Η ομιλία μέ τήν μεγαλύτερη ακροαματικότιτα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ... https://apokalipsistora.blogspot.com/2017/05/blog-post_18.html

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ θριαμβολογοῦν (σὲ ἄλλο τροπάριο) διότι ἡ δυσμενὴς αἵρεση «ἐξέλιπε», ἢ ὅτι «τὸ μνημόσυνον ταύτης, ἐξηφανίσθη μετ' ἤχου», τὴν στιγμὴ ποὺ μιὰ ἄλλη αἵρεση, φοβερότερη καὶ ὑπουλότερη ─ἡ ἐσχατολογικὴ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ─ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη, ἀναπτύσσεται ἀπολέμητη καὶ γιγαντώνεται, ἐνῶ αὐτοὶ ἀδρανοῦν πρὸς χαρὰν τῶν αἱρετικῶν οἰκουμενιστικῶν λύκων;

 Ἀλήθεια πῶς μποροῦν; Βλέπουμε στὶς φωτογραφίες –σὲ κάθε ἑορτὴ καὶ βέβαια τὴν ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας– τοὺς χρυσοστόλιστους Ἐπισκόπους κατάφορτους μὲ λαμπυρίζοντα ἄμφια, μίτρες, πατερίτσες καὶ ἐγκόλπια νὰ εἶναι παρόντες στοὺς θρόνους τους, καὶ διερωτόμαστε οἱ πιστοί: πόσο ἡ καρδιά τους συνταυτίζεται μὲ τὰ λεγόμενα καὶ ψαλλόμενα; Ἡ γενικὴ ἀπάντηση ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὶς πράξεις τους εἶναι σαφὴς καὶ ὁλοκάθαρη, ἀλλὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀποκαλύπτει ὅλη τὴν τραγικότητα τῶν συγχρόνων  μὴ ὁμολογητῶν  Ἐπισκόπων, καθὼς οἱ παραλείψεις τους, ὡς πρὸ... περισσότερα »Κυριακή της Ορθοδοξίας 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Κ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥΑΓΑΠΗΤΟΙ  ΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ 
ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 


Πάει ένας χρόνος περίπου από την ημέρα κατά την οποία η Ιερά Σύνοδος στην προσπάθειά της να καλύψει όχι μόνον λειτουργικές ανάγκες Ναών του Ιερού αγώνα μας αλλά Κυρίως κενά ποιμαντορικής φύσεως, τα οποία δυστυχώς παρατηρούνται στην Εκκλησία μας για πολλούς και ποικίλους λόγους, αναγκάστηκε και με διόρισε σ’ αυτόν τον Ιερό Ναό της Αγ. Αικατερίνης για την κάλυψη ακριβώς αυτών των αναγκών. Και τούτο διότι ενώ έχουμε Ιερείς  παρατηρεί εύκολα κανείς πώς δεν έχουμε τους κατάλληλους  Ιερείς Θα ‘λεγα ότι η ποσότητα είναι μάλλον είς βάρος της ποιότητος, και τούτο έγεινε επαρκώς σαφές στην απογευματινή μας συζήτηση της Τρίτης  στο κατηχητικό είς όσους είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τον λόγο πού κάναμε περί Ιεροσύνης, αναλύοντας συγκεκριμένα κείμενα του Ιερού Χρυσοστόμου.
  
Δεν φθάνει η αγαθή προαίρεση ούτε αρκεί το φιλότιμο του Ιερέως διά την λειτουργικότητα την οποία οφείλει να παρουσιάζει η Εκκλησία, ιδιαίτερα δε ανάγκη είναι να κατανοηθεί ότι άλλο είναι η λειτουργικότητα και άλλο η λειτουργία η οποία είναι ένα από τά πολλά καθήκοντα του Ιερέως.

Είναι προτεσταντισμός των πρεσβυτεριανών της αιρετικής δύσεως η απαίτηση παραιτήσεως του Ιερέως από όλα τά υπόλοιπα καθήκοντά του  και ο υποκριτικός περιορισμός του μονάχα στο ένα. Πώς ενώ απορρίπτεις κάθε άλλη του δραστηριότητα λές ότι δέχεσαι την μία; είναι κρυφός προτεσταντισμός και ύπουλος διωγμός κατά της ιεροσύνης. Και όποιος έτσι ενεργεί είναι ένας  κρυφο - αιρετικός. Την πλάνη αυτή την έφερε ο αιρετικός Όθωνας όταν μας τον επέβαλαν οί Ευρωπαίοι ως Βασιλέα μετά το 1835,  ο οποίος με την σειρά του κατέβασε τον αιρετικό Μάουερ ως υπουργό Θρησκευμάτων ώστε να επιβάλει στην Εκκλησία τον προτεσταντικό τρόπο διοικήσεως στην Εκκλησία της Ελλάδος, με σκοπό τον περιορισμό της Εκκλησίας από τά κοινωνικά δρώμενα, και την επιβολή του δημοσιο - υπαλληλισμού επί του Ιερατείου της σχισματικής πλέων νεορθόδοξης παρασυναγωγής, εφαρμόζοντας έπ’ αυτής τον καταστατικό Χάρτη διοικήσεως τών Γερμανών Ευαγγελικών και λουθηριανών αιρετικών της Ευρώπης.  
 
Και ναι μεν υπάρχουν και άλλες θρησκείες και διάφορες αιρέσεις στην Ελλάδα, επί των οποίων μπορεί να έχει λόγο ένας υπουργός ως προς τά διοικητικά, αλλά η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία για να αντιμετωπισθεί με τον ίδιο τρόπο, είναι Εκκλησία και διοικείτε από τον επίσκοπο και όχι από τους λαϊκούς, οι οποίοι πέφτουν σε αίρεση όταν θέλουν να εμφανίζονται σαν διοικούντες στον εκκλησιαστικό χώρο γενικός   
Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε Ιερείς πού τους βλέπουμε στην Εκκλησία μονάχα την Κυριακή, χωρίς καμία διοικητική μέριμνα, και με ελάχιστα πνευματικά ενδιαφέροντα.  

Ένας  παπάς νέου τύπου της νεορθόδοξης παρασυναγωγής πού σαν υπάλληλος του δημοσίου θα εισπράττει από τον εκάστοτε Καίσαρα τον μισθόν του για τον αγώνα πού κάνει να διατηρούνται ακατήχητα τα πνευματικά του παιδιά και να μένει αδιάφορος διά την πορεία  της Εκκλησία, η οποία πλέον δεν διαφέρει και πολύ από την ΕΥΔΑΠ η ΟΤΕ. 
Ο Ιερεύς ανάγκη είναι να κατέχει την γνώση της ποιμαντορικής διαδικασίας, να έχει μελετήσει βαθιά την Ορθόδ. Ψυχοθεραπευτική, και να έχει εμποτιστεί το είναι του από την Αγιοπατερική Εκκλησιολογία την οποία ανακαλύπτει κανείς μόνον είς την Πατρολογία, ώστε να είναι είς θέσην να αντιμετωπίσει κάθε προτεσταντική και αιρετική ακρότητα. Και ιδιαίτερα στον δικό μας χώρο κάθε αποσχιστική διοικητική τάση η οποία κατά κανόνα πάντα εξυπηρέτησε διάφορα οικονομικά συμφέροντα όπως δυστυχώς μας διδάσκει η Ιστορία.  
Αυτό ανακαλύπτει κανείς όταν εξετάσει προσεκτικά τον φάκελο εκάστοτε υπερορθόδοξου πού αποσχίσθηκε από την Ιερά μας Σύνοδο, και τούτο διότι από Ψυχολογικής πλευράς άλλο το τι επικαλείται κανείς και άλλο το ποιόν του.
Το διοικητικόν και Πνευματικόν του Χάρισμα πρέπει να απορρέει μέσα από την προσωπική του αναγέννηση η οποία ανάγκη είναι να εκδηλώνετε μέσα από την πνευματική καθοδήγηση των μελών του Ναού όπου υπηρετεί.
Το διοικητικόν είναι δωρεά και χάρισμα του Αγίου πνεύματος προς την Ιεροσύνη, αγαπητά παιδιά του Κυρίου Μάουερ.  Και αν τούτο αφαιρεθεί από τους Ιερείς τότε έχουμε το φαινόμενο υπαλλήλου παπά,  του μισθοδοτούμενου υπαλλήλου προς φθορά της Εκκλησίας και του Λαού, πράγμα πού πετύχατε. 
Όλες οί εξουσίες μέσα στο χώρο της Εκκλησίας πηγάζουν από την Ιεροσύνη και κατά τους Ιερούς κανόνες ουδέν ενεργείται έπ’ αυτής δίχως την άδεια του Ιερέως δηλαδή μέσα στην εκκλησία, όχι στα σπίτια σας όπου απαγορεύεται ή επέμβασή μου, αλλά όμως στην Εκκλησία όπου είναι το σπίτι του Θεού επί του οποίου ο Θεός έθεσε τον Ιερέα υπεύθυνο επί παντός πράγματος.
Ο Ιερεύς με εντολή του οικείου επισκόπου παραχωρεί κατά το πώς βούλεται συγκεκριμένες εξουσίες στα πνευματοπαίδια του υπό την μορφή των επιτρόπων, οι οποίοι τίποτε δεν έχουν δικαίωμα να ενεργήσουν δίχως την άδειά του, και δίχως τον έλεγχο τον οποίο πρέπει να ενεργεί  προς αποφυγή των αυθαιρεσιών. Τον έλεγχο ο καθαρός άνθρωπος τον επιθυμεί και τον προκαλεί διότι τίποτε δεν έχει να κρύψει,  τον αποφεύγουν μόνον οί κλέφτες οί οποίοι μπορούν να φωνάζουν ότι τους δημιουργούμε προβλήματα όταν τους ελέγχουμε. 

Όστις κατέχει οποιανδήποτε εξουσία στην εκκλησία, την οποία δεν του την παρεχώρησε ό Ιερέας γίνεται κλέφτης εξουσίας άρπαγας δικαιωμάτων τά οποία μπορεί να έχει στο σπίτι του ή στην επιχείρησή του αλλά όχι και στην Εκκλησία, η οποία πρέπει να παρουσιάζει την κατά Θεόν  λειτουργικότητα, και όχι την οργάνωση κατά την ανθρώπινη αντίληψη, η οποία όμως είναι αιρετική ως προς την Ορθόδοξη παράδοση η οποία θέτει τον Ιερέα  είς τον οίκο του Κυρίου ως μοναδικά  υπεύθυνο λειτουργά και διοικητικά.
Όταν λείπουν τά Ορθόδοξα διοικητικά χαρακτηριστικά τά οποία απορρέουν μέσα από την Ορθόδοξη Παράδοση, τότε η Εκκλησία καταντά ένας απλός χώρος σύναξις, δίχως καμία πνευματική δραστηριότητα, όπου τά μέλει της απλά έρχονται για να φύγουν και να πάνε στα σπίτια τους να δουν τηλεόραση, αφού έχουν εκπληρώσει το χρέος τους στο να γεμίσουν  με περισσότερα άσπρα το παγκάρι της Εκκλησίας, κατά την ορολογία του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού ο οποίος άσπρα ονομάζει το χρήμα, το οποίο αυτό σταύρωσε τον Χριστό. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από τους δώδεκα προδότης ήταν ο Ιούδας όστις εφύλαται το Χρήμα, ή όπως θα λέγαμε σήμερα το ταμείο της Εκκλησίας το οποίον έχει Ιερόν και φιλόπτωχον προορισμόν κατά τους πατέρες, και όχι τον αισχρόν υπολογισμόν, να επιλύσουν το οικονομικό πρόβλημα του παπά, και να κάνουν περισσότερο πλούσιους τους επιτρόπους της.  
Έτσι όμως ο παπάς έπαψε να είναι Ιερέας όπως αντιλαμβάνεστε και οί επίτροποι έπαψαν να είναι υπηρέτες της Εκκλησίας αλλά αφεντικά της,
με αποτέλεσμα να τους βλέπουμε να στρέφονται με εγωϊσμόν κατά της Ιεροσύνης, την οποία ελάχιστα πλέον σέβονται, να δημιουργούνται κάθε φορά διοικητικές ανωμαλίες στην Εκκλησία μας μόνον και μόνον για να μπορούν   οι εμπλεκόμενοι στα παιχνίδια αυτού του είδους να βγάζουν περισσότερα αυτοκίνητα, και να κάνουν περιουσίες, εκμεταλλευόμενοι την πίστη του απλού λαού πού από αγάπη προς τον οίκον του Κυρίου, τρέχει ώστε ακόμη και με το υστέρημά του πολλές φορές να καλυφθούν οί λειτουργικές ανάγκες της εκκλησίας μας.  
Είναι ντροπή, ότι  ακόμη και μέσα στον χώρο του παλαιού και του γνήσιου, να έχουμε επιτρόπους με την οργή του Θεού επί των κεφαλών τους,  ώστε να μένουν άτεκνοι λόγο της φιλάργυρης διαγωγής τους και να μην τους δίνει  ο Θεός παιδιά, και ακόμη ποιο φοβερό να ξεθάβουμε επιτρόπους με άλιωτα και μαυρισμένα τά χέρια τους, καθώς πρόσφατα μού εξομολογήθηκε το γεγονός με απογοήτευση ένας εκ’ των επισκόπων μας.  

Οποίαν ενοχή ημπορεί να κουβαλά μετά θάνατον ένας άνθρωπος, όταν λιώνει όλο το σώμα του και μένουν τά χέρια άλιωτα και αναθεματισμένα;  Οί τά τοιαύτα επιτελούντες, είτε είναι παπάδες είτε επίτροποι δεν έχουν σχέση με τον Χριστό και έχουν γίνει πλέον κοινοί χριστέμποροι, και αν θέλουν να σωθούν όσο είναι καιρός άς παραιτηθούν από το αξίωμά τους, το κατέχουν από αρπαγή και όχι από ευλογία Ιερέως και το διατηρούν με ύποπτο και διαπλεκόμενο τρόπο, αλλά αν δεν ντρέπονται τους Ανθρώπους τουλάχιστον άς φοβηθούν τον Χριστό, ο οποίος αν κατεβεί να μας εξετάσει θα πάρει ξανά φραγγέλιο, διότι κατά το πώς το αισθάνομαι η αυθαιρεσία έγεινε σήμερα κανόνας συμπεριφοράς, και έθεσε στο περιθώριο τους Ιερούς κανόνες, με αποτέλεσμα οι παλαιοημερολογίτες να είμαστε πλέων 15 παρατάξεις.  

Είναι ντροπή Κύριοι και εγώ ποτέ δεν είναι δυνατόν να ανεχθώ τις διαπλοκές σας οί οποίες χωρίζουν συνεχώς την Εκκλησία του Χριστού, γι’αυτό κι’ ώς τά τώρα απέρριψα από το περιβάλλον μου όσους θέλησαν να κινηθούν διασπαστικά, και πολέμησα κάθε τους διασπαστική προσπάθεια, Και ναι μεν κύριοι, κατά καιρούς έμεινα ουδέτερος αλλά ποτέ δεν έγινα παραταξιακός.
Και δεν θα πάψω να το φωνάζω όσο και αν  αυτό σας εκνευρίζει.  Ό Μάξιμος ο ομολογητής χρειάσθηκε και αυτός να μείνει ουδέτερος, αλλά ποτέ δεν έκανε δική του παράταξη, και ούτε ποτέ θέλησε να γίνει επίσκοπος για να σώσει δήθεν την Εκκλησία, όπως κατά κανόνα εσείς ενεργείται αποκρύπτοντας από τους αφελείς οπαδούς σας, τους πραγματικούς σας σκοπούς. 
Γι’ αυτές ακριβώς  της αρχές μου, πού ποτέ δεν πρόδωσα,   η Ιερά Σύνοδος μου εμπιστεύθηκε την Αγ. Αικατερίνη, η οποία σαν Ναός ο οποίος επηρεάζει το κέντρο πρέπει να λειτουργήσει υποδειγματικά και θα κάνω τα πάντα ώστε οί προκλήσεις των καιρών να παίρνουν το Ορθόδοξο ράπισμά τους, διότι είναι πιά η ώρα, αποβάλλοντας την ηττοπάθεια να απαντήσουμε στον ύπουλο πόλεμο τον οποίο δέχεται η Εκκλησία της πατρώας ευσέβειας των γνησίων Ορθοδόξων. 
Είναι αδύνατον να ξεχάσω ότι ο Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν έπαψε να φωνάζει μέχρι την ώρα πού του πήραν την κεφαλή.    Αλλά όμως οί αρχές μου αυτές είναι και η αιτία για να εκδιωχθώ μέχρι σήμερα από τρεις Ναούς και να υποχρεωθώ είς παρέτιση και από μία τέταρτη ενορία, διότι δεν ανέχομαι την υποκρισία και διότι ποτέ δεν τα ‘κανα πλακάκια με την συνείδησή μου.  
Και έρχονται σήμερα όλοι αυτοί οί οποία κινήθηκαν διασπαστικά, και είναι εκτός Εκκλησίας απολαμβάνοντας την μακαριότητα της παρασυναγωγής τους, έρχονται όλοι αυτοί οί οποίοι  σαν Κύριο εισόδημά τους ήταν το παγκάρι της Εκκλησίας, να με λασπολογίσουν λέγοντας δίχως ντροπή ότι όπου πήγα τους δημιούργησα προβλήματα,  ακούτε τη λένε τα φίδια; όπου πάω παρακαλώ τους δημιουργώ προβλήματα. Διότι δεν δέχθηκα τά σχίσματά τους και δεν τους ακολούθησα στον κατήφορο,  τους δημιούργησα παρακαλώ πρόβλημα.   Διότι τους ήλεγξα διά την κακή τους χρηματική διαχείριση και δεν δέχτηκα να συμμετέχω στην λεηλασία της Εκκλησίας, … τους δημιούργησα πρόβλημα.
Αν είχα ένα πραγματικό παράπτωμα θα το είχαν διατυμπανίσει παντού αλλά δεν βρίσκουν πραγματική κατηγορία και γι’ αυτό τίποτε  το συγκεκριμένο δεν μπορούν να ονομάσουν, και ούτε τολμούν να παραδεχθούν το προσωπικό τους έλλειμμα. Γι’ αυτό φταίω λοιπών;  δεν θα ‘πρεπε να τους ελέγξω; Και αν κάποτε χρειάσθηκε να υψώσω την φωνή μου τό ‘κανα από αγάπη προς τον Χριστό και όχι επειδή είμαι φωνακλάς όπως με αποκαλούν. Αγανακτώ και νοιώθω την ίδια οργή πού και ο Χριστός ένιώσε όταν είδε είς τον οίκον του Θεού τους εμπόρους και χρειάστηκε γι’ αυτό να πάρει φραγγέλιο και τους διώξει με το μαστίγιο. 
Ένας φιλόσοφος κάποτε είπε ότι όποιος θέλει να φτάσει στον προορισμόν του δεν πρέπει κάθε φορά πού πίσω του γαβγίζουν οί σκύλοι, να σταματάει την διαδρομή του και να κοιτάει πίσω του, δεν είναι θέμα υπερηφανείας όπως νομίζουν μερικοί, είναι θέμα τακτικής για να προλάβεις να τελειώσεις αυτό    το οποίο σού έχει εμπιστευθεί ό Χριστός.  Γι’ αυτό τους περιφρόνησα, τους προσπέρασα διότι έχω πολύ  σπουδαιότερο έργο να κάνω.   Αυτό το οποίο ξεκίνησα πρίν από ένα Χρόνο για να ολοκληρωθεί θέλει ακόμη δουλειά. 
Και αν ενοχλούνται κάποιοι γι’ αυτό το έργω, το έργω αυτό θα συνεχισθεί. Δηλαδή τι θέλουν τον λαό ακατήχητο; τους ενοχλεί η αντιαιρετική ομάδα και το κατηχητικό; δεν πρέπει επιτέλους κάποτε να δούμε και αυτόν τον λαό και να σταθούμε δίπλα του με ποιμαντορική ευθύνη, να τον καθοδηγήσουμε Ορθόδοξα και να τον θωρακίσουμε κατά των αιρέσεων; τους ενοχλεί το αντιαιρετικό γραφείο της Αγ. Αικατερίνης;   Τι θέλουν δηλαδή, έναν λαό μπουλούκι για να τον πάνε όπου θέλουν και να του μαζεύουν τά λεφτά;   
Αυτό λοιπών θέλουν.  Έ ναι λοιπών αγαπητοί μου αδελφοί, και αγαπητά μου πνευματικά παιδιά, αυτό θέλουν, και αυτό το οποίο δημιουργείται εδώ στην Αγ. Αικατερίνη τους ενοχλεί, και γι’ αυτό φωνάζουν. Ό πατέρας Ιωάννης όπου πάει δημιουργεί προβλήματα. 

Πραγματικά  όποιος είναι κοντά στον λαό πρέπει  κατ’ ανάγκην να στραφεί εναντίων τους … κατανοώ την αγωνία τους διότι δεν είμαι μαζί τους και είμαι με τον Αρχιεπίσκοπο. Αλλά εγώ όμως θα παραμείνω με τον Αρχιεπίσκοπο όσο και αν τους καίει αυτό, όσο και αν γύρο μου ταράχθηκαν τά διαπλεκόμενα και βάζουν ανθρώπους να με τηλεφωνούν πρός υπεράσπιση της  ανύπαρκτης εκκλησιολογίας τους  
Για μένα το καλό θα ήταν όλοι τους να επιστρέψουν στη σύνοδο, αλλά δεν μπορούν σαν σύνοδος να εμφανίζονται όλες οί παρατάξεις, και ούτε να αποτελέσουν μια σύνοδο όλες οί παρατάξεις διότι τότε θα είχαμε έναν παλαιημερολογίτικο οικουμενισμό.   Και ναί μεν  ένα διαμάντι και μέσα στην λάσπη δεν χάνει την αξία του, αλλά η θέση του δεν είναι μέσα στην λάσπη. 

Προέχει λοιπών η καθαρότητα της Ιεράς Συνόδου  Καί δεν ανέχομαι την λασπολογία κατά του Αρχιεπισκόπου, κατά της Συνόδου, κατά του προσώπου μου.
Τά σχόλιά τους δεν μπορούν να επηρεάσουν το έργω μου.   Αλλά ποιος δεν μπορεί να αναγνωρίσει την μεγάλη αλλαγή της ενορίας μας;  Πώς λειτουργούσε κάποτε ό Ναός και πώς τώρα.   Πέραν της λειτουργίας, την οποία πλαισιώσαμε και με τις κατάλληλες παρακλήσεις και τις αναγκαίες αγρυπνίες και ομιλίες, πράγμα πού ανάγκασε κάποιους καί πλέον μας αντιγράφουν    Τώρα υπάρχει για πρώτη φορά μία πνευματική δραστηριότητα κατηχητικής θωρακίσεως και αντιαιρετικής προπαγάνδας, πράγμα για το οποίο λογικό είναι να ενοχλούνε οί Σατανιστές οί οικουμενιστές και οί νεοεποχίτες, απορώ όμως οί παλαιοημερολογίτες γιατί ενοχλούνται;   Αλλά το ότι με την Βοήθεια του Θεού Ζωντάνεψε η Αγ. Αικατερίνη οφείλεται όμως και σε σας,  διότι τίποτε εγώ δεν θα είχα πετύχει δίχως την δική σας συμμετοχή και την δική σας αγάπη,        γιά ότι κι’ αν επιχείρησα μέχρι σήμερα.  Γι’ αυτό και σας ευχαριστώ. 
Το μήνυμα το οποίο πιστεύω πέτυχα να περάσω είναι ότι ο λαός διψά και σημετέχει, αρκεί ό Ιερέας να τολμήσει να δραστηριοποιηθεί.
Βεβαίως πρέπει να προβούμε και σε άλλες αλλαγές οί οποίες ακόμα δεν έγιναν, αλλά πιστεύω ότι με την δική σας εμπιστοσύνη και συμπαράσταση όλα θα γίνουν. Τίποτε δεν θα γίνει προς βλάβη αλλά για το καλύτερο. Και γι’ αυτό το καλύτερο όποιος δεν είναι μαζί μου κατ’ ανάγκην είναι εναντίων μου.   Και δεν θα ανεχθώ κανέναν δίπλα μου να γκρεμίζει υλικά από τά αριστερά ότι πνευματικά εγώ κτίζω από τά δεξιά.  Σας θέλω λοιπών  στα δεξιά μου, για να ομιλεί όλη η Αθήνα για την Αγ. Αικατερίνη, η οποία θέλω να αποτελέσει για την Αθηνά ένα νέο όρος Θαβώρ.  Θα προχωρήσουμε βήμα, βήμα και με υπομονή.   Ότι πετύχαμε ως τά τώρα χρειάσθηκε ένας χρόνος δουλειάς και κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει για ότι ως τώρα πετύχαμε, απορώ γιατί να κατηγορηθώ αύριο.  Μόνον κακόβουλοι άνθρωποι είναι ικανοί να μού προσάπτουν προβλήματα, και να μην βλέπουν την επιδιωκόμενη τάξη,    Όποιος δεν θέλει την τάξη στο σπίτι του αυτός δεν είναι νοικοκύρης, και εδώ είναι το σπίτι μας και εγώ είμαι ό πατέρας σας γι’ αυτό εγώ είμαι αυτός πού πρέπει να επιβάλει την τάξη. Όποιος δεν θέλει την τάξη δεν είναι καθαρός και δεν μπορεί να είναι παιδί μου, για τον ίδιο λόγο και μοναδικό πού όλοι δεν είναι παιδιά του Θεού, διότι υπάρχουν και τά παιδιά του διαβόλου.    Όστις δεν συνάζει μετ’ εμού διασκορπίζει λέγει ο Κύριος, γι’ αυτό είναι ανάγκη τά όποια βήματα να τα βαδίσουμε όλοι μαζί.
    

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Σχόλιον **τού Πατρός **Ιωάννου Γλιόγκου **Πρωτοπρεσβυτέρου Πνευματικού Συγγραφέως *Όταν πρέπει νά βγάλουμε τά κάστανα από τήν φωτιά, ανάγκη είναι γιά νά μή καούμε νά έχουμε γνώση καί κατάλληλο εργαλείο, πόσο μάλλον όταν πρέπει νά ξεχωρίσουμε τήν ακρίβεια από τήν ανακρίβεια σέ θέματα δογματικά – εκκλησιολογικά – πνευματικά, δεδομένου πώς δέν είναι υλικής φύσεως όπως τά κάρβουνα καί τά κάστανα ώστε νά βλέπεις τί δέν μπορείς νά αγγίξεις καί πιό από τά δύο είναι τό ωφέλιμο… Αυτό πού κατά πρώτον πρέπει νά τονίσω είναι, πώς η Εκκλησία τού Χριστού είναι μία, καί όχι δύο – τρείς κατά τό τ...περισσότερα »ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...Σ

*Α΄ομιλία... * *Λογισμοί, Έμμονες ιδέες, Κατάθλιψη...* *Κατά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία....  ** ΟΤΙ ΠΟΛΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ...* *ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΑΘΑΡΙΣΘΗΚΑΝ.!* *ΑΡΑ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ, ΤΙΣ Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ ΣΟΥ...* *ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ; Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΓΗΣΙΣ ΣΟΥ... ** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : * *Μέ τήν Χάρη τής Παναγίας έγινε τήν Κυριακή τό Βράδυ η 2η αγρυπνία στό Βοτανικό... Αλλά γιά νά έχουμε καλή συνέχεια θά πρέπει οί υπεύθυνοι νά κατανοήσουν τόν λόγο... περισσότερα »  

ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
 Εισαγωγή... είς επικήδειον Ότι δεν πέτυχαν οι Πέρσες τότε επί Ελληνο-Περσικών πολέμων, επί Περσών Βασιλέων Δαρείου-&amp; Ξέρξη, στη μάχη των Θερμοπυλών (480 π.χ.), Μαραθώνος (490 π.χ.), Πλαταιών, και Σαλαμίνος (480 π.χ.), το επιτυγχάνουν σήμερα οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες, διά της λαθρομεταναστεύσεως Ισλαμιστών Μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, προερχομένων από χώρες γειτονικές της πάλαι Περσίας. Με δέλεαρ την Ε.Ε. και το ευρώ, οι Σιωνιστές Παντοκράτορες, για να κατακτήσουν την Ελλάδα, σ... περισσότερα »


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Εάν τίς διψά, ερχέσθω πρός μέ καί πινέτω. Είς τούτο δε έγκειται καί η θεραπεία τού ανθρώπου, (απαλλαγή τής ψυχής του από τά πάθη), η διαδικασία αυτή κυρίως είναι ψυχοθεραπευτική καί τήν ονομάζουμε αναγέννηση. Είναι δε αδύνατον η ψυχή τού ανθρώπου, στόν ταραγμένο αυτόν κόσμο καί μακριά από τόν Χριστό νά εύρη τήν ειρήνη καί τήν ανάπαυση, καθ’ ότι ο κόσμος όλος κείται έν τώ πονηρώ, καί ο πονηρός πειράζει αυτήν (τήν ψυχή) ακατάπαυστα, ώστε νά είναι αδύνατον διά τόν άνθρωπο τού κόσμου τούτου καί μακριά από τήν Εκκλησία,νά ησυχάσει καί νά ζήσει μία ήρεμη ζωή. Ειρήνη ...περισσότερα »
*

Ποιες ασθένειες προκαλεί ο χαρακτήρας μας στον οργανισμό μας;


Ποιες ασθένειες προκαλεί ο χαρακτήρας μας στον οργανισμό μας; Οι αρχαίες επιστήμες της υγείας Ayurvedic δεν αποδεικνύουν μόνο την ύπαρξη των ψυχοσωματικών ασθενειών, αλλά και παρουσιάζουν έναν κατάλογο ειδικών ασθενειών που προκαλούνται από συγκεκριμένα γνωρίσματα του χαρακτήρα κάθε ανθρώπου.* *Σύμφωνα με την επιστήμη της Αγιουβέρδα τα παρακάτω χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ασθένειες:* *- Ζήλια: προκαλεί ογκολογικές παθήσεις, αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα