οι ΗΠΑ, οι οποίες είχαν αποσυρθεί από την εκπόνηση του κειμένου τον Δεκέμβριο του 2017 κρίνοντάς το αντίθετο στη μεταναστευτική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καταφέρθηκαν την περασμένη Παρασκευή εναντίον του Συμφώνου και εναντίον κάθε μορφής «παγκόσμιας διακυβέρνησης». Το αστοιχείωτο ανθελληνικό υποκείμενο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, μπορεί να πιστεύει πως άλλη είναι η Λέσβος κι άλλη η Μυτιλήνη, αλλά ψήφισε την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ... περισσότερα »

Το ισλάμ είναι η "ιδανική θρησκεία" για να επιβάλλει κάποιος (μέσω αυτής) "ολοκληρωτικό καθεστώς"

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Αυτός είναι ο λόγος πού "κάποιοι" (ΝΤΠ) ισλαμοποιούν (ταχύτατα) την Ευρώπη... ΕΡΕΥΝΑ Που αποσκοπεί τελικά η (εμφανέστατη πια και διαρκώς εντεινόμενη) ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ της Ευρώπης; Εδώ και δεκαετίες οι "παρασκηνιακοί ηγέτες" της ΕΕ είχαν πάρει κάποιες αποφάσεις... Άλλες πιο φανερές και άλλες..."αφανείς". Βασικότερη όλων στάθηκε η ομογενοποίηση της Ευρώπης. Να αναμειχθούν τα ευρωπαϊκά έθνη τόσο πολύ που στο τέλος να μετατραπούν σε μια άεθνη κοινωνία. Προφανώς αυτό όμως δεν κατέστη εφικτό... Οι λαοί της Ευρώπης παραμένουν διαφορετικά έθνη. Αντιστάθηκαν πεισματικά στην ομογενοποίηση. 19 Νο...περισσότερα »

Ο ΟΗΕ, ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ «ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ»: ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΩΣ ΤΟ ... 2050 !

*Το Pew Research Center ξεκίνησε το 2015 μια έρευνα της οποίας τα αποτελέσματα θα δείτε ΠΩΣ οδηγούν στο «Μαρόκο» και στην συμφωνία που πάει να υπογράψει ο πανάσχετος Αλέξης Τσίπρας. Η παγκόσμια έρευνα αυτή έδειχνε ότι το έτος 2010 ο Χριστιανισμός ήταν μακράν η μεγαλύτερη θρησκεία στον κόσμο και συγκέντρωνε πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια πιστούς....* * Δηλαδή σχεδόν το 31% του συνόλου του παγκόσμιου πληθυσμού. Το Ισλάμ ερχόταν δεύτερο με 1,6 δισεκατομμύρια πιστούς, αποτελώντας το 23% του παγκόσμιου πληθυσμού.* *Η έρευνα όμως αυτή έδειχνε ότι με δεδομένο ότι το 2050, ο συνολικός πληθυσμό... περισσότερα »

Tο ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΘΕΜΑ που θα κρίνει την ύπαρξή μας και την συνέχεια μας ως λαό και ως έθνος ... "ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ"

*Tο ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΘΕΜΑ που θα κρίνει την ύπαρξή μας και την συνέχεια μας ως λαό και ως έθνος ... "ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ"* *Ακούστε τον κο Ρωμανό ,να δείτε τι μας ετοιμάζουν με το κατάπτυστο σύμφωνο του ΟΗΕ που θα υπογραφεί στο Μαρόκο στις 11 Δεκεμβρίου για την αθρόα μετανάστευση μιας και οι μάσκες έπεσαν και δεν έχουν επιχειρήματα πλέον περί ασύλου .* *Και η δική μας κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος για το ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΘΕΜΑ που θα κρίνει την ύπαρξή μας και την συνέχεια μας ως λαό και ως έθνος .....* *Για 120 εκατομμύρια πληθυσμο΄μας υπολογίζουν έως το 2050 δηλαδή οι Ελληνες θα ήμαστε μια ισχνότ... περισσότερα »

Ανάλυση από τον Αναστάσιο Λαυρέντζο για το Μεταναστευτικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (ηχητικό)

Σήμερα στην εκπομπή του φίλου Λάμπρου Καλαρρύτη προσπαθήσαμε κάτι σημαντικό: -να δείξουμε σε γενικές γραμμές τι επιδιώκει το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση που προωθεί ο ΟΗΕ -να αποδομήσουμε συστηματικά και τεκμηριωμένα την προπαγάνδα της «φιλομεταναστευτικής» πλευράς -να καταδείξουμε ότι το ορόσημο για όλα αυτά είναι στις 10-11 Δεκεμβρίου στη Σύνοδο του Μαρακές, και -να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη σχετικά με τη στάση που θα τηρήσουν τα ελληνικά κόμματα.Πονηρό Σύμφωνο καταργεί τα σύνορα. Ισοπεδώνει νόμους και κανόνες κάθε χώρας και εξισώνει τους παράνομους μετανάστες με τους μόνιμους κατοίκους

 Ουδείς ασχολείται στην Ελλάδα με μια μεγάλη διεθνή συμφωνία για τη μετανάστευση, που σκοπό έχει να αλλάξει όλα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Εμείς εδώ περί άλλα τυρβάζουμε και το πολιτικό προσωπικό ασχολείται με το πώς θα δυσφημήσει ή θα εκμεταλλευτεί τις κινητοποιήσεις των μαθητών για τα εθνικά θέματα. Την ίδια ώρα μια σειρά από ισχυρές χώρες όπως η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η ... περισσότερα »

Η Σουηδία ζει το… θαύμα του «πολύ»-πολιτισμού: Αλλοδαποί σε νέα φρενίτιδα εμπρησμών πυρπολούν αυτοκίνητα

*Η αντιπολίτευση κατηγορεί ανοιχτά την κυβέρνηση ότι έχει χάσει τον έλεγχο και ότι απέτυχε να σταθεροποιήσει την κατάσταση και να προσφέρει ασφάλεια στους Σουηδούς πολίτες, ενώ η όλη κατάσταση με την έξαρση της εγκληματικότητας συνδέεται με την αύξηση των προσφύγων και μεταναστών τα τελευταία χρόνια.* *Σύντομα θα τα ζήσουμε όλα αυτά και στην Ελλάδα...* *Αλλά πόσοι νοιάζονται;* *Πόσοι το αντιλαμβάνονται;* *ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ... ΚΑΙ ΔΕΝ Θ' ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ...* *ΟΤΑΝ ΘΑ ΒΙΑΖΟΥΝ, ΘΑ ΚΑΙΝΕ, ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΡΟΤΖΙΧΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΓΕΜΙΣΕ ΟΛΗ ΗΕ ΛΛΑΔΑ, ΝΑ ΔΩ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛ... περισσότερα »

ΤΩΡΑ.... ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ...!! ΤΗΝ ΤΙΝΑΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Ο ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ

[image: "Μπλόκο" στη συμφωνία απο τις χώρες του "Βίσεγκραντ"] Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έχει προκύψει εμπλοκή στη Σύνοδο Κορυφής, καθώς οι χώρες του Βίσεγκραντ μπλοκάρουν τις οριστικές αποφάσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών αυτών, τους εξήγησε πως δεν θα φύγει κανείς από τη Σύνοδο Κορυφής εάν δεν υπάρξει απόφαση. Εξήγησε σε αυστηρούς τόνους πως θα πρέπει να παραμείνουν τα σύνορα ανοιχτά εάν δεν υπάρξει απόφαση απόψε. Κατηγόρησε μάλιστα αυτές τις χώρες για υποκριτική στάση και τους προειδοποίησε πως ακόμα κι αν συνεχ... περισσότερα »

ΑΣΧΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Η κατάσταση γίνεται εκρηκτική - Τα Σκόπια αποκαλύπτουν σχέδια για την κατασκευή 200 μιλίων φράχτη στα σύνορά με την Ελλάδα!

Δραματικά σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή 200 μιλίων φράχτη ο οποίος προστατεύεται από φύλακες οπλισμένοι με tasers, αναφέρθηκαν στην σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, για να σταματήσει η ροή των μεταναστών μέσω της Τουρκίας, τονίζει ο διεθνής τύπος. Οι ηγέτες της ΕΕ στην ουσία έχουν συμφωνήσει να κλείσουν την διαδρομή από την Ελλάδα μέσω των Βαλκανίων για την κεντρική Ευρώπη , την οποία έχουν χρησιμοποιήσει πάνω από 985.000 πρόσφυγες/μετανάστες από την αρχή του περασμένου έτους. Η πΓΔΜ έχει ζητήσει από τις γειτονικές χώρες να βοηθήσουν να «σφραγ... περισσότερα »

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ:ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ - H XΩΡΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ Ο ALEXIS…ΛΙΑΖΕΤΑΙ..!

[image: aerodromio-lathro (8)] Είναι γεγονός! Η χώρα βρίσκεται υπό κατοχή. Λαθραίοι βρίσκονται από τη μια άκρη έως την άλλη και κανένας κυβερνητικός παράγοντας δεν μπορεί να σώσει τη χώρα! *Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τίθεται σήμερα Σάββατο ο νομός Κιλκίς, λόγω του μεγάλου αριθμού λαθρο, όπως δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.* Ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι στην Ειδομένη βρίσκονται ήδη συγκεντρωμένοι περίπου 13.000 άνθρωποι, ενώ στο σύνολο του νομού Κιλκίς ο αριθμός φτάνει στους 20.000, με τις νομαρχιακές υπηρεσίες να αδυνατού...περισσότερα »

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ: 

ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ..!

Έκπληκτοι αρκετοί Σερραίοι οδηγοί ενημερώνονται από την Αστυνομία ότι τα Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα είναι και πάλι κλειστά!Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για αγροτική κινητοποίηση αλλά για μια κοινή άσκηση του Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας, της συνοριακής αστυνομίας και της στρατιωτικές φρουράς των συνόρων, λόγω της ροής των προσφύγων. Η άσκηση ξεκίνησε από τις 10 το πρωι από το Σαντάνσκι εως και τα Κούλατα και την επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μποικο Μπορισοφ.


Αλβανία: 450 αστυνομικοί ειδικών δυνάμεων στα σύνορα για τους πρόσφυγες

Ο φόβος της άφιξης κύματος Σύριων προσφύγων από την Ελλάδα στην Αλβανία, έχει θέσει σε κινητικότητα τις αστυνομικές δομές, οι οποίες με τεθωρακισμένα οχήματα έχουν μετακινηθεί στα πέντε σημεία των μεθοριακών σταθμών με τα Σκόπια και την Ελλάδα. Περίπου 450 αστυνομικοί  από τις «Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης», αναπτύχθηκαν στα τελωνειακά σημεία  με την Ελλάδα, Κακαβιά και Κρυσταλλοπηγή,  


ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ

Η συνεννόηση μεταξύ των μεταναστών δείχνει να είναι απίστευτη και πολλές φορές εξαιρετικά αποτελεσματική για την επιβίωση τους.* *Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς από εκείνους που ασχολούνται περισσότερο ενεργά με το μεταναστευτικό πρόβλημα και την αντιμετώπισή του: Ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα διέλευσης για τους μετανάστες; Η απάντηση που δίνεται αβίαστα είναι, η Βουλγαρία....* * Και την απάντηση δίνει ο πλέον αρμόδιος, η Europol, λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις απαγωγών, επιθέσεων και ληστειών, που έχουν καταγγελθεί και καταγραφεί, σε βάρος των μεταναστών. * *Αυτή ε...περισσότερα »

ΕΛΛΑΔΑ. ΛΑΟΣ ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑ = ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ. 

ΙΣΡΑΗΛ ΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΙ

 Είναι η Ελλάδα άχρηστη πολεμικώς; Πάντως είναι άχρηστη πολιτικώς, οικονομικώς και ΔΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΣ εξού και έφθασε ο Ελληνιμσός εδώ όπου έφθασε με τα ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΗΛΗΘΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ. . Πότε θα δράσει ο Στρατός; Και αν δράσει θα αντιδράσει η Τουρκία! Μας την έστησε κανονικώς και με τρόπον η «Ωραία» Εβραϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσον πολύ αγαπούσατε! . Ο λαός όμως πρέπει να είναι έτοιμος στρατιωτ... περισσότερα »

Η Μεταναστευτική πολιτική... KAI TO  ΣΧΕΔΙΟ COUDENHOVE-KALERGI
Εισαγωγή-Πρόλογος
Η λέξη «λαθρομετανάστες» προέρχεται από το λεξικό της Ελληνικής γλώσσης, και σημαίνει ο παράνομα εισελθών στη χώρα μας, χωρίς ταυτότητα και διαβατήριο. Προέρχεται δε από τη λέξη λαθραίος, όπως λέμε λαθραλιεία, λαθραναγνώστης, λαθρανασκαφή, λαθρεμπόριο, λαθρέμπορος, λαθρεπιβάτης, λαθρόβιος, λαθροθηρία, λαθροχειρία, κλπ. Οι Έλληνες όπου πήγαμε, πήγαμε νόμιμα με χαρτιά, πρόσκληση, και VISA. Οι λαθρομετανάστες είναι λαθρεπιβάτες του πλοίου ΕΛΛΑΣ.
Οι Αρχαίοι Έλληνες, υπό την αρχηγία του Θεμιστοκλή, Λεωνίδα, κλπ, όταν υπέστησαν εισβολή από τους Ασιάτες, αντιστάθηκαν με τα όπλα, (Θερμοπύλες, Μαραθώνα, Σαλαμίνα), και έτσι έσωσαν την Ελλάδα. Βλέπετε δεν είχαν τότε κυρά-Τασίες...... Ο Ελληνισμός ήταν αμιγής, δεν είχε αναμιχθεί με Σημίτες..........
Η ύπαρξη του Ελληνισμού εξαρτάται από το Οικονομικό και Μεταναστευτικό πρόβλημα.
Επιτακτική ανάγκη είναι η άμεση σωτηρία της Πατρίδος. Το Μεταναστευτικό ζήτημα είναι πλέον ανεξέλεγτο και εκρηκτικό.
Το θέμα είναι Εθνικό. Πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα. Η Σιωνιστική Ε.Ε. αδιαφορεί, δηλαδή «κάνει τη πάπια», που λέει ο Λαός. Τους λαθρό χρηματοδοτεί και φέρνει εδώ η παγκόσμια Σιωνιστική κυβέρνηση-δικτατορία του προέδρου ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Η Μεταναστευτική πολιτική χαράσσεται από τη Παγκόσμια Σιωνιστική Διακυβέρνηση-Δικτατορία, και εκτελείται από τις Δυτικές Σιωνιστικές Δυνάμεις Ε.Ε. & Η.Π.Α. με βάση τη λαθρομετανάστευση.
Εκτελείται από τις τοπικές δουλικές κυβερνήσεις της Ν.Τ.Π.
Η Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ έχει- διά των λαθρομεταναστών- επιβάλλει κατοχή στην Ελλάδα.
Ήδη η κατάσταση δεν ελέγχεται πλέον, ομολογούν οι αρμόδιες αρχές.
Η παρουσία εκατομμυρίων λαθρομεταναστών εδώ, μηδενίζει τη ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ- & ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αξία της χώρας μας. Είναι αυτό που θέλουν οι Κοσμοκράτορες.
Η παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, αποβλέπει
1.-να αγοράσει πάμφηνα τον τεράστιο πλούτο της Ελλάδος στο έδαφος και στο υπέδαφος. και
2.- Να εξαφανίσει τον Ελληνισμό ως πολιτισμό, διότι εμποδίζει τα σχέδια της Παγκοσμιοποίησης, και της Πανθρησκείας.
Οι διάφορες Κυβερνητικές πολιτικές-επιπέδου αφελών συνιστωσών- εμφορούνται από «φιλάνθρωπες» θεωρίες της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας (ΝΤΠ), φυσικά εις βάρος της Ελλάδος!
Η Σιωνιστική Ν.Τ.Π. θέλει να καταργηθούν τα Έθνη και τα πάντα να ισοπεδωθούν. Θέλουν να μην υπάρχουν αξίες, και να βρίσκονται αφελείς προδότες πολιτικοί , και νεαροί αφελείς Αρχιερείς της Ορθοδοξίας που να τους υπηρετούν, επειδή τους έταξαν πλούτη και ανώτατα αξιώματα Πολιτείας & Εκκλησίας.
Όσον αφορά εμάς τους ανίδεους κατοίκους της Ευρώπης, η Σιωνιστική ηγεσία της Ε.Ε. με διασκέψεις, συμφωνίες, και συνθήκες τύπου Δουβλίνο, Σένγκεν, κλπ υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη της Σιωνιστικής Ε.Ε. να εφαρμόζουν τη μεταναστευτική πολιτική που εντέλλεται η Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία.
Τη Μεταναστευτική αυτή πολιτική χαράσουν οι σύμβουλοι της Σιωνιστικής ηγεσίας της Παγκόσμιας Δικτατορίας και Νέας Τάξης Πραγμάτων. (Ν.Τ.Π.)
Οι σύμβουλοι αυτοί είναι σκληροπυρηνικοί και αρτηριοσκληρωτικοί υπέργηροι της Ν.Τ.Π. τύπου ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ & BRESINSKY, αμφότεροι Αμερικανο-Εβραίοι, και πρώην Γερμανο-Εβραίοι και Πολωνο-Εβραίοι.
Ο Ζ. Μπρεζίνσκυ δήλωσε, «Αν η Ελλάδα πλησιάσει περισσότερο τη Ρωσία, το ΝΑΤΟ θα παραλύσει».
Ευκαιρία τώρα να τους πατήσουμε στο λαιμό αξιώνοντας να σταματήσουν τη λαθρομετανάστευση Ισλαμιστών προς Ελλάδα.
Ο Γερμανο-Εβραίος Μάρτιν Σούλτζ προειδοποιεί το Πρωθυπουργό της Ελλάδος, να μην πλησιάσει τη Ρωσία, γιατί θα έχει πρόβλημα με τη παγκόσμια Σιωνιστική κυριαρχία – Δικτατορία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Οι Ευρω-Εβραίοι γραφειοκράτες της Σιωνιστικής Ε.Ε. θέλουν να είμαστε δεμένοι στο άρμα της Ε.Ε. & ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει θάνατο για την Ελλάδα, διότι οι «εταίροι» & «σύμμαχοι» μας κακοποιούν και μας εκμεταλλεύονται. Αυτό ΜΟΝΟ ένας αφελής και προδότης πολιτικός δεν το βλέπει.
Ουαί στα κράτη-μέλη της Σιωνιστικής Ε.Ε. που έχουν τέτοιους πολιτικούς τύπου Σημίτηδες, ΓΑΠ, ΣαμαροΒενιζέλους, Ποτάμια, ΠΑΣΟΚ, και αφελείς κυρά-Τασίες,- κ.λ.π. οι λαοί τους είναι χαμένοι από χέρι!!!
Στα χέρια του Ουγγρο- Εβραίου Σιωνιστή ΣΟΡΟΣ είναι η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδος, και ο αφανισμός των Ελλήνων, και η κυρά-Τασία περί άλλων τυρβάζει. Το γεράκι της Ν.Τ.Π. μας θέλει μειονότητα στην ίδια μας τη πατρίδα.!!!
Η «φιλάνθρωπος» πολιτική έναντι των λαθρό της κυρά-Τασίας, είναι επικίνδυνη διά την Εθνική ασφάλεια της Ελλάδος.
Τους λαθρομετανάστες-χωρίς χαρτιά,- η κυρά-Τασία τους βάπτισε πρόσφυγες. Εάν ήταν πρόσφυγες θα είχαν τουλάχιστον ταυτότητα!!!
Το θέμα των προσφύγων της κυρά-Τασίας, είναι πρόβλημα του Ο.Η.Ε.
Μη ξεχνάμε ότι και ο μεγάλος εχθρός της Ελλάδος ΣΟΡΟΣ, παίζει διεθνώς το φιλάνθρωπο για λόγους διπλωματίας.
Για να εκδικηθούμε τους Σιωνιστές Ευρωπαίους, για τα δεινά που μας κάνουν, να τους στείλουμε επάνω όλους τους Τζιχαντιστές λαθρομετανάστες που φιλοξενούμε στην Ελλάδα, να καλοπεράσουν.........
Οι Τζιχαντιστές είναι ήδη στην Ελλάδα! Χιλιάδες αποβιβάζονται αυτές τις ημέρες στα νησιά του Αιγαίου. Όμως η κυρά-Τασία το χαβά της, πρόσφυγες.
Η ηγεσία της Παγκόσιας Σιωνιστικής Δικτατορίας είναι οι Σιωνιστές κ.κ. ΡΟΤΣΙΛΝΤ & ΡΟΚΦΕΛΕΡ, και η συνοδεία αυτών, αυτοί μας έφεραν εδώ τις πληγές του Φαραώ, χρεοκοπία & λαθρομετανάστες.
Οι Ιουδαίοι δανειστές θέλουν να πληρώνουμε εις το διηνεκές το χρέος, για να γίνει η Ελλάς Τζιχαντιστάν το συντομότερον δυνατόν.
Η πολιτική ηγεσία της Ε.Ε. & Η.Π.Α. είναι όλοι τους Σιωνιστές Ιουδαίοι της διασποράς, και εκτελούν τις διαταγές που λαμβάνουν από την υπέργηρη ηγεσία της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας. Δηλαδή Πλανητάρχες είναι οι υπέργηροι & αρτιοσκληρωτικοί κ.κ. ΡΟΤΣΙΛΝΤ & ΡΟΚΦΕΛΕΡ, και όχι ο ΟΒΑΜΑ όπως λέγουν και γράφουν τα ανίδεα και άσχετα με Γεωπολιτική ΜΜΕ. Αυτό το αναφέρουμε για να γνωρίζουν οι Λαοί από ποίους εστάλησαν στην Ευρώπη οι λαθρομετανάστες.
ΗΠΑ & Ε.Ε. ελέγχονται πλήρως από τη παγκόσμια Σιωνιστική κυβέρνηση του ΡΟΤΣΙΛΝΤ. Οι οπαδοί του δήθεν Δυτικού πολιτισμού, & του δήθεν Ευρωπαϊκού ιδεώδες είναι πλέον καιρός να καταλάβουν ότι το μόνο που υπερασπίζονται είναι η παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία της Ν.Τ.Π. Τα γράφουμε αυτά για ενημέρωση του ευρύ κοινού, ότι Πλανητάρχες είναι οι κ.κ. ΡΟΤΣΙΛΝΤ & ΡΟΚΦΕΛΕΡ, και οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ & Ευρώπης απλώς πιόνια και μαριονέτες!!!
Σε λίγο η Ελλάς με την εποίκηση των λαθρομεταναστών, δεν θα έχει τη Γεωπολιτική , Γεωστρατηγική, & Γεωενεργειακή αξία που τώρα έχει, αφού οι λαθρομετανάστες θα ασκούν την εξουσία, και θα έχει παραδοθεί η Ελλάς από τους Τζιχαντιστές, στη παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, αφού ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ είναι ο αφέντης των ISIL + ISIS!!!
Οι φανατικοί Τζιχαντιστές καταστρέφουν σήμερα το πολιτισμό της αρχαίας Βαβυλώνας, και των αρχαίων Ασσυρίων.
Οι πρώτοι Χριστιανοί φανατικοί ιερωμένοι κατάστρεψαν τα γλυπτά του Παρθενώνα, και όλους τους αρχαίους Ναούς, δηλαδή το πολιτισμό της Ελλάδος, όπως κάνουν σήμερα οι βάρβαροι Τζιχαντιστές.
Σε λίγο οι λαθρό θα γίνουν πλειοψηφία, και εξουσία, με αποτέλεσμα να καταστρέψουν ότι απέμεινε από Παρθενώνα, Αμφίπολη, Δελφούς, κ.λ.π.
Ήδη την Αμφίπολη την εξαφάνισαν οι πολιτικοί από την επικαιρότητα, κατόπιν εντολών της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.
Μόνον ένας πολιτισμός υπάρχει στο πλανήτη, αυτός της Σιών.............
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ- ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ
Ο Ιερώνυμος στο λόγο του στον Άγνωστο Στρατιώτη, κατά την εκφορά του επιταφίου, ανέφερε ΜΟΝΟ τη λέξη ΓΑΛΙΛΑΙΑ, δεν τόλμησε να αναφέρει τη λέξη ΙΟΥΔΑΙΑ, διά τον φόβον των Ιουδαίων. Αφού στην ΙΟΥΔΑΙΑ εσταυρώθη ο ΧΡΙΣΤΟΣ από ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ, όπως σήμερα οι Έλληνες.
Η Ιερά υμνωδία στην ακολουθία της Μ. Παρασκευής ψάλλει, «Λαός δυσεβής και παράνομος, ίνα τι μελετά κενά;;; ίνα την ζωήν των απάντων θανάτω κατεδίκασεν;;;».....Ω! των ανόμων, Ω! των απίστων.......... Παρόλα αυτά ο Ιερώνυμος δεν ετόλμησεν!!! και μαζί μαυτόν οι νεαροί Μητροπολίτες οι οποίοι οφείλουν την εκλογή τους στην εύνοια του Ιουδαίου Σιωνιστή Σταυρωτή της Ελλάδος Παντοκράτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Καταδέχτηκαν να υπηρετούν τον Σταυρωτή του Ιησού Χριστού.
Τέτοιους ηγέτες έχουμε στην Ορθοδοξία σήμερα.!!! Θέλουν να χτίσουν ΤΕΜΕΝΟΣ στους Ισλαμιστές λαθρό, με έξοδα του χειμαζομένου Ελληνικού Λαού. Τους λαθρό-χωρίς χαρτιά- φέρνουν εδώ οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες, αφεντικά μερικών ηγετών της Ορθοδοξίας.
Αυτά τα αναφέρω για να δείξω πόσο δουλική είναι η πολιτική & Θρησκευτική ηγεσία στους σημερινούς Ιουδαίους Σιωνιστές Παντοκράτορες, που φέρνουν τους Ισλαμιστές λαθρό εδώ.
Επούλησαν τον Ιησούν για μια ηγετική θέση στην εκκλησία. Είναι εξαρτημένοι από τους σημερινούς σταυρωτές των Ελλήνων!
Η μητέρα-Τασία, σε πλήρη συνεργασία με την Εκκλησία, φροντίζει για τη φιλοξενία των λαθρό χωρίς ταυτότητα. Όμως η φιλοξενία προϋποθέτει και έξοδα ιατρο-φαρμακευτικής περίθαλψης, τα οποία πληρώνει ο χρεοκοπημένος Ελληνικός Λαός.
Ανάλυση
------------------
Η κυβέρνηση της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας των κ.κ. ΡΟΤΣΙΛΝΤ και συνοδεία, εμπνεύστηκε τη Μεταναστευτική πολιτική από το σχέδιο COUDENHOVE-KALERGI , σύμφωνα με το οποίο «Λαοί, φυλαί, & γλώσσαι» θα είναι στο εξής αναμεμειγμένοι σε μια εθνότητα, μια θρησκεία, ώστε να είναι διαχειρίσιμοι και αναλώσιμοι από τη παγκόσμια διακυβέρνηση.
Θα είναι απλώς μιγάδες και Σημίτες. Η λευκή φυλή θα εξαφανισθεί, σύμφωνα με τη θεωρία Coudenhove-Kalergi, και τη πολιτική των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων. Εκ του αποτελέσματος συμπεραίνουμε ότι ο Coudenhove-Kalergi, πιθανόν να ήταν Σημίτης, γιαυτό μισεί τόσο τη λευκή φυλή.
Αυτό το Σιωνιστικό σχέδιο, κάτι αφελείς και όχι μόνο, πολιτικοί τύπου κυρά-Τασίας –Ρεπούση-, Σημίτιδων, & άλλων συνιστωσών, το θεωρούν μεγαλειώδες σχέδιο και σπεύδουν να το υλοποιήσουν για να πάρουν εύσημα από τους Κοσμοκράτορες, προσδοκώντας την πολιτική εύνοια των Σιωνιστών Επικυρίαρχων, καταστρέφοντας έτσι από άγνοια και προδοσία το Έθνος των Ελλήνων.
Ο κάθε λαθρό – κατά ομολογίαν των ιδίων- χρηματοδοτείται με $ 3,000 - $4,000 από τη παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, για να έλθουν εδώ.
Ο COUDENHOVE-KALERGI ήταν ένα σκοτεινό πρόσωπο, (Μακάκας θα τον λέγαμε σήμερα), του οποίου οι Λαοί της Ευρώπης αγνοούν την ύπαρξη, αλλά οι Σιωνιστές ισχυροί της Γης, τον θεωρούν ευεργέτη και ιδρυτή της Ε.Ε. και οι διάφορες κυράτσες τύπου ΜΕΡΚΕΛ βραβεύονται με αυτό το βραβείο, από άγνοια, και δουλικότητα προς τους Κοσμοκράτορες του ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Τους τριτοκοσμικούς λαούς Ασίας-Αφρικής τους ξεσηκώνει και χρηματοδοτεί προς παράνομη μετανάστευση η παγκόσμια Σιωνιστική κυβέρνηση, για να νοθεύσει και εξαφανίσει τα Ευρωπαϊκά Έθνη, σύμφωνα με το σχέδιο του ψυχοπαθούς COUDENHOVE-KALERGI.
Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό τα Έθνη των Ελλήνων, Ιταλών, Ισπανών, Γάλλων, Γερμανών, Σκανδιναβών, κ.λ.π. θα εξαφανισθούν αναμειγνυόμενα με έγχρωμους Μουσουλμάνους λαθρομετανάστες, με αποτέλεσμα μιγάδες-σημίτες Ευρωπαίους, «Λαοί, φυλαί, & γλώσσαι», δηλαδή Βαβυλώνα.
Οι λαθρομετανάστες προέρχονται από χώρες τριτοκοσμικές, και από δύο αφορμές.
1.- Από χώρες που καταστράφηκαν από δικά τους ηθελημένα λάθη, και
2.-Από χώρες που καταστράφηκαν από πολέμους, που προκάλεσαν οι Σιωνιστικές ΗΠΑ, κατόπιν εντολών της παγκόσμιας Σιωνιστικής κυβέρνησης-δικτατορίας.
Μας λένε οι διάφορες αφελείς κυρά-Τασίες, να περιθάλψουμε τους πρόσφυγες πολέμων, απαντάμε, να πάνε σ’αυτούς που προκάλεσαν τους πολέμους. Έρχονται εδώ σαν εισβολείς, να κατακυριεύσουν τη χώρα. Σε 15 χρόνια με αυτό το ρυθμό εισβολής θα εξαφανιστεί ο Ελληνισμός.
Το Ισλαμικό κράτος (ISIL+ISIS) σχεδιάζει εισβολή μυρίων στην Ελλάδα, και εμείς αναζητούμε πρόσφυγες πολέμων, και μεταναστευτική πολιτική.
Αυτή τη περίοδο συντελείται αναίμακτη κατάληψη της Ελλάδος!!! Χιλιάδες λαθρομετανάστες αποβιβάζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Όλοι αυτοί έρχονται στο κέντρο των Αθηνών!
Ήθελα να ήξερα, οι αρμόδιες αρχές δεν βλέπουν τι ετοιμάζεται από τους αιώνιους εχθρούς της πατρίδας μας, από την ιστορία δεν διδάσκονται τίποτα;;; ή υπακούουν στις εντολές της Σιών, & της αφελούς κυρά-Τασίας;;
Ετοιμάζουν τη ΣΤΑΥΡΩΣΗ της Ελλάδος, με σταυρωτή τη κυρά-Τασία!!!
Η πατρίδα ευρίσκεται σε κίνδυνο από αναίμακτη εισβολή εξ’ ανατολών, η οποία θα καταστεί αιματηρή με τη πάροδο του χρόνου, και υπεύθυνη θα είναι η κυρά-Τασία, και οι άλλες αφελείς συνιστώσες. Διερωτώμαι πόσοι από αυτούς είναι έμμισθοι πράκτορες της Ν.Τ.Π., και πόσοι πεμπτοφαλαγγίτες της Τουρκίας;;; και τι θα κάνουν στο εσωτερικό μέτωπο κατά πιθανή επερχόμενη σύρραξη με τους Τούρκους;;; αυτά οι διάφορες αφελείς κυρά-Τασίες δεν τα σκέφτονται;;; Ήδη η Τουρκία διεκδικεί επισήμως 16 Ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Γιαυτό στέλνει χιλιάδες λαθρομετανάστες στα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Καθιστούμε τη κυρά-Τασία υπεύθυνη για ότι ήθελε συμβεί........Η κυρά-Τασία θα αντιμετωπίσει λαϊκά δικαστήρια σε περίπτωση συμφοράς της Ελλάδος!
Εάν αυτό που συμβαίνει στα νησιά του Αν. Αιγαίου κάθε μέρα, δεν είναι εισβολή, Ισλαμο-εποίκησης, και αναίμακτη κατάληψη της χώρας από επικίνδυνους Ισλαμιστές-Τζιχαντιστές, τότε τι είναι;;;;;;;;;
Αφήσαμε την ύπαρξη και το μέλλον του Ελληνισμού στα μυαλά της αφελούς κυρά-Τασίας, και οι αρμόδιοι τρέχουν στη Μέρκελ για να μας σώσει!!!
Σε λίγο η Ελλάδα θα γίνει Αφγανιστάν.
Η μαζική λαθρο- μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο του οποίου τα αίτια εξακολουθούν να κρύβονται από τους αφελείς και προδότες πολιτικούς πιστούς στη παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, και η πολυπολιτισμική προπαγάνδα των προδοτικών και κλεφτών πολιτικών ανδρών & γυναικών, προσπαθεί να την παρουσιάσει ως αναπόφευκτη.
Έχουμε στη πατρίδα μας δυσανάλογο ποσοστό λαθρομεταναστών, μας κλέβουν, μας δολοφονούν, βιάζουν τα παιδιά μας, και εσείς οι αρχές και εξουσίες τους προστατεύετε με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο που πέρασαν οι υπηρέτες του ΡΟΤΣΙΛΝΤ πολιτικοί επιπόλαιοι προδότες της Ελλάδος.
ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, για να μη μειανθεί & μολυνθεί η ράτσα τους, και εσείς οι προδότες & ανθέλληνες πολιτικοί υπακούετε στις εντολές των Σιωνιστών Επικυρίαρχων της Γης, που αποσκοπούν στη διάλυση της Πατρίδος.
Σέβομαι τον ξένο, που σέβεται τη πατρίδα μου, και το Λαό μου, και ΟΧΙ αυτόν που ήλθε εδώ για να μας κατακυριεύσει!! ΜΕ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ;;;;;;;;;;;;;;;;
Προ ημερών λαθρομετανάστες βίασαν ανηλεώς μια 19χρονη Ελληνίδα, και οι Ελληνικές αρχές δεν τη προστάτεψαν, για να μη θεωρηθεί ρατσιστικό......
Αυτές τις ημέρες εορτάζεται η παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού. Μια ακόμη παγκόσμια ημέρα που ορίζεται από τη Νέα Τάξη Πραγμάτων. (ΝΤΠ)
Ρατσισμός από ποιούς και για ποιούς. Αυτό να εξετάσει η υπνώτουσα Δικαιοσύνη.
Ο Βρετανικός τύπος γράφει ότι Ισλαμιστές Τζιχαντιστές θα εισέλθουν στην Ευρώπη από την Ελλάδα, ανάμεσα σε καραβιές λαθρομεταναστών.
Η Ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί ως «πύλη εισβολής» από το Ισλαμικό Κράτος ISIS+ISIL. Ήδη στην Υεμένη ίδρυσαν ένα δεύτερο Ισλαμικό Κράτος ISIS.
Εν όψει αυτής της καταστάσεως οι προδοτικές και επιπόλαιες αρχές, συζητούν εάν τα σύνορα θα είναι ανοιχτά!!! Πρόκειται για απέραντη ηλιθιότητα του πολιτικού Σιωνιστικού προδοτικού συστήματος που αδυνατεί και αδιαφορεί να προστατέψει τον Ελληνικό Λαό.
Η επιπολαιότητα με την οποίαν προσεγγίζεται το θέμα και η εθνική ασφάλεια είναι άκρως επικίνδυνη, και πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να διωχθούν άμεσα ως άκρως επικίνδυνοι για την ασφάλεια της Ελλάδος, και του Λαού της!!!
Στις πόλεις της Ε.Ε. όπου διαδηλώνουν οι Ισλαμιστές λαθρομετανάστες, κρατούν πανώ που γράφουν, «ISLAM WILL DOMINATE THE WORLD” & “SHARIAH FOR THE NEDERLANDS” και τα χαϊβάνια οι πολιτικοί «πέρα βρέχει», εάν αντιδράσουν θα τους απολύσει ο Θείος ΡΟΤΣΙΛΝΤ της Ν.Τ.Π.
Οι λαθρομετανάστες λέγουν, «Για το Τζιχάντ ερχόμαστε, δεν τόχετε ακόμη καταλάβει»;;; Ο πολύς κόσμος- ως συνήθως- δεν έχει καταλάβει τίποτε. Οι ελάχιστοι Έλληνες σήμερα λένε ότι πολύ σύντομα η Ελλάδα θα γίνει ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΧΩΡΑ!!! Και οι ηγέτες της Ορθοδοξίας κοιμούνται όρθιοι, ή μάλλον είναι συνεργάτες τους εχθρού....................(Δοσίλογοι).
Οι λαθρομετανάστες έχουν διδαχθεί το κόλπο από τους Τούρκους λαθρομεταφορείς & λαθρέμπορους. Μόλις μπούνε στη χώρα μας, κάνουν αίτηση στις Ελληνικές αρχές Παροχής Ασύλου, σαν πρόσφυγες πολέμων, και οι αρχές ανταποκρίνονται, διατασσόμενες από αφελή κυβέρνηση!!
Εμείς οι Έλληνες εάν πάμε στις πατρίδες τους, χωρίς διαβατήριο - VISA, οι αρχές τους θα μας βάλλουν φυλακή, και θα πετάξουν τα κλειδιά, και ότι κακό ήθελε προκύψει..............
Πρόκειται για εισβολή αλλοθρήσκων & αλλοφύλων και εμείς κοιμόμαστε. Σε λίγα χρόνια οι Έλληνεςθα είμαστε μειοψηφία στη Πατρίδα μας, και όσοι επιζήσουμε από τη σφαγή των αμνών...................
Ο εκφραστής της εξόντωσης της Ευρωπαϊκής φυλής διά της λαθρομετανάστευσης, ήταν ως είπαμε, ο COUDENHOVE-KALERGI ο οποίος διατύπωσε σε βιβλίο του ότι, «ο άνθρωπος στο εγγύς μέλλον θα είναι υβρίδιο».
Στο σχέδιο COUDENHOVE-KALERGI ο εμπνευστής του δηλώνει ότι οι κάτοικοι των μελλοντικών «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης», δεν θα είναι οι παλαιοί λαοί της γνωστής Ευρώπης, αλλά ένα είδος μιγάδων που θα προέρχονται από επιμιξία. Δηλαδή ΤΕΛΟΣ στη λευκή φυλή.
Το σχέδιο αυτό είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Ελλάδα από χρήσιμους ηλιθίους προδότες και κλέφτες πολιτικούς όλων των πολιτικών παρατάξεων.
Οι πολιτικοί της Ε.Ε., πιόνια του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, διά της συνθήκης Δουβλίνο 2 φρόντισαν να διαφυλάξουν προσωρινά την ύπαρξή τους , καθιστώντας την Ελλάδα αποθήκη και στρατόπεδο συγκεντρώσεως λαθρομεταναστών, οι οποίοι ένα όνειρο έχουν, να καταφύγουν στη Βόρειο Ευρώπη λόγω ευρώ το οποίο στις πατρίδες τους έχει μεγάλη αξία. Εμάς τους Έλληνες θα μας σώσει η δραχμή από τους λαθρομετανάστες. Εάν έλθει η δραχμή, οι λαθρομετανάστες θα φύγουν –δραπετεύσουν προς Β. Ευρώπη για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Να λοιπόν που θα σωθούμε από τη δραχμή!!!
Το σχέδιο COUDENHOVE-KALERGI δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει οι λαοί της Ευρώπης να διασταυρωθούν με Ασιατικές & Αφρικανικές έγχρωμες φυλές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πολυεθνικό κοπάδι χωρίς θρησκεία, πολιτισμό, ιστορία, ποιότητα, εύκολα διαχειρίσιμο-ελεγχόμενο- αναλώσιμο, και διοικούμενο, από τη παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!
Για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού στην Ελλάδα, φρόντισε η παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία , μέσω Σαμαρο-Βενιζέλων-ποτάμια, και άλλων υποτελών προδοτικών πολιτικών δυνάμεων.
Το πολιτικό προδοτικό Σιωνιστικό σύστημα πιστεύει,
-Ναι στην αποδόμηση του Ελληνισμού.
-Ναι στην αποδόμηση της Ορθοδοξίας. (Με νεαρούς Ιουδαίους Σιωνιστές Αρχιερείς, απογόνους των ΑΝΝΑ & ΚΑΪΑΦΑ).
-Ναι στα Τζαμιά. Ναί στο Ισλάμ. Ναί στη κάρτα του πολίτη.
-Ναι στους υποτελείς πολιτικούς πιόνια & μαριονέτες της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π
-Ναι στους Σιωνιστές προδότες πολιτικούς που διέλυσαν την Ελλάδα.
-Ναι στους νέους Αρχιερείς (ΑΝΝΑ & ΚΑΪΑΦΑ), που από μωρία και φιλοδοξία διέλυσαν την Ορθοδοξία, συνεργαζόμενοι με τους προδότες Σιωνιστές πολιτικούς, πιόνια του ΡΟΤΣΙΛΝΤ και της συνοδείας αυτού.
Αν αντιδράσουν τα πατριωτικά κόμματα, θα ξαναβγούν όλοι αυτοί οι κλέφτες & προδότες πολιτικοί, που μαζί με τους «φτωχούς τω πνεύματι» νέους Σιωνιστές Αρχιερείς της Ορθοδοξίας θα λένε, «Δεν έχουμε ανάγκη τη βοήθεια των ακροδεξιών-φασιστών». Εκεί καταντήσαμε τους Έλληνες πατριώτες να τους λένε φασίστες, επειδή αντιδρούν στα σχέδια της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης-Δικτατορίας.
Προ ημερών η δικαιοσύνη αθώωσε τον καταστροφέα της Ελληνικής Οικονομίας, και τους άλλους δολιοφθορείς πολιτικούς δεν τους διώκει!!!
Η εγκεφαλική πτώχευση σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια!!!
Οι Ισλαμιστές Τζιχαντιστές λαθρομετανάστες έγιναν συνεργάτες των Σιωνιστών Παντοκρατόρων, διότι έτσι τους συμφέρει. Μη ξεχνάμε ότι η Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία έστησε το Ισλαμικό κράτος των ISIL.
Το Σιωνιστικό σχέδιο COUDENHOVE-KALERGI έγινε για τη καταστροφή των Ευρωπαϊκών Λαών, και οι αφελείς και επιπόλαιοι Σιωνιστές πολιτικοί της Ε.Ε. , βραβεύονται κάθε δύο χρόνια με το Ευρωπαϊκό βραβείο Coudenhove-Kalergi, διότι έχουν διαπρέψει με τις πράξεις τους στη προώθηση του εγκληματικού αυτού σχεδίου. Μεταξύ αυτών που βραβεύτηκαν είναι και οι επιπόλαιοι , ατζαμήδες, και πράκτορες πολιτικοί ΜΕΡΚΕΛ & Ηerman Rompui. Μήπως ξέρανε οι αφελείς τι κάνανε;;;;;;;;;
Το σχέδιο Coudenhove-Kalergi διακηρύσσει την κατάργηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών και στη συνέχεια, την εξάλειψη των Ευρωπαϊκών εθνοτήτων μέσω της μαζικής λαθρομετανάστευσης, προκειμένου η Ευρώπη να είναι ελεγχόμενη από τη παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία των υπέργηρων αρτηριοσκληρωτικών Σιωνιστών Παγκόσμιων Δικτατόρων κ.κ. ΡΟΤΣΙΛΝΤ & ΡΟΚΦΕΛΕΡ, και της συνοδείας αυτών.
Θέλουν να μετατρέψουν τη λευκή φυλή σε μια μικτή φυλή μιγάδων Σημίτες
Αυτό γίνεται κατόπιν οδηγιών που έχουν εκδοθεί από τη Σιωνιστική ΝΤΠ και παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, με αδίστακτη αποφασιστικότητα, για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ στην ιστορία.
Συμπληρώνουν την υπογεννητικότητα των Ευρωπαϊκών Λαών, με Ισλαμιστές λαθρομετανάστες, κατόπιν προτροπής του Σιωνιστικού ΟΗΕ.
Αν κοιτάξουμε γύρω μας, το σχέδιο Coudenhove-Kalergi φαίνεται να υλοποιείται πλήρως, και η αφελής & επιπόλαια ΜΕΡΚΕΛ βοηθά προς την εφαρμογή του σχεδίου αυτού. Οι μιγάδες-Σημίτες της Ευρώπης λέγονται «Τα παιδιά του Kalergi». Οι Ευρωπαίοι εντέλλονται να απαρνηθούν την Εθνική τους ταυτότητα, και η αφελής και επιπόλαια Σιωνίστρια ΜΕΡΚΕΛ και ο Γερμανο-Εβραίος ΜΑΡΤΙΝ ΣΟΥΛΤΖ εκτελούν.........
Σήμερα ζούμε τη ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ της ΜΕΡΚΕΛ , της κυρά-Τασίας, των Μπίστηδων, ΓΑΠ, ΣαμαροΒενιζέλων, Σημίτηδων, κ.λ.π.........
Το μεταναστευτικό παρουσιάζεται ως ανθρωπιστικό σχέδιο από τη Σιωνιστική παγκόσμια Δικτατορία, ενώ είναι Σιωνιστικά επιθετικά σχέδια εναντίον του Ελληνισμού. Οι πολιτικοί που ακολουθούν αυτές τις Σιωνιστικές πολιτικές θεωρούνται απάτριδες.
Η Νέα Τάξη Πραγμάτων ολοκληρώνει τη πολιτιστική καταστροφή μας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
----------------------
1.- Άμεση καταγγελία και κατάργηση των εθνοκτόνων συμφωνιών Δουβλίνο Ι, ΙΙ, & ΙΙΙ.
2.- Άμεσα να βγεί στο Αν. Αιγαίο όλη η δύναμη του Ελληνικού Πολεμικού Στόλου, που μαζί με τα σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής να φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορα. Μόλις δούν κάποιο δουλεμπορικό Τουρκικό σκάφος με λαθρομετανάστες να το επιστρέφουν άμεσα στα Τουρκικά χωρικά ύδατα, και όχι να τους φέρνουν εδώ για φιλοξενία και φιλανθρωπία σαν πρόσφυγες στα Ελληνικά νησιά, και μετά στην Αθήνα. Πρόκειται για εισβολείς, και εμάς τους Έλληνες μας θεωρούν «Μακάκες», μαριονέτες του ΣΟΡΟΣ & ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
3.- Οι Ελληνικές Αρχές να κάνουν «τα στραβά μάτια» να τους αφήνουν να φεύγουν προς Β.Ευρώπη, αφού αυτά είναι στα σχέδιά τους. (EURABIA) ώστε να αναγκάσουμε τους Ευρωπαϊκούς Λαούς να αντιδράσουν!!!
4.-Να εφαρμόσουμε για τους λαθρομετανάστες εκείνα που ισχύουν σε άλλες χώρες, Η.Π.Α. Αυστραλία, Ιαπωνία, κ.λ.π.
5.-Άμεσο επαναπατρισμό όλων των παράνομα εισελθόντων λαθρομεταναστών, με πλοία και αεροπλάνα, με έξοδα των πρεσβειών τους.
6.- Επαναφορά της αρμοδιότητος φύλαξης των συνόρων της Ελληνικής επικράτειας στις Ένοπλες Δυνάμεις, τον μοναδικό φορέα της Άμυνας της χώρας σύμφωνα με το Σύνταγμα.
7.-Να εκδικηθούμε τους Σιωνιστές «εταίρους» της Σιωνιστικής Ε.Ε. για τη χρεοκοπία, και τους λαθρομετανάστες που μας επέβαλλαν, στέλνοντας επάνω τους Ισλαμιστές λαθρό-μετανάστες.
8.- ΟΧΙ στη κάθε κυρά-Τασία να χαράσσει τη μεταναστευτική πολιτική του Έθνους των Ελλήνων, επειδή τα μυαλά της είναι γεμάτα από πίστη και υπακοή στα κελεύσματα της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π. του ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!
9.- Οι Τούρκοι δεν δέχονται λαθρομετανάστες, και τους στέλνουν σε εμάς. Βλέπεις αυτοί δεν έχουν πολιτικούς κυρά-Τασίες..........
10.- Οι σημερινοί δοσίλογοι πολιτικοί ορντινάντσες της παγκόσμιας Σιωνιστικής δικτατορίας, καταπάτησαν το Σύνταγμα των Ελλήνων για τα συμφέροντα του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, και πλημμύρισαν την Ελλάδα με Ισλαμιστές !!!
11.-Πρέπει να διαλέξουμε, ή Ελευθερία, ή δουλεία, και τα δύο μαζί δεν γίνονται.
12.- Εντύπωση μου προκάλεσε το θράσος του Γερμανο-Εβραίου Σιωνιστή Μάρτιν Σούλτς, που είπε προς τον Πρωθυπουργό Τσίπρα, «Μην τολμήσεις να ζητήσεις βοήθεια από τη Ρωσία». Ο Ιουδαίος ο Μ. Σούλτζ (πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) οφείλει τη θέση του όχι στις ικανότητές του, αλλά στην εύνοια του παγκόσμιου Δικτάτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
13.- Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν την Ελλάδα αποικία, και αποθήκη Ισλαμιστών Τζιχαντιστών Λαθρομεταναστών!!!
14.- Οι Τούρκοι δεν είναι τρελλοί να επιτεθούν στον Έβρο, και στα νησιά, αφού μπορούν να μας καταλάβουν με ειρηνικά μέσα, μέσω των Ισλαμιστών Λαθρομεταναστών που αποβιβάζουν κατά χιλιάδες κάθε μέρα στα νησιά.
15.-Η Σιωνιστική Ε.Ε. μας κατάστρεψε κατόπιν σχεδίου με τα Σιωνιστικά αφεντικά της, με χρεοκοπία και λαθρομετανάστες, γιαυτό πρέπει εμείς να αντιδράσουμε, όσο μένουμε στη φωλιά με τα φίδια τόσο θα καταστρεφόμαστε, μέχρι αφανισμού του Ελληνισμού!!!
16.- Επαναπροώθηση στη Τουρκία, στη χώρα προελεύσεως.
17.- Να τους δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα, να φύγουν προς Β.Ευρώπη.
18.- Να εκμεταλλευθούμε όλα τα οικονομικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συνθήκη ΣΕΝΓΚΕΝ .
19.- Εάν οι Σιωνιστές Ευρωπαίοι του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, δεν βοηθήσουν την Ελλάδα που χρεοκόπησαν, τότε να τους στείλουμε επάνω όλους τους λαθρό.
20.- Οι λαθρό να γίνουν ένα όπλο εκφοβισμού στα χέρια της Ελλάδος, ώστε να μην πληρώσουμε το δημόσιο χρέος στους Σιωνιστές δανειστές, με τη δικαιολογία ότι χρειαζόμαστε τα χρήματα για τη περίθαλψη και φιλοξενία των λαθρομεταναστών, που αυτοί μας έστειλαν.
Η Ελλάδα εύχεται στους Βόρειο- Ευρωπαίους, ΟΧΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΛΗ ΛΑΘΡΟ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ!!!!!!!!
ΟΥΚ ΕΙΘΙΣΤΑΙ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ ΞΕΝΟΥΣ!!

ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Διεθνολόγος-Αρθρογράφος.

Εισήγηση:
----------------
Λόγω της σοβαρότητος του θέματος, το άρθρο αναλύθηκε εν εκτάσει, γιαυτό συνιστώ να αναρτηθεί-δημοσιευθεί σε δύο ή τρείς συνέχειες, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι Έλληνες για τον έσχατο κίνδυνο που διατρέχουμε

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΠΟ 87 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ! ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΛΕΝΕ!

*Υπόμνημα 87 καθηγητών πανεπιστημίου για το λαθρομεταναστευτικό ζήτημα προς την πολιτική ηγεσία 18-3-2015 Προς:* *Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Αλέξη Τσίπρα Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Βούτση Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννη Πανούση* *Αναπληρώτρια Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κα. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Κοτζιά* *Κοιν:* *Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαμαρά Αρχηγούς Πολιτικών κομμάτων Μέλη της Βουλή... περισσότερα »