Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

O ΑΜΙΣΘΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ Οί κληρικός τής Εκκλησία τού παλαιού Εορτολογίου, είναι άμισθος καί δέν έχει ασφάλεια 
καί μισθό όπως οί δημόσιοι υπάλληλοι τού νέου ημερολογίου.  Αυτό είναι κανόνας 
απαράβατος αποστολικός,  Ότι ο καίσαρας δέν γίνετε ποτέ εργοδότης τού κληρικού ο 
οποίος υπηρετεί μόνον τόν Χριστό, καί ποτέ τά πολιτικά συμφέροντα. Πώς λοιπόν θά ζήσει 
η οικογένεια τού κληρικού;  Επί τού θέματος κάνει λόγο η Αγ. Γραφή. 
Περί προσφοράς καί αμοιβής τών Ιερέων.
     ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ...
  Ο Αβραάμ έδωσε τό 1/10 από όλα του τά λάφυρα, είς τόν Μελχισεδέκ, πού ήταν ο ιερέας 
τού Ύψιστου Θεού καί πώς αυτό είναι θεσμός τόν οποίον οφείλουν όλοι οί πιστοί νά 
διατηρήσουν  Ζ΄1-12, Ε΄1. Αν επιθυμούν τήν βοήθεια καί τήν πρόνοια τού Θεού ο οποίος 
υπόσχεται λέγοντας, δώσε ένα καί θά πάρεις δέκα δώσε δέκα καί θά σού δώσω εκατό, 
πού σημαίνει κατά κάποιο τρόπο, ότι όποιος δέν δίνει ούτε καί παίρνει διότι έτσι απαιτεί ο 
Θεός οί κληρικοί νά έχουν ανάγκη τόν λαό γιά νά ζήσουν καί ο λαός νά έχει ανάγκη τούς 
κληρικούς, γιά νά έχουν τήν πρόνοια τού Θεού.
Δέν επιτρέπεται ο κληρικός νά είναι δημόσιος υπάλληλος... 
φαντασθείτε τούς Αποστόλους, νά πηγαίνουν στόν Καίσαρα νά εισπράξουν τόν μισθό τους, 
καί τούς κληρικούς επί τουρκοκρατίας νά παρακαλάνε τόν Σουλτάνο νά τούς κάνει αύξηση 
ή νά μή τούς κάνει περικοπές στά επιδόματα...   Μέ τόν τρόπο αυτόν κατά τόν Απόστολο Παύλο, πρέπει νά υποστηρίζεται πάντοτε από τό 
ποίμνιο η διακονία τού Ευαγγελίου.  Η Αγία Γραφή αναφέρει:  Δέν ξέρετε ότι αυτοί οί οποίοι 
εργάζονται στό Ιερό Θυσιαστήριο, τρέφονται καί από τό Ιερό; Αυτό διέταξε ο Κύριος, 
αυτοί πού κηρύττουν τό ευαγγέλιο, νά ζουν από τό ευαγγέλιο (Α’ Κορινθίους 9:13,14)   
Καί μέ τόν τρόπο αυτό θά υπηρετήσουν μόνο τό Ευαγγέλιο καί τό ποίμνιο, καί όχι τόν 
εκάστοτε Καίσαρα. 
  Αν σήμερα ο λαός δέν έχει κατάλληλους κληρικούς καί η Εκκλησία έχασε τόν λαό της, 
φταίει η διάσπαση αυτού τού τόσο σημαντικού κανόνα. Μία λαϊκή παροιμία λέει, αέρα 
κοπανιστό έδωσες, αέρα κοπανιστό θά πάρεις. Πρίν αρχίσουμε νά ξοδεύουμε τά χρήματα 
μας, πρέπει νά τιμάμε τόν Θεό, αποδίδοντας σέ Εκείνον τό μέρος πού τού αναλογεί.
  Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τίμα τόν Κύριο, από τά υπάρχοντά σου, καί από τίς απαρχές 
όλων τών γεννημάτων σου.” (Παροιμίες 3:9) Ποιό είναι τό ποσό από τά έσοδά μας τό 
οποίο ο Θεός λέει ότι τού ανήκει; Η Αγία Γραφή αναφέρει:  
"Καί κάθε δέκατο τής γής, είτε από τόν σπόρο της, είτε από τόν καρπό τών δέντρων, 
είναι τού Κυρίου.” (Λευιτικό 27:30)   Τά δέκατα είναι ο τρόπος, γιά νά διδαχθούμε ότι 
ο Θεός πρέπει νά είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.    
“Θά αποδεκατίζεις εξάπαντος όλα τά γεννήματα τού σπόρου σου, πού φέρνει τό χωράφι 
σου κάθε χρόνο, τού σιταριού σου, τού κρασιού σου, καί τού λαδιού σου, καί τά πρωτότοκα 
τών βοδιών σου καί τών προβάτων σου, ώστε νά μάθεις έτσι νά φοβάσαι Κύριο τόν Θεό σου.
” (Δευτερονόμιο 14:22,23) Ο Θεός λέει ότι τόν κλέβουμε, άν δέν δίνουμε τίς προσφορές μας. 
Διότι, Η Αγία Γραφή αναφέρει: Μήπως ο άνθρωπος μπορεί νά κλέβει τόν Θεό;(Μαλαχίας 3:8)
  Εσείς όμως, μέ κλέψατε λέγοντες Σέ τί σέ κλέψαμε; …Στά δέκατα καί στίς προσφορές σας.”   
Αυτή είναι η βασική αρχή πού διέπει τά δέκατα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τού Κυρίου είναι 
η γή, καί τό πλήρωμά της η οικουμένη, καί όσοι κατοικούν σ’ αυτή.”(Ψαλμοί 24:1) Άρα γιά 
νά ευλογηθεί ο λαός επιστρέφει είς τόν Θεό 1\10 ή τό 10%
  Πώς χρησιμοποιούνται τά δέκατα από τόν λαό τού Θεού; Η Αγία Γραφή αναφέρει 
"Καί νά, έδωσα στούς γιούς τού Λευί, (στούς πρεσβυτέρους) όλα τά δέκατα τού λαού μου,
(τού ποιμνίου) γιά κληρονομιά τών ποιμένων, γιά τήν υπηρεσία τους πού υπηρετούν, τήν 
υπηρεσία τής σκηνής τού μαρτυρίου.” (Αριθμοί 18:21)   Πού πάει νά πεί, πώς από τό ένα 
δέκατο τού κάθε πιστού πρέπει νά ζούν οί Κληρικοί καί μάς προτρέπει ο Θεός νά δοκιμάσουμε 
τίς ευλογίες πού μάς υποσχέθηκε καί η Αγία Γραφή αναφέρει τόν τρόπο:
  "Φέρτε όλα τά δέκατά σας είς τόν Κύριο, γιά νά είναι τροφή είς τόν οίκο μου (πρός τούς 
Ιερείς μου)  καί, τώρα, δοκιμάστε μέ σέ τούτο, λέει ο Κύριος τών δυνάμεων, άν δέν σάς ανοίξω 
τούς καταρράκτες τού ουρανού, καί εκχέω τήν ευλογία μου σέ σάς, ώστε νά μή επαρκεί τόπος 
γι’ αυτή.” (Μαλαχίας 3:10) Οί Εβραίοι κράτησαν μόνον αυτόν τόν κανόνα καί παρά ταύτα
έχουν κυριαρχήσει οικονομικά στόν πλανήτη...
      (Δυστυχώς άν η Ελλάδα είναι υπό πτώχευση, ο λόγος είναι η αθέτηση τής εντολής τού Θεού)