Η ομιλία μέ τήν μεγαλύτερη ακροαματικότιτα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ... https://apokalipsistora.blogspot.com/2017/05/blog-post_18.html

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 10

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΣ ΗΣΥΧΙΑΣ            

Κείμενον τού  Πατρός  Ιωάννου  Γλιόγκου  Πρωτοπρεσβυτέρου

Όταν υποφέρει κάποιος από τήν εσωτερική τρικυμία τών λογισμών, καί χάνει τόν ύπνο του καί τήν ηρεμία του έχουμε δύο τινά. Αφενός μέν είναι ήδη ασθενής, διότι δέν αντιμετώπισε εγκαίρως τό στρές καί τό άγχος, αίτια τά οποία κατά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι χωράφια επί τών οποίων καλλιεργούνται τά ψυχολογικά προβλήματα, αφετέρου δε, δέν είναι στήν πράξη Ορθόδοξος, παρά μόνον ίσως στήν θεωρία, υπό τήν έννοια τής φιλοσοφίας. «Σπουδάζετε ούν πυκνότερον συνέρχεσθαι είς ευχαριστίαν Θεού καί δόξαν, δι΄αυτού καθαιρούνται αί δυνάμεις τού Σατανά, καί λύεται ο όλεθρος αυτού, ουδέν άλλο τι έστιν άμεινον ειρήνης… (Τίποτε δέν προξενεί τήν ειρήνη περισσότερο άμεσα) έν ή πάς πόλεμος καταργείται, επουρανίων καί επιγείων» Ιγνατίου Θεοφόρου πρός Εφεσίους
Ένα από τά μηνύματα πού μπορεί νά προσφέρει η Ορθοδοξία στόν σύγχρονο κόσμο, είναι τό μήνυμα τής ησυχίας. Η βιωματική γνώση τής έν Χριστώ ησυχίας είναι τό πιό αποτελεσματικό καί δραστικό φάρμακο κατά τού άγχους, τής αγωνίας, τής ανασφάλειας, τά οποία σέ αρκετές περιπτώσεις οδηγούν καί είς κρίση πανικού.
Ο σύγχρονος άνθρωπος φυλακισμένος στίς εξαρτήσεις τών υλικών του αναγκών, έχει ανάγκη από ψυχική γαλήνη, πού πάει νά πεί εσωτερική ειρήνη καί ηρεμία. Αλλά πρέπει πρώτα νά πάψει νά είναι άψυχος, νά πιστέψει πώς έχει ψυχή, ώστε νά αναζητήσει τήν θεραπεία της. Διότι ενώ έχει άφθονα αγαθά, είναι φτωχός στά πνευματικά. Ενώ τό στομάχι του είναι πάντα υπερφορτωμένο, μέσα του αισθάνεται άδειος. Ενώ είναι πλούσιος καί μέ κάθε τρόπο αυξάνει τήν περιουσία του, είναι πολύ φτωχός μέσ’τήν καρδιά του. Καί νοιώθει καθημερινά πώς…τό χρήμα αγοράζει τά πάντα ...αλλά μέ τρόπο δραματικό κάποια στιγμή διαπιστώνει, ότι όντως αγοράζει αναπαυτικά κρεβάτια σέ πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά δέν τού δίνει όμως καί τόν ύπνο... αγοράζει βιβλία, αλλά όχι καί τό μυαλό... τού βρίσκει τούς καλύτερους γιατρούς καί τού δίνει τά ακριβότερα φάρμακα, αλλά δέν μπορεί νά τού δώσει καί τήν υγεία... τού προσφέρει ίσως τήν διασκέδαση, όχι όμως καί τήν ευτυχία... τού ανοίγει τίς πόρτες καί τόν πάει παντού, αλλά δέν μπορεί νά τόν πάει στόν παράδεισο...
Η εποχή μας είναι εποχή άγχους καί καινών ψυχονευρώσεων, λόγο τών ποικίλων εξαρτίσεων (θέμα γιά τό οποίο θά μιλήσουμε στό επόμενο τεύχος-κεφάλαιο) τών οποίων έχει επιλέξει ο σύγχρονος άνθρωπος τών παθών, καί οί ψυχολόγοι πρέπει μέ ταπείνωση νά αναγνωρίσουν τήν Πατερική «Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία» τής Αυτογνωσίας καί τού Ευθυνοκεντρισμού. Οί άνθρωποι υποφέρουν διότι η ζωή τους στερείται νοήματος, θετικού περιεχομένου καί δημιουργικού πνεύματος, όπως σωστά αποφαίνεται ο Κάρλ Γιούνγκ. Η ζωή αυτή όμως είναι κενή από ιδανικά, καί γεμάτη από συμπλέγματα, τά οποία όμως ομοιάζουν πολύ μέ τούς δαίμονες, λέει ο ίδιος συγγραφεύς είναι μία ζωή αδιάφορη καί ψυχολογικά εφιαλτική. Όπου λοιπόν δέν υπάρχει η πίστη φυτρώνουν τά ζιζάνια τών νευρώσεων. Θά πρέπει όμως νά κατανοήσουμε πώς αυτή η πίστη πρέπει νά είναι Πατερική καί Ορθόδοξη βασιζόμενη στήν επανάληψη τής Παράδοσης, όπως μόνον η Γνήσια Εκκλησία τού Χριστού κατέχει, καί πρέπει νά αναζητήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, καί ο ειλικρινής μέ τόν εαυτό του επιστήμονας ψυχολόγος.
Οί ψυχοθεραπευτές σήμερα, βλέπουν σέ κάθε νεύρωση ένα άλυτο μεταφυσικό πρόβλημα (G.Allport) τό οποίον προσωπικά πιστεύω, αδυνατεί νά κατανοήσει η υλοκεντρική ορθολογική λογική τους. Προτείνω λοιπόν ως θεμέλιο τής ψυχικής ισορροπίας καί ειρήνης αυτή τήν μοναδική παγκοσμίως Ορθόδοξη πίστη. Δίχως αυτήν όλα γκρεμίζουν, καθώς τούτο αποδεικνύετε από τήν κοινωνική κατάρρευση όλων τών σύγχρονων δομών, πού στηρίχτηκαν πάνω σέ μεταπατερικές, σχισματικές, αιρετικές, μασονικές αρχές, τού Οικουμενισμού τής νέας εποχής, πού επιχείρησε μέ τόν αποκρυφισμό καί τόν ανατολικό μυστικισμό, νά απαλλαγεί επιτέλους από τήν μυστική θεολογία τών Πατέρων, εκ τής οποίας όμως πηγάζει η Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, η οποία είναι η μόνη πού θεραπεύει τόν άνθρωπο.
Σύμφωνα μέ τόν λόγο τού Κυρίου, η οικία πού κτίσθηκε «επί τής άμμου, έπεσε, καί ήν η πτώσις αυτής μεγάλη».
Δυστυχισμένος ο άνθρωπος δίχως Θεό καί πίστη. Συντροφιά του έχει πάντα τήν αγωνία πού θεωρείται παθολογική μορφή τού άγχους. «Η αγχώδης νεύρωση, είναι η συχνότερη νεύρωση τής εποχής μας. (C.Berg» Τό άγχος όμως είναι τό φυσικό τέκνον τής αντιπνευματικής ζωής. Τό τρέφουν καί τό μεγαλώνουν οί διάφοροι παράγοντες, όπως ο πρακτικός υλισμός, πού ακυρώνει κάθε ηθική αξία, ο εγωϊσμός, η υπεροψία, η φαντασία, τά ένοχα συναισθήματα, οί τύψεις τής συνειδήσεως, καί η αποξένωση από τήν Ορθόδοξη πνευματικότητα καί ζωή τής Εκκλησίας.
Ακριβό τό δώρο τής ειρήνης, γιά όσους δέν γνωρίζουν τόν Χριστό, ο μόνος πού δίνει ελπίδα, καί ζούνε στό άγχος πού δίνει απελπισία. Οί άνθρωποι τού Θεού καί τής ησυχίας, κατέχουν τήν τέχνη τής ελπίδας, εργάζονται σάυτήν, είναι πλούσιοι από αυτήν, καί κρατάνε ασύλητο τόν θησαυρό αυτόν στήν καρδιά τους. Πώς νά μήν είναι πλούσιοι εφόσον «βίος ησύχιος χρημάτων πολλών περιφανέστερος;» όσιος Νείλος ο Ασκητής. Ακούμπησε τό κεφάλι σου στό στήθος τού Κυρίου Ιησού –όπως έκανε ο αγαπημένος του μαθητής– καί σέ βεβαιώνω πώς θά ειρηνεύσεις. Είς τούτο έγκειται η ενέργεια τής Ορθόδοξης Αναλ. Ψυχοθεραπείας. Ακόμη καί ο ποιό ταραγμένος καί ορμητικός ποταμός, ησυχάζει όταν καταλήγει στήν αγκαλιά τής θάλασσας. Ο κόσμος μας αυτοκτονεί, η κοινωνία μας καταρρέει, καί οί ιθύνοντες οφείλουν νά αντιληφθούν πρίν τήν καταστροφή μας, πώς ο κόσμος έχει ανάγκη τήν Ορθοδοξία καί τό Πνεύμα της, τό οποίο δέν είναι μεταφυσικό όπως τό συκοφαντούν, διότι είναι ψυχοθεραπευτικό.
«Έν σοί μέν ηρεμούμεν, ώ Θεού Λόγε» αναφωνεί ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στ’αλήθεια, πού αλλού θά βρεί ο κουρασμένος άνθρωπος, τήν γαλήνη, τήν ανάπαυση καί τήν ειρήνη τής ψυχής του; Η ευτυχία καί η χαρά στόν άνθρωπο δέν είναι τό νευρικό του σύστημα καί ο εγκέφαλός του, όπως φαντάζονται οί νευρολόγοι καί οί ψυχίατροι, όπως ακριβώς καί τό ρεύμα δέν είναι τά καλώδια. Η ενέργεια τής ψυχής, όπως ορθά αντιλαμβάνεται καί η ψυχολογία τού βάθους (KAREN HORNEY) δέν πηγάζει λοιπόν από τά μέσα καί τά όργανα μεταφοράς τά οποία χρησιμοποιεί τό πνεύμα τού ανθρώπου, τό οποίο έχει ανάγκη τόν δημιουργό του. Μάς τό είπε ο ίδιος ο Κύριος. «Δεύτε πρός μέ πάντες οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι κα’γώ αναπαύσω υμάς» O πιό χαρούμενος καί αισιόδοξος λόγος πού ακούστηκε ποτέ. Τό πιο ελπιδοφόρο μήνυμα γιά μία καλύτερη ζωή. «Αυτός γάρ έστιν η ειρήνη ημών. Απ.Παύλος»
Αυτός καί μόνος μπορεί καί νά τήν χορηγεί: «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην τήν εμήν δίδωμι υμίν»
Όταν ο Ιησούς δέν μιλά στήν καρδιά σου, κάθε άλλη παρηγοριά δέν έχει αξία καί σημασία, καί όποιος έχασε τήν ειρήνη, είναι σημάδι ότι ξέφυγε απ’τό θέλημά Του. Ότι«οί αγαθοί ησυχάζουσι διαπαντός»κατά τόν Λόγο τού Θεου.
Εάν οί κακοί ζούνε στήν ταραχή καί τήν ανησυχία, οί καλοί καί ενάρετοι –άνθρωποι τού Χριστού– είναι πάντα ειρηνικοί καί ήσυχοι. Έχουν βέβαια, καί οί δίκαιοι τίς δοκιμασίες τής ζωής, αλλά η πίστη καί η ελπίδα τους στόν Θεό, τούς δίνουν ανεκλάλητη χαρά καί ψυχική ειρήνη. «Χαίρουν έν τοίς παθήμασι Απ.Παύλος» καί προγεύονται τήν άρρητη μακαριότητα τού παραδείσου, μέ τήν έν Χριστώ ζωή. Μακράν απ’αυτής, η απελπισία καί η αυτοκτονία πάντων η κληρονομία καθώς τούτο βιώνει ο πιθηκίζων άνθρωπος τού έσχατου τούτου αιώνα.
Μιλώντας στόν λαό, λίγο πρίν τήν εξορία του ο ιερός Χρυσόστομος, είπε καί τούτο. «Χριστός μετ’εμού, τίνα φοβηθήσομαι; Κ’άν κύματα κατ’εμού διεγείρηται, κ’άν πελάγη, κ’άν αρχόντων θυμοί, εμοί τούτα πάντα αράχνης ευτελέστερα. Αυτός Ούτος ο Κύριος εμοί πύργος, καί τούτο εμοί πέτρα ακίνητος» Χαριτωμένος ο ησύχιος άνθρωπος τού Χριστού καί εκλεκτός κληρονόμος τής βασιλείας τών ουρανών. Δέν έχει ποτέ ανάγκη από ψυχοφάρμακα καί νευρολόγους, διότι πραγματικά... Ακόμη καί ο ποιο ταραγμένος καί ορμητικός ποταμός, ησυχάζει όταν καταλήγει στήν αγκαλιά τής θάλασσας Είναι πάντα ευτυχισμένος καί ασφαλής μέσα στήν αγκαλιά τής μάνας του ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τό επιβεβαιώνει μέ τόν προφήτη τού ο Θεός. «επί τίνα επιβλέψω, αλλ’ή επί τόν ταπεινόν καί ησύχιον καί τρέμοντα τούς λόγους μου πρ.Ησαϊας» Σέ ποιόν νά ρίψω τό βλέμμα μου, παρά στόν ταπεινό καί υπομονητικό καί σέ κείνον πού μέ πολύ φόβο επιμελείται τήν τήρηση τών λόγων μου. Ο φόβος τού Θεού έχει νικήσει κάθε άλλο φόβο, καί αυτόν ακόμη όλον τόν κόσμο. Ο Φόβος τού Θεού είναι καθαρκτικός καί ψυχοθεραπευτικός καί δέν διδάσκετε στά πανεπιστήμια, τά οποία οφείλουν νά ανακαλύψουν τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.
«Ησύχιον, τόν πιστόν ο Θεός επικροτεί έν υπομονή καί καρτερία υποτασσόμενον είς τό θέλημά Του, καί μηδεμίαν ταραχήν ή ανησυχίαν εκδηλούντα δι’οιανδήποτε δοκιμασίαν είς αυτόν υπό τού Θεού πεμπομένην» Αν υπάρχει στόν Λόγο τού Θεού ένα κείμενο πού παρουσιάζει ανάγλυφο τό πορτραίτο τού ειρηνικού ανθρώπου, μέ τήν απόλυτη εμπιστοσύνη στόν Καλό Ποιμένα καί Πατέρα ημών, πού επιβάλλεται νά μελετάει πάντα ο πιστός όταν αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις, είναι ο 22ος ψαλμός τού Δαβίδ: «Κύριος ποιμαίνει με καί ουδέν μέ υστερήσει. Εις τόπον χλόης μέ κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, τήν ψυχήν μου επέστρεψεν…(τήν ζωήν εστερέωσεν) εάν γάρ καί πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ού φοβηθήσομαι κακά, ότι Σύ μετ’εμού εί… καί τό έλεός σου καταδιώξει με, πάσας τάς ημέρας τής ζωής μου» Γι’αυτό λοιπόν ησυχάστε αγαπητοί μου αδελφοί καί πνευματικά μου παιδιά, ο Θεός γνωρίζει τά συμφέροντα τού καθένα μας. «επί τών παλαμών μου σέ εζωγράφισα»
Η αγάπη τού Θεού καί η πρόνοιά Του γιά τά παιδιά του, είναι προϋπόθεση κάθε ευλογίας στήν ζωή μας, αρκεί νά είμαστε παιδιά τού Θεού, καί όχι παιδιά τού διαβόλου. «Σύ μερίμνησον τά τού Θεού, καί αυτός προνοήσεται τών σών, λέγει καί πάλι ο ιερός Χρυσόστομος» Εσύ φρόντισε νά τηρείς όσα σέ διδάσκει ο Λόγος τού Θεού, πού πάντα θά μελετάς, κι’εκείνος θά φροντίσει γιά όλα όσα σέ αφορούν στόν δρόμο τής ζωής σου, γιά όλα τά θέματά σου νά έχεις εμπιστοσύνη στήν πρόνοια τού Θεού, διότι είναι ο Πατέρας σου. «τοίς αγαπώσι τόν Θεόν πάντα συνεργεί είς τό αγαθόν θά μάς διαβεβαιώσει ο απ.Παύλος»
Δυστυχώς όμως ο σύγχρονος άνθρωπος τών χαλεπών εσχάτων ημερών, αρνείται κάθε Ορθόδοξη Παράδοση σάν κάτι ξεπερασμένο, καί ενώ φαντάζετε εαυτόν προοδευτικό καί τεχνολογικά ανεβασμένο στά ύψη τής επιστημονικής του προόδου, κατεβαίνει μέ τρόπο καταθλιπτικό στά λασπόνερα τής φιλοσοφίας τού μεσαίωνα, προσπαθώντας από τήν μία, νά προσαρμόσει τό πνεύμα τού Hawking στόν ορθολογισμό τού υλικού παραλογισμού, καί από τήν άλλη νά επαναφέρει τήν θεωρία τού θλιβερού Βαρλαάμ, καί πολλών άλλων Σχολαστικών, αναμασώντας σάν δήθεν αλήθειες επιστημονικής ανακάλυψης, τόν διαλογισμό καί τήν μέθοδο Γιογκα, μέ τήν εγκυρότητα τής Ψυχοθεραπείας καί τής Ψυχανάλυσης, πού τά συστήνουν στούς ασθενείς, γιά νά καλύψουν τήν ανεπάρκειά τους, καί νά απομακρύνουν τό ανυποψίαστο θύμα τους, μακριά από τήν Ορθόδοξη Ψυχοθεραπευτική Παράδοση, επιβάλλοντας τήν Συγκριτική Θρησκειολογία τού Οικουμενισμού τής αραχνιασμένης άποψης τής Σχολαστικής καί Νεοπλατωνικής φρουτοσαλάτας τής οποίας υπήρξε ωφέλιμο θύμα γι’αυτούς ο θλιβερός Ιουλιανός ο Παραβάτης. Αξίζει νά σημειώσουμε πώς Δάσκαλοι αυτού τού αποστάτη υπήρξαν οί Ευσέβιος, Μάξιμος καί Χρύσανθος, καί στενός του φίλος Σαλούστριος τών Νεοπλατωνικών τής Περγάμου, οί οποίοι πρώτοι εκτροχιάσθηκαν από τής Ορθής πορείας πού χάραξαν, οί Δάσκαλοί τους Πλωτίνος καί Πορφύριος, (204-301 μ.Χ.) καί έπεσαν θύματα τού Αποκρυφισμού καί τού Ταοϊσμου.
Καί δέν θά ήταν καθόλου άστοχο αν Θυμόμασταν τούς λόγους τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού στήν Αποκάλυψη καί τήν Κριτική τήν οποία ασκεί γιά τήν Πέργαμο, περιγράφοντάς την, ως ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ η φιλοσοφία τού χλευασμού εκείνης τής περιόδου έχει εγκλωβίσει τό ανθρώπινο πνεύμα εκεί ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ…
Αυτό προσπαθούν νά επαναφέρουν στήν ανθρωπότητα οί αποστάτες τού Πνεύματος πού έχουν καταληφθεί από τό Πνεύμα τού Αντιχρίστου. Αντί νά επιστρέψουν στίς Ορθόδοξες ρίζες τους καί νά θεραπευτούν. Αλλά καί οί Πιστοί θά πρέπει τώρα ακόμη περισσότερο νά προσέξουν νά μήν πέσουν θύματα τής Νεοειδωλολατρίας τών ημερών καί τής ηδονολατρείας τών σύγχρονων Νικολαϊτών.
Η ανθρωπότητα κινδυνεύει νά χάσει εντελώς κάθε έννοια λογικής, εφόσον, εδώ καί πολλά χρόνια έχει αλλάξει τίς έννοιες τών λέξεων, καί έχει αρνηθεί τήν πρόοδο τής φιλοσοφίας. Έπαψε σήμερα ο ανθρώπινος νούς νά στοχάζεται, καί είναι ανίκανος νά παράγει φιλοσοφία. Καί η φωνή τού Γρηγορίου τού Παλαμά σήμερα ακούγεται περισσότερο επίκαιρη η οποία καλεί τον άνθρωπο νά βάλει ένα τέρμα σέ ιδεολογίες πού παράγουν μόνο σύγχυση στήν κοινωνία καί στόν νού τού ανθρώπου, ώστε επιτέλους νά βάλει ένα τέρμα σέ ότι χωρίζει τόν άνθρωπο από τόν Θεό.
Αυτά τά οποία μάς χωρίζουν από τόν Θεό όμως είναι, η Φιλαργυρία η φιληδονία η φιλαυτία η φαυλότητα η φιλοδοξία η φιλαρέσκεια, καί πολλά άλλα Φ, τά οποία υποχρεώνουν τόν άνθρωπο νά σέρνετε σάν ένα φίδι καί νά τρώει τό χώμα, ενώ ο Θεός τόν έκανε αετό καί μέ τά φτερά τού Πνεύματος ήθελε νά τόν δεί νά πετάξει ψηλά.
Η ανθρωπότητα όμως όσο κι’άν ξεπέσει, κι’αν έχει απολέσει τίς αξίες της, αν υιοθετήσει τήν διδασκαλεία τού Αγ.Γρηγορίου τού Παλαμά, δέν είναι αργά νά παραμερίσει όλα τά εμπόδια, νά βγεί από τίς σκιές καί νά ανακαλύψει τό φώς, πού είναι η Αλήθεια τής μυστικής Θεολογίας τών Πατέρων, από τήν οποία πηγάζει η Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Η μόνη Ζωντανή πρακτική πού Θεραπεύει τόν άνθρωπο, τόν ενώνει μέ τόν Θεό καί θεραπεύει τήν κοινωνία, η οποία κατρακυλάει καί προκαλεί έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο καί ίσως τήν καταστροφή τού Πλανήτη.
Αν θέλουμε νά προλάβουμε τήν τρέλα αυτή, οί Ψυχίατροι, οί νευρολόγοι καί οί ψυχολόγοι, άς τρέξουν νά μελετήσουν τόν μεγάλο αυτόν Άγιο, διότι έτσι μονάχα μπορούν νά βοηθήσουν τούς ασθενείς τους, νά βρούν τήν γαλήνη, νά ηρεμήσουν εσωτερικά, καί νά κατανοήσουν πώς πρώτα ο άνθρωπος πρέπει νά συγχωρήσει επιτέλους τόν συνάνθρωπό του, νά τά βρεί μέ τόν εαυτό του καί νά τά βρεί μέ τούς άλλους. Όσο έχει μέσα του τρικυμία, οί σχέσεις του θά παράγουν ταραχή καί μέ τούς άλλους. Αλλά γιά νά γίνει αυτό πρέπει ο Θεός νά μάς διαγράψει τό χρέος τό οποίο όλοι νοιώθουμε πώς έχουμε απέναντι στό Θεό, καί αυτό οδηγεί τόν άνθρωπο στήν απόγνωση. Μπορεί όμως απλά νά προσευχηθεί καί νά εφαρμόσει απλά τόν λόγο τού Κυρίου «καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέτες ημών» Έτσι καί τόσο απλά, γίνετε ο άνθρωπος Θεός, διότι μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες, καί ο ασθενής άνθρωπος όταν ξεχάσει ότι τού’καναν, καί ότι τού στέρησαν, τότε θεραπεύεται καί ομοιάζει μέ τόν Θεό, ελευθερώνεται από τά φοβερά Φ, παύει νά σέρνεται σάν τό φίδι, καθαρίζετε, φωτίζετε, καί αναγεννιέται η ψυχή του, καί έτσι φτάνει στήν θέοση. Αλήθεια, ποιά άλλη κλινική ψυχοθεραπεία μπορεί νά τό κάνει αυτό…;

κεφάλαια στήν ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Εάν τίς διψά, ερχέσθω πρός μέ καί πινέτω. Είς τούτο δε έγκειται καί η θεραπεία τού ανθρώπου, (απαλλαγή τής ψυχής του από τά πάθη), η διαδικασία αυτή κυρίως είναι ψυχοθεραπευτική καί τήν ονομάζουμε αναγέννηση. Είναι δε αδύνατον η ψυχή τού ανθρώπου, στόν ταραγμένο αυτόν κόσμο καί μακριά από τόν Χριστό νά εύρη τήν ειρήνη καί τήν ανάπαυση, καθ’ ότι ο κόσμος όλος κείται έν τώ πονηρώ, καί ο πονηρός πειράζει αυτήν (τήν ψυχή) ακατάπαυστα, ώστε νά είναι αδύνατον διά τόν άνθρωπο τού κόσμου τούτου καί μακριά από τήν Εκκλησία,νά ησυχάσει καί νά ζήσει μία ήρεμη ζωή. Ειρήνη ...περισσότερα »

**************

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ...  (ομιλίες)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...Σ

*Α΄ομιλία... * *Λογισμοί, Έμμονες ιδέες, Κατάθλιψη...* *Κατά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.... ***************************************************         ΟΤΙ ΠΟΛΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ...* *ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΑΘΑΡΙΣΘΗΚΑΝ.!* *ΑΡΑ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ, ΤΙΣ Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ ΣΟΥ...* *ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ; Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΓΗΣΙΣ ΣΟΥ... ************************          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : * *Μέ τήν Χάρη τής Παναγίας έγινε τήν Κυριακή τό Βράδυ η 2η αγρυπνία στό Βοτανικό... Αλλά γιά νά έχουμε καλή συνέχεια θά πρέπει οί υπεύθυνοι νά κατανοήσουν τόν λόγο... περισσότερα »