Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 10

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΣ ΗΣΥΧΙΑΣ            

Κείμενον τού  Πατρός  Ιωάννου  Γλιόγκου  Πρωτοπρεσβυτέρου

Όταν υποφέρει κάποιος από τήν εσωτερική τρικυμία τών λογισμών, καί χάνει τόν ύπνο του καί τήν ηρεμία του έχουμε δύο τινά. Αφενός μέν είναι ήδη ασθενής, διότι δέν αντιμετώπισε εγκαίρως τό στρές καί τό άγχος, αίτια τά οποία κατά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι χωράφια επί τών οποίων καλλιεργούνται τά ψυχολογικά προβλήματα, αφετέρου δε, δέν είναι στήν πράξη Ορθόδοξος, παρά μόνον ίσως στήν θεωρία, υπό τήν έννοια τής φιλοσοφίας. «Σπουδάζετε ούν πυκνότερον συνέρχεσθαι είς ευχαριστίαν Θεού καί δόξαν, δι΄αυτού καθαιρούνται αί δυνάμεις τού Σατανά, καί λύεται ο όλεθρος αυτού, ουδέν άλλο τι έστιν άμεινον ειρήνης… (Τίποτε δέν προξενεί τήν ειρήνη περισσότερο άμεσα) έν ή πάς πόλεμος καταργείται, επουρανίων καί επιγείων» Ιγνατίου Θεοφόρου πρός Εφεσίους
Ένα από τά μηνύματα πού μπορεί νά προσφέρει η Ορθοδοξία στόν σύγχρονο κόσμο, είναι τό μήνυμα τής ησυχίας. Η βιωματική γνώση τής έν Χριστώ ησυχίας είναι τό πιό αποτελεσματικό καί δραστικό φάρμακο κατά τού άγχους, τής αγωνίας, τής ανασφάλειας, τά οποία σέ αρκετές περιπτώσεις οδηγούν καί είς κρίση πανικού.
Ο σύγχρονος άνθρωπος φυλακισμένος στίς εξαρτήσεις τών υλικών του αναγκών, έχει ανάγκη από ψυχική γαλήνη, πού πάει νά πεί εσωτερική ειρήνη καί ηρεμία. Αλλά πρέπει πρώτα νά πάψει νά είναι άψυχος, νά πιστέψει πώς έχει ψυχή, ώστε νά αναζητήσει τήν θεραπεία της. Διότι ενώ έχει άφθονα αγαθά, είναι φτωχός στά πνευματικά. Ενώ τό στομάχι του είναι πάντα υπερφορτωμένο, μέσα του αισθάνεται άδειος. Ενώ είναι πλούσιος καί μέ κάθε τρόπο αυξάνει τήν περιουσία του, είναι πολύ φτωχός μέσ’τήν καρδιά του. Καί νοιώθει καθημερινά πώς…τό χρήμα αγοράζει τά πάντα ...αλλά μέ τρόπο δραματικό κάποια στιγμή διαπιστώνει, ότι όντως αγοράζει αναπαυτικά κρεβάτια σέ πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά δέν τού δίνει όμως καί τόν ύπνο... αγοράζει βιβλία, αλλά όχι καί τό μυαλό... τού βρίσκει τούς καλύτερους γιατρούς καί τού δίνει τά ακριβότερα φάρμακα, αλλά δέν μπορεί νά τού δώσει καί τήν υγεία... τού προσφέρει ίσως τήν διασκέδαση, όχι όμως καί τήν ευτυχία... τού ανοίγει τίς πόρτες καί τόν πάει παντού, αλλά δέν μπορεί νά τόν πάει στόν παράδεισο...
Η εποχή μας είναι εποχή άγχους καί καινών ψυχονευρώσεων, λόγο τών ποικίλων εξαρτίσεων (θέμα γιά τό οποίο θά μιλήσουμε στό επόμενο τεύχος-κεφάλαιο) τών οποίων έχει επιλέξει ο σύγχρονος άνθρωπος τών παθών, καί οί ψυχολόγοι πρέπει μέ ταπείνωση νά αναγνωρίσουν τήν Πατερική «Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία» τής Αυτογνωσίας καί τού Ευθυνοκεντρισμού. Οί άνθρωποι υποφέρουν διότι η ζωή τους στερείται νοήματος, θετικού περιεχομένου καί δημιουργικού πνεύματος, όπως σωστά αποφαίνεται ο Κάρλ Γιούνγκ. Η ζωή αυτή όμως είναι κενή από ιδανικά, καί γεμάτη από συμπλέγματα, τά οποία όμως ομοιάζουν πολύ μέ τούς δαίμονες, λέει ο ίδιος συγγραφεύς είναι μία ζωή αδιάφορη καί ψυχολογικά εφιαλτική. Όπου λοιπόν δέν υπάρχει η πίστη φυτρώνουν τά ζιζάνια τών νευρώσεων. Θά πρέπει όμως νά κατανοήσουμε πώς αυτή η πίστη πρέπει νά είναι Πατερική καί Ορθόδοξη βασιζόμενη στήν επανάληψη τής Παράδοσης, όπως μόνον η Γνήσια Εκκλησία τού Χριστού κατέχει, καί πρέπει νά αναζητήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, καί ο ειλικρινής μέ τόν εαυτό του επιστήμονας ψυχολόγος.
Οί ψυχοθεραπευτές σήμερα, βλέπουν σέ κάθε νεύρωση ένα άλυτο μεταφυσικό πρόβλημα (G.Allport) τό οποίον προσωπικά πιστεύω, αδυνατεί νά κατανοήσει η υλοκεντρική ορθολογική λογική τους. Προτείνω λοιπόν ως θεμέλιο τής ψυχικής ισορροπίας καί ειρήνης αυτή τήν μοναδική παγκοσμίως Ορθόδοξη πίστη. Δίχως αυτήν όλα γκρεμίζουν, καθώς τούτο αποδεικνύετε από τήν κοινωνική κατάρρευση όλων τών σύγχρονων δομών, πού στηρίχτηκαν πάνω σέ μεταπατερικές, σχισματικές, αιρετικές, μασονικές αρχές, τού Οικουμενισμού τής νέας εποχής, πού επιχείρησε μέ τόν αποκρυφισμό καί τόν ανατολικό μυστικισμό, νά απαλλαγεί επιτέλους από τήν μυστική θεολογία τών Πατέρων, εκ τής οποίας όμως πηγάζει η Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, η οποία είναι η μόνη πού θεραπεύει τόν άνθρωπο.
Σύμφωνα μέ τόν λόγο τού Κυρίου, η οικία πού κτίσθηκε «επί τής άμμου, έπεσε, καί ήν η πτώσις αυτής μεγάλη».
Δυστυχισμένος ο άνθρωπος δίχως Θεό καί πίστη. Συντροφιά του έχει πάντα τήν αγωνία πού θεωρείται παθολογική μορφή τού άγχους. «Η αγχώδης νεύρωση, είναι η συχνότερη νεύρωση τής εποχής μας. (C.Berg» Τό άγχος όμως είναι τό φυσικό τέκνον τής αντιπνευματικής ζωής. Τό τρέφουν καί τό μεγαλώνουν οί διάφοροι παράγοντες, όπως ο πρακτικός υλισμός, πού ακυρώνει κάθε ηθική αξία, ο εγωϊσμός, η υπεροψία, η φαντασία, τά ένοχα συναισθήματα, οί τύψεις τής συνειδήσεως, καί η αποξένωση από τήν Ορθόδοξη πνευματικότητα καί ζωή τής Εκκλησίας.
Ακριβό τό δώρο τής ειρήνης, γιά όσους δέν γνωρίζουν τόν Χριστό, ο μόνος πού δίνει ελπίδα, καί ζούνε στό άγχος πού δίνει απελπισία. Οί άνθρωποι τού Θεού καί τής ησυχίας, κατέχουν τήν τέχνη τής ελπίδας, εργάζονται σάυτήν, είναι πλούσιοι από αυτήν, καί κρατάνε ασύλητο τόν θησαυρό αυτόν στήν καρδιά τους. Πώς νά μήν είναι πλούσιοι εφόσον «βίος ησύχιος χρημάτων πολλών περιφανέστερος;» όσιος Νείλος ο Ασκητής. Ακούμπησε τό κεφάλι σου στό στήθος τού Κυρίου Ιησού –όπως έκανε ο αγαπημένος του μαθητής– καί σέ βεβαιώνω πώς θά ειρηνεύσεις. Είς τούτο έγκειται η ενέργεια τής Ορθόδοξης Αναλ. Ψυχοθεραπείας. Ακόμη καί ο ποιό ταραγμένος καί ορμητικός ποταμός, ησυχάζει όταν καταλήγει στήν αγκαλιά τής θάλασσας. Ο κόσμος μας αυτοκτονεί, η κοινωνία μας καταρρέει, καί οί ιθύνοντες οφείλουν νά αντιληφθούν πρίν τήν καταστροφή μας, πώς ο κόσμος έχει ανάγκη τήν Ορθοδοξία καί τό Πνεύμα της, τό οποίο δέν είναι μεταφυσικό όπως τό συκοφαντούν, διότι είναι ψυχοθεραπευτικό.
«Έν σοί μέν ηρεμούμεν, ώ Θεού Λόγε» αναφωνεί ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στ’αλήθεια, πού αλλού θά βρεί ο κουρασμένος άνθρωπος, τήν γαλήνη, τήν ανάπαυση καί τήν ειρήνη τής ψυχής του; Η ευτυχία καί η χαρά στόν άνθρωπο δέν είναι τό νευρικό του σύστημα καί ο εγκέφαλός του, όπως φαντάζονται οί νευρολόγοι καί οί ψυχίατροι, όπως ακριβώς καί τό ρεύμα δέν είναι τά καλώδια. Η ενέργεια τής ψυχής, όπως ορθά αντιλαμβάνεται καί η ψυχολογία τού βάθους (KAREN HORNEY) δέν πηγάζει λοιπόν από τά μέσα καί τά όργανα μεταφοράς τά οποία χρησιμοποιεί τό πνεύμα τού ανθρώπου, τό οποίο έχει ανάγκη τόν δημιουργό του. Μάς τό είπε ο ίδιος ο Κύριος. «Δεύτε πρός μέ πάντες οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι κα’γώ αναπαύσω υμάς» O πιό χαρούμενος καί αισιόδοξος λόγος πού ακούστηκε ποτέ. Τό πιο ελπιδοφόρο μήνυμα γιά μία καλύτερη ζωή. «Αυτός γάρ έστιν η ειρήνη ημών. Απ.Παύλος»
Αυτός καί μόνος μπορεί καί νά τήν χορηγεί: «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην τήν εμήν δίδωμι υμίν»
Όταν ο Ιησούς δέν μιλά στήν καρδιά σου, κάθε άλλη παρηγοριά δέν έχει αξία καί σημασία, καί όποιος έχασε τήν ειρήνη, είναι σημάδι ότι ξέφυγε απ’τό θέλημά Του. Ότι«οί αγαθοί ησυχάζουσι διαπαντός»κατά τόν Λόγο τού Θεου.
Εάν οί κακοί ζούνε στήν ταραχή καί τήν ανησυχία, οί καλοί καί ενάρετοι –άνθρωποι τού Χριστού– είναι πάντα ειρηνικοί καί ήσυχοι. Έχουν βέβαια, καί οί δίκαιοι τίς δοκιμασίες τής ζωής, αλλά η πίστη καί η ελπίδα τους στόν Θεό, τούς δίνουν ανεκλάλητη χαρά καί ψυχική ειρήνη. «Χαίρουν έν τοίς παθήμασι Απ.Παύλος» καί προγεύονται τήν άρρητη μακαριότητα τού παραδείσου, μέ τήν έν Χριστώ ζωή. Μακράν απ’αυτής, η απελπισία καί η αυτοκτονία πάντων η κληρονομία καθώς τούτο βιώνει ο πιθηκίζων άνθρωπος τού έσχατου τούτου αιώνα.
Μιλώντας στόν λαό, λίγο πρίν τήν εξορία του ο ιερός Χρυσόστομος, είπε καί τούτο. «Χριστός μετ’εμού, τίνα φοβηθήσομαι; Κ’άν κύματα κατ’εμού διεγείρηται, κ’άν πελάγη, κ’άν αρχόντων θυμοί, εμοί τούτα πάντα αράχνης ευτελέστερα. Αυτός Ούτος ο Κύριος εμοί πύργος, καί τούτο εμοί πέτρα ακίνητος» Χαριτωμένος ο ησύχιος άνθρωπος τού Χριστού καί εκλεκτός κληρονόμος τής βασιλείας τών ουρανών. Δέν έχει ποτέ ανάγκη από ψυχοφάρμακα καί νευρολόγους, διότι πραγματικά... Ακόμη καί ο ποιο ταραγμένος καί ορμητικός ποταμός, ησυχάζει όταν καταλήγει στήν αγκαλιά τής θάλασσας Είναι πάντα ευτυχισμένος καί ασφαλής μέσα στήν αγκαλιά τής μάνας του ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τό επιβεβαιώνει μέ τόν προφήτη τού ο Θεός. «επί τίνα επιβλέψω, αλλ’ή επί τόν ταπεινόν καί ησύχιον καί τρέμοντα τούς λόγους μου πρ.Ησαϊας» Σέ ποιόν νά ρίψω τό βλέμμα μου, παρά στόν ταπεινό καί υπομονητικό καί σέ κείνον πού μέ πολύ φόβο επιμελείται τήν τήρηση τών λόγων μου. Ο φόβος τού Θεού έχει νικήσει κάθε άλλο φόβο, καί αυτόν ακόμη όλον τόν κόσμο. Ο Φόβος τού Θεού είναι καθαρκτικός καί ψυχοθεραπευτικός καί δέν διδάσκετε στά πανεπιστήμια, τά οποία οφείλουν νά ανακαλύψουν τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.
«Ησύχιον, τόν πιστόν ο Θεός επικροτεί έν υπομονή καί καρτερία υποτασσόμενον είς τό θέλημά Του, καί μηδεμίαν ταραχήν ή ανησυχίαν εκδηλούντα δι’οιανδήποτε δοκιμασίαν είς αυτόν υπό τού Θεού πεμπομένην» Αν υπάρχει στόν Λόγο τού Θεού ένα κείμενο πού παρουσιάζει ανάγλυφο τό πορτραίτο τού ειρηνικού ανθρώπου, μέ τήν απόλυτη εμπιστοσύνη στόν Καλό Ποιμένα καί Πατέρα ημών, πού επιβάλλεται νά μελετάει πάντα ο πιστός όταν αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις, είναι ο 22ος ψαλμός τού Δαβίδ: «Κύριος ποιμαίνει με καί ουδέν μέ υστερήσει. Εις τόπον χλόης μέ κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, τήν ψυχήν μου επέστρεψεν…(τήν ζωήν εστερέωσεν) εάν γάρ καί πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ού φοβηθήσομαι κακά, ότι Σύ μετ’εμού εί… καί τό έλεός σου καταδιώξει με, πάσας τάς ημέρας τής ζωής μου» Γι’αυτό λοιπόν ησυχάστε αγαπητοί μου αδελφοί καί πνευματικά μου παιδιά, ο Θεός γνωρίζει τά συμφέροντα τού καθένα μας. «επί τών παλαμών μου σέ εζωγράφισα»
Η αγάπη τού Θεού καί η πρόνοιά Του γιά τά παιδιά του, είναι προϋπόθεση κάθε ευλογίας στήν ζωή μας, αρκεί νά είμαστε παιδιά τού Θεού, καί όχι παιδιά τού διαβόλου. «Σύ μερίμνησον τά τού Θεού, καί αυτός προνοήσεται τών σών, λέγει καί πάλι ο ιερός Χρυσόστομος» Εσύ φρόντισε νά τηρείς όσα σέ διδάσκει ο Λόγος τού Θεού, πού πάντα θά μελετάς, κι’εκείνος θά φροντίσει γιά όλα όσα σέ αφορούν στόν δρόμο τής ζωής σου, γιά όλα τά θέματά σου νά έχεις εμπιστοσύνη στήν πρόνοια τού Θεού, διότι είναι ο Πατέρας σου. «τοίς αγαπώσι τόν Θεόν πάντα συνεργεί είς τό αγαθόν θά μάς διαβεβαιώσει ο απ.Παύλος»
Δυστυχώς όμως ο σύγχρονος άνθρωπος τών χαλεπών εσχάτων ημερών, αρνείται κάθε Ορθόδοξη Παράδοση σάν κάτι ξεπερασμένο, καί ενώ φαντάζετε εαυτόν προοδευτικό καί τεχνολογικά ανεβασμένο στά ύψη τής επιστημονικής του προόδου, κατεβαίνει μέ τρόπο καταθλιπτικό στά λασπόνερα τής φιλοσοφίας τού μεσαίωνα, προσπαθώντας από τήν μία, νά προσαρμόσει τό πνεύμα τού Hawking στόν ορθολογισμό τού υλικού παραλογισμού, καί από τήν άλλη νά επαναφέρει τήν θεωρία τού θλιβερού Βαρλαάμ, καί πολλών άλλων Σχολαστικών, αναμασώντας σάν δήθεν αλήθειες επιστημονικής ανακάλυψης, τόν διαλογισμό καί τήν μέθοδο Γιογκα, μέ τήν εγκυρότητα τής Ψυχοθεραπείας καί τής Ψυχανάλυσης, πού τά συστήνουν στούς ασθενείς, γιά νά καλύψουν τήν ανεπάρκειά τους, καί νά απομακρύνουν τό ανυποψίαστο θύμα τους, μακριά από τήν Ορθόδοξη Ψυχοθεραπευτική Παράδοση, επιβάλλοντας τήν Συγκριτική Θρησκειολογία τού Οικουμενισμού τής αραχνιασμένης άποψης τής Σχολαστικής καί Νεοπλατωνικής φρουτοσαλάτας τής οποίας υπήρξε ωφέλιμο θύμα γι’αυτούς ο θλιβερός Ιουλιανός ο Παραβάτης. Αξίζει νά σημειώσουμε πώς Δάσκαλοι αυτού τού αποστάτη υπήρξαν οί Ευσέβιος, Μάξιμος καί Χρύσανθος, καί στενός του φίλος Σαλούστριος τών Νεοπλατωνικών τής Περγάμου, οί οποίοι πρώτοι εκτροχιάσθηκαν από τής Ορθής πορείας πού χάραξαν, οί Δάσκαλοί τους Πλωτίνος καί Πορφύριος, (204-301 μ.Χ.) καί έπεσαν θύματα τού Αποκρυφισμού καί τού Ταοϊσμου.
Καί δέν θά ήταν καθόλου άστοχο αν Θυμόμασταν τούς λόγους τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού στήν Αποκάλυψη καί τήν Κριτική τήν οποία ασκεί γιά τήν Πέργαμο, περιγράφοντάς την, ως ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ η φιλοσοφία τού χλευασμού εκείνης τής περιόδου έχει εγκλωβίσει τό ανθρώπινο πνεύμα εκεί ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ…
Αυτό προσπαθούν νά επαναφέρουν στήν ανθρωπότητα οί αποστάτες τού Πνεύματος πού έχουν καταληφθεί από τό Πνεύμα τού Αντιχρίστου. Αντί νά επιστρέψουν στίς Ορθόδοξες ρίζες τους καί νά θεραπευτούν. Αλλά καί οί Πιστοί θά πρέπει τώρα ακόμη περισσότερο νά προσέξουν νά μήν πέσουν θύματα τής Νεοειδωλολατρίας τών ημερών καί τής ηδονολατρείας τών σύγχρονων Νικολαϊτών.
Η ανθρωπότητα κινδυνεύει νά χάσει εντελώς κάθε έννοια λογικής, εφόσον, εδώ καί πολλά χρόνια έχει αλλάξει τίς έννοιες τών λέξεων, καί έχει αρνηθεί τήν πρόοδο τής φιλοσοφίας. Έπαψε σήμερα ο ανθρώπινος νούς νά στοχάζεται, καί είναι ανίκανος νά παράγει φιλοσοφία. Καί η φωνή τού Γρηγορίου τού Παλαμά σήμερα ακούγεται περισσότερο επίκαιρη η οποία καλεί τον άνθρωπο νά βάλει ένα τέρμα σέ ιδεολογίες πού παράγουν μόνο σύγχυση στήν κοινωνία καί στόν νού τού ανθρώπου, ώστε επιτέλους νά βάλει ένα τέρμα σέ ότι χωρίζει τόν άνθρωπο από τόν Θεό.
Αυτά τά οποία μάς χωρίζουν από τόν Θεό όμως είναι, η Φιλαργυρία η φιληδονία η φιλαυτία η φαυλότητα η φιλοδοξία η φιλαρέσκεια, καί πολλά άλλα Φ, τά οποία υποχρεώνουν τόν άνθρωπο νά σέρνετε σάν ένα φίδι καί νά τρώει τό χώμα, ενώ ο Θεός τόν έκανε αετό καί μέ τά φτερά τού Πνεύματος ήθελε νά τόν δεί νά πετάξει ψηλά.
Η ανθρωπότητα όμως όσο κι’άν ξεπέσει, κι’αν έχει απολέσει τίς αξίες της, αν υιοθετήσει τήν διδασκαλεία τού Αγ.Γρηγορίου τού Παλαμά, δέν είναι αργά νά παραμερίσει όλα τά εμπόδια, νά βγεί από τίς σκιές καί νά ανακαλύψει τό φώς, πού είναι η Αλήθεια τής μυστικής Θεολογίας τών Πατέρων, από τήν οποία πηγάζει η Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Η μόνη Ζωντανή πρακτική πού Θεραπεύει τόν άνθρωπο, τόν ενώνει μέ τόν Θεό καί θεραπεύει τήν κοινωνία, η οποία κατρακυλάει καί προκαλεί έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο καί ίσως τήν καταστροφή τού Πλανήτη.
Αν θέλουμε νά προλάβουμε τήν τρέλα αυτή, οί Ψυχίατροι, οί νευρολόγοι καί οί ψυχολόγοι, άς τρέξουν νά μελετήσουν τόν μεγάλο αυτόν Άγιο, διότι έτσι μονάχα μπορούν νά βοηθήσουν τούς ασθενείς τους, νά βρούν τήν γαλήνη, νά ηρεμήσουν εσωτερικά, καί νά κατανοήσουν πώς πρώτα ο άνθρωπος πρέπει νά συγχωρήσει επιτέλους τόν συνάνθρωπό του, νά τά βρεί μέ τόν εαυτό του καί νά τά βρεί μέ τούς άλλους. Όσο έχει μέσα του τρικυμία, οί σχέσεις του θά παράγουν ταραχή καί μέ τούς άλλους. Αλλά γιά νά γίνει αυτό πρέπει ο Θεός νά μάς διαγράψει τό χρέος τό οποίο όλοι νοιώθουμε πώς έχουμε απέναντι στό Θεό, καί αυτό οδηγεί τόν άνθρωπο στήν απόγνωση. Μπορεί όμως απλά νά προσευχηθεί καί νά εφαρμόσει απλά τόν λόγο τού Κυρίου «καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέτες ημών» Έτσι καί τόσο απλά, γίνετε ο άνθρωπος Θεός, διότι μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες, καί ο ασθενής άνθρωπος όταν ξεχάσει ότι τού’καναν, καί ότι τού στέρησαν, τότε θεραπεύεται καί ομοιάζει μέ τόν Θεό, ελευθερώνεται από τά φοβερά Φ, παύει νά σέρνεται σάν τό φίδι, καθαρίζετε, φωτίζετε, καί αναγεννιέται η ψυχή του, καί έτσι φτάνει στήν θέοση. Αλήθεια, ποιά άλλη κλινική ψυχοθεραπεία μπορεί νά τό κάνει αυτό…;
**************

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ...  (ομιλίες)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...Σ
*Α΄ομιλία... * *Λογισμοί, Έμμονες ιδέες, Κατάθλιψη...* *Κατά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.... ***************************************************         ΟΤΙ ΠΟΛΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ...* *ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΑΘΑΡΙΣΘΗΚΑΝ.!* *ΑΡΑ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ, ΤΙΣ Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ ΣΟΥ...* *ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ; Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΓΗΣΙΣ ΣΟΥ... ************************          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : * *Μέ τήν Χάρη τής Παναγίας έγινε τήν Κυριακή τό Βράδυ η 2η αγρυπνία στό Βοτανικό... Αλλά γιά νά έχουμε καλή συνέχεια θά πρέπει οί υπεύθυνοι νά κατανοήσουν τόν λόγο... περισσότερα »
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ... (ΚΕΙΜΕΝΑ)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Εάν τίς διψά, ερχέσθω πρός μέ καί πινέτω. Είς τούτο δε έγκειται καί η θεραπεία τού ανθρώπου, (απαλλαγή τής ψυχής του από τά πάθη), η διαδικασία αυτή κυρίως είναι ψυχοθεραπευτική καί τήν ονομάζουμε αναγέννηση. Είναι δε αδύνατον η ψυχή τού ανθρώπου, στόν ταραγμένο αυτόν κόσμο καί μακριά από τόν Χριστό νά εύρη τήν ειρήνη καί τήν ανάπαυση, καθ’ ότι ο κόσμος όλος κείται έν τώ πονηρώ, καί ο πονηρός πειράζει αυτήν (τήν ψυχή) ακατάπαυστα, ώστε νά είναι αδύνατον διά τόν άνθρωπο τού κόσμου τούτου καί μακριά από τήν Εκκλησία,νά ησυχάσει καί νά ζήσει μία ήρεμη ζωή. Ειρήνη ...περισσότερα »

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

«Δηλώσεις Ἀπαλλαγῆς» γιὰ τὴν Θεµατικὴ Ἑβδοµάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ἡ Ἐκκλησία µας ἐπὶ τῆς Θεµατικῆς Ἑβδοµάδος
µὲ τίτλο «Σῶµα καὶ Ταυτότητα»
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Τακτικὴ Συνεδρίαση Αὐτῆς, 8/21-2-2017, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου µας κ.Καλλινίκου, ἐνηµερώθηκε γιὰ τὸ ἀπὸ 23-12-2016 Ἔγγραφο τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας, µὲ τὸ ὁποῖο δίδονται Ὁδηγίες, γιὰ τὴν
πραγµατοποίηση στὰ Γυµνάσια τῆς Πατρίδος µας, ἐντὸς τοῦ 2017, µιᾶς Θεµατικῆς Ἑβδοµάδος, µὲ τίτλο «Σῶµα καὶ Ταυτότητα».
Ὁ τρίτος βασικὸς ἄξονας τῆς Θεµατικῆς Ἑβδοµάδος, µὲ θέµα «Ἔµφυλες Ταυτότητες», ἔχει ἤδη ἐγείρει δικαίως θύελλα διαµαρτυριῶν, οἱ ὁποῖες ἐκφράζονται µὲ πάµπολλες ἀναρτήσεις κειµένων στὸ Διαδίκτυο καὶ µὲ ἄλλους τρόπους, στὴν προσπάθεια νὰ ἀναιρεθοῦν οἱ σαφῶς ἀνατρεπτικὲς προοπτικὲς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, νὰ
ἀνακληθεῖ ἡ Ἀπόφασίς του αὐτὴ καὶ οἱ γονεῖς τῶν γυµνασιοπαίδων νὰ ἀντιδράσουν ἀρνητικά.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας εἶναι ἀπολύτως σύµφωνη µὲ τὶς ἀντιδράσεις αὐτὲς καὶ ἐνθαρρύνει τὰ µέλη τῆς Ἐκκλησίας µας, Κλῆρο καὶ Λαό, νὰ δραστηριοποιηθοῦν, ὥστε µὲ κάθε νόµιµο µέσον, νὰ ἀνακληθεῖ καὶ
ἀκυρωθεῖ ὁ τρίτος ἄξονας «Ἔµφυλες Ταυτότητες», ὁ ὁποῖος ἀναµφισβήτητα σκοπεύει στὴν ἀπάλειψη τῆς διαφορᾶς τῶν φύλων καὶ στὴν νοµικὴ σχετικοποίηση τοῦ φύλου.
Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾽ Ἐκκλησίας
Ἡ Δογµατικὴ καὶ Ἠθικὴ Διδασκαλία τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας µας, ἀλλὰ καὶ ἡ ὀρθοφρονοῦσα ἀντικειµενικὴ Ἐπιστήµη,
εἶναι ριζικὰ ἀντίθετες πρὸς τὶς ἐκθεµελιωτικὲς ἀνθρωπολογικὲς
ἀπόψεις κάποιων ἀκαδηµαϊκῶν χώρων καὶ τῶν διαφόρων ἀκτιβιστῶν,
ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Χώρας µας, οἱ ὁποῖες ἀποβλέπουν ἀπροκαλύπτως
στὴν ἀποδόµηση τῶν «ἐµφύλων στερεοτύπων»· ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν
διαφορὰ τῶν φύλων· προωθοῦν µίαν ἄφυλη κοινωνία· κηρύσσουν τὴν
ὁµοφυλοφιλία ὡς φυσιολογική· ἐπιδιώκουν τὸ λεγόµενο Κοινωνικὸ
Φῦλο, ὥστε αὐτὸ νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὸ Βιολογικό Φῦλο, καὶ ἔτσι νὰ
θεωρεῖται ὡς δικαίωµα, καὶ µάλιστα νοµικὰ κατoχυρωµένο· ὁ
αὐτοπροσδιορισµὸς τοῦ φύλου καὶ ἡ ταυτότητα νὰ δοµεῖται κοινωνικά,
ἐφ᾿ ὅσον κατ᾿ αὐτοὺς ὁ ἄνδρας / ἡ γυναίκα δὲν γεννιοῦνται, ἀλλὰ
γίνονται κατόπιν ἐπιλογῆς.
Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἴµεθα πλήρως ἀρνητικοὶ / ἀπορριπτικοὶ
καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑποχωρήσουµε σὲ ὁποιαδήποτε ὑποχρεωτική,
ἀναγκαστικὴ καὶ καταπιεστικὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση, µὲ τὴν ὁποία
‒προκειµένου δῆθεν νὰ ἀποφεύγoνται ἀτοµικοὶ καὶ ὁµαδικοὶ
στιγµατισµοὶ κατὰ τῶν ὁµοφυλοφίλων καὶ ἄλλων σχετικῶν
παρεκκλίσεων‒ τὰ παιδιά µας θὰ διδάσκoνται νὰ µὴν εἶναι ὁµοφοβικά,
ἀλλὰ νὰ θεωροῦν τὴν ὁµοφυλοφιλία φυσιολογική· νὰ πιστεύουν, ὅτι ἡ
διαφορὰ τῶν φύλων δὲν εἶναι ὀντολογικό, ἀλλὰ κοινωνικὸ πρόβληµα,
τὸ ὁποῖο πρέπει καὶ δύναται νὰ ξεπερασθεῖ· νὰ υἱοθετήσουν τὴν
ἄποψη, ὅτι ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοκαθορίζoνται, δηλαδὴ νὰ
ἐπιλέγουν τὸ φύλο τους, κ.ἄ.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας προτρέπει τὰ πνευµατικὰ Αὐτῆς τέκνα νὰ
σταθοῦν ἔναντι τῶν εὐθυνῶν τους µὲ ἦθος εὐαγγελικὸ καὶ µὲ κάθε
νόµιµο τρόπο, προκειµένου νὰ µαταιωθεῖ τὸ συγκεκριµένο ὑπουργικὸ
πρόγραµµα, συνεργαζόµενα µὲ Συλλόγους Γονέων καὶ Κηδεµόνων,
Ἐπιστηµονικοὺς Φορεῖς, Ἑνώσεις Γονέων κ.ἄ.. Προτρέπουµε εἰδικώτερα
τοὺς γονεῖς νὰ συµπληρώνουν τὶς «Δηλώσεις Ἀπαλλαγῆς» γιὰ τὴν
Θεµατικὴ Ἑβδοµάδα καὶ νὰ τὶς ὑποβάλουν στὰ σχολεῖα, γνωρίζοντας
ὅτι εἶναι παράνοµη ἡ ἄρνηση παραλαβῆς αὐτῶν ἀπὸ τὶς διευθύνσεις
τῶν σχολείων. [Συναποστέλλονται µὲ τὴν παροῦσα στοὺς Ναούς].
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας, ὡς φορέας τῶν ἀπολύτως δικαιολογηµένων
ἀνησυχιῶν τοῦ Ποιµνίου Αὐτῆς, ἐνεργεῖ ἤδη τὰ δέοντα ἔναντι τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας καὶ προσκαλεῖ τὰ εὐσεβῆ τέκνα Της σὲ µία
πανστρατιὰ Προσευχῆς καὶ Δράσεως, ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Θεοτόκου
καὶ µὲ τὴν Δύναµη τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος µας Χριστοῦ,
µὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ µὴν ἀλλοιωθεῖ ἡ θεµελιώδης ἔννοια τοῦ
Ἀνθρώπου ὡς κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁµοίωσιν Θεοῦ.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς ΣυνόδουΕπίσημος Ιστοτόπος της Κανονικής Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος
ECCLESIAGOC.GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
(ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
του /της ____________________________________________ του ____________
κατοίκου __________________________________________________________
κηδεμόνα του/της μαθητ____ __________________________________________
του Γυμνασίου _____________________________________________
Αξιότιμ__ κ Διευθυν_____
Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων όρισε με το υπ΄αριθ.
Φ20.1/220482/Δ2 23-12-2016 ΕΠ έγγραφό του την υποχρεωτική υλοποίηση στα Γυμνάσια
"Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης" με τρείς άξονες: α) τη διατροφή
και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες
ταυτότητες.
Πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ το εκπαιδευτικό υλικό :
http://www.iep.edu.gr/index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017,
που αποτελεί την υποχρεωτική πηγή τροφοδοσίας της Θεματικής Εβδομάδας, σύμφωνα με
το άνω έγγραφο του Υπουργείου.
ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ
που απορρέει από το Ν.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α ́ που κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ ή Σύμβαση της Ρώμης) και σύμφωνα με το άρθρο 2
του Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής "Δικαίωμα στην εκπαίδευση" που ορίζει ότι :
"Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν τη ασκήσει
των αναλαμβανομένων υπ' αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της
εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και
εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς
πεποιθήσεις"
ΔΗΛΩΝΩ
ότι δεν επιθυμώ το τέκνο στο οποίο ασκώ ως γονέας νομίμως την επιμέλεια και γενικώς τη
γονική μέριμνα να παρακολουθήσει και να συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην
παρουσίαση του τρίτου άξονα με τίτλο "Έμφυλες ταυτότητες" διότι το περιεχόμενό του είναι
αντίθετο με τις κοινωνικές μου αντιλήψεις, τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές μου πεποιθήσεις,
βάσει των οποίων διαπαιδαγωγώ το ως άνω τέκνο και επιπλέον προσβάλλει ευθέως το
άρθρο 16 του Συντάγματος.
Κατά την ώρα της ανάπτυξης του εν λόγω "άξονα", θα πρέπει το τέκνο να
απασχοληθεί στο σχολείο με εναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα με ενδεδειγμένες παιδαγωγικές
μεθόδους, που δεν θα θίγει την προσωπικότητά του, ούτε την διαφορετικότητά του από
άλλους μαθητές. Σε περίπτωση που ο "άξονας" αυτός υλοποιηθεί τις τελευταίες ώρες του
σχολικού ωραρίου, δίνω τη συγκατάθεσή μου να φύγει το τέκνο νωρίτερα από το σχολείο,
αφού πρώτα ενημερωθώ τηλεφωνικώς στον αριθμό επικοινωνίας, που ήδη σας έχω
δηλώσει.
Με όλο το σεβασμό στο κοπιώδες έργο σας που επιτελείτε για τα παιδιά μας και
κατανοώντας ότι δεν είναι δική σας πρωτοβουλία ο θεματικός αυτός άξονας, οφείλω να σας
υπενθυμίσω ότι έχετε υποχρέωση να κάνετε δεκτή την παρούσα δήλωσή μου.
Σε διαφορετική περίπτωση, για οποιαδήποτε βλάβη υποστούμε είτε ο υπογράφων,
είτε ο/η άνω μαθητής/τρια, επιφυλάσσομαι να ζητήσω αστικές, ποινικές και πειθαρχικές
ευθύνες από κάθε υπαίτιο που συνέπραξε.
Με εκτίμηση
Ο / Η κηδεμόνας

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠAΤΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ... καί άλλων χημικών δαιμονίων...

Έμφραγμα: Αυξημένος κίνδυνος από κοινά παυσίπονα φάρμακα – Τι έδειξε μεγάλη έρευνα

*Ορισμένα κοινά αναλγητικά, που θεωρούνται αβλαβή από το ευρύ κοινό, σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανακοπής, συνεπώς πρέπει να λαμβάνονται με πολλή προσοχή και να μην πωλούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από φαρμακεία, σύμφωνα με μια νέα δανική επιστημονική έρευνα.* *Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) είναι ανάμεσα στα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα παγκοσμίως. Ορισμένα από αυτά διατίθενται χωρίς συνταγή γιατρού, ενώ μερικές φορές είναι διαθέσιμα σε άλλους χώρους πλην φαρμακείων, όπως από τα σούπερ-μάρκετ.* *Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή καρδι... περισσότερα »

Έρευνα: Δείτε ποιο είναι το μπαχαρικό που δεν αφήνει το φθόριο να καταστρέψει τον εγκέφαλό σας

*Το φθόριο βρίσκεται παντού σήμερα, από τα αντιβιοτικά μέχρι το πόσιμο νερό, αλλά και σε οδοντόκρεμες, καθιστώντας αναπόφευκτη την έκθεση. * Η νευροτοξικότητα από το φθόριο έχει αποτελέσει αντικείμενο ακαδημαϊκής συζήτησης για δεκαετίες. Είναι τώρα γνωστό ότι μειώνει το IQ και ενισχύει την ασβεστοποίηση της επίφυσης. Η κουρκουμίνη εξασθενεί τη νευροτοξικότητα που προκαλείται από το φθόριο.  Το φθόριο (F) είναι ίσως το πρώτο ανόργανο ιόν που επέστησε την προσοχή του επιστημονικού κόσμου για τις τοξικές επιδράσεις της και τώρα η τοξικότητα F μέσω του πόσιμου νερού είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Η έκθεση σε F προκαλεί ορισμένους τύπους καρκίνου, βλάπτει το αναπαραγωγικό σύστημα και προκαλεί καρδιαγγειακές και νευρολογικές ασθένειες... περισσότερα »

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φαρμακευτική εταιρεία – κολοσσός προωθεί επικίνδυνα ψυχοφάρμακα βασισμένη σε ψεύτικες μελέτες

*Σοκαριστικές αποδείξεις ενισχύουν για άλλη μια φορά την άποψη ότι η απληστία των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών τις οδηγεί να κάνουν τα πάντα προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Μετά από επανεξέταση μιας γνωστής μελέτης του 2001 η οποία προωθούσε σε εφήβους το αντικαταθλιπτικό Paxil από την εταιρεία-κολοσσό SmithKline Beecham (γνωστή πλέον ως GlaxoSmithKline) ισχυριζόμενη ότι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό, διαπιστώθηκε ότι το φάρμακο τελικά δεν ήταν ασφαλές. Παρ’ όλα αυτά, το σόου της απληστίας πρέ... περισσότερα »

Κίνδυνος από τη συχνή χρήση του χαπιού Mesulid

*Σοβαρές βλάβες στο ήπαρ μπορεί να προκαλέσουν δεκάδες φάρμακα που περιέχουν την ουσία * *νιμεσουλίδη, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος συνέστησε τον περιορισμό της χρήσης τους έως το πολύ δεκαπέντε ημέρες για κάθε θεραπεία. Συνεπώς, όλα τα κουτιά που περιέχουν περισσότερες από 30 δόσεις (δισκία ή φακελάκια) θα πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από την αγορά.* *Το πιο γνωστό φάρμακο που κυκλοφορεί στη χώρα μας είναι το Mesulid. Η οδηγία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, όμως, αφορά άλλα 44 φάρμακα που περιέχουν τη συγκεκριμένη ουσία.* *Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνι... περισσότερα »

Η θανατηφόρα απάτη της χημειοθεραπείας

Από τον Φόβο του «Θανατηφόρου» Καρκίνου και τον Μύθο της Χημειο- «θεραπείας» στην Πραγματικότητα της Εναλλακτικής Αντιμετώπισης *«Η Χημειοθεραπεία Θεραπεύει και… η Γη Είναι Επίπεδη»** Μερικές δεκαετίες από τη δημοσίευση του περίφημου βιβλίου του Δρ. Χάμερ Καρκίνος, Ασθένεια της Ψυχής, και την επακόλουθη οργανωμένη καταδίωξή του, μέχρι τον τελικό εγκλεισμό του στις γαλλικές φυλακές και παρά το γεγονός ότι οι φωνές, που προέρχονται τόσο από τους ίδιους τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, όσο και από τον ιατρικό χώρο, κατά της πληθαίνουν, τα πράγματα στο... περισσότερα »

300 ΔΙΣ€ΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Ρεκόρ 4,02 δισεκατομμυρίων ιατρικών συνταγών καταγράφηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2011 - περισσότερες από ποτέ άλλοτε. Υπάρχουν 314 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι 4,02 δισεκατομμύρια συνταγές, ανέρχονται σε περίπου 12,74 συνταγές ανά άτομο. Το κόστος για όλες αυτές τις συνταγές; 308,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα υπέρογκο ποσό που είναι πιθανό να συνεχίσει να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι γραπώνονται σε αυτό που πιστεύουν ότι είναι η λύση των ασθενειών τους. Δυστυχώς, για πολλούς οι ελπίδες τους θα ναυαγήσουν, καθώς τα περισ...περισσότερα »

Ο δρ.ΧΑΜΕΡ βγήκε από τη Φυλακή, ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΕΛΟΣ Η ΧΗΜΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ...Το διάσημο βίντεο του Δρ. Χάμερ για τον Καρκίνο τώρα στα Ελληνικά. ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Παρακολουθήστε τα 6 βίντεο που ακολουθούν και αφορούν στην πλήρη θεραπεία του καρκίνου και μίας σειράς άλλων σοβαρών και χρόνιων παθήσεων,που συγκαλύπτονται εδώ και δεκάδες έτη από τις φαρμακοβιομηχανίες, αλλά και από μία σειρά άλλων παραγόντων που βγάζουν εκατομμύρια χρημάτων στις πλάτες των ανθρώπων που δυστυχούν,εκμεταλλευόμενοι τον πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία *1- -*Ορισμός του συνδρόμου Ντιρκ Χάμερ (DHS) και του Σιδηρού Κανόνα. -Θεραπεία του καρκίνου μέσω επίλυσης της σύγκρουσης. -Όταν πουλήθηκαν τα ακίνητα και τελείωσαν τα λεφτά.. η ασθενής διαγράφτηκε. -Ο ασθενής πρέπει να ... περισσότερα »

ΓΙΑ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΦΕΥΡΙΣΚΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ!

Αποκαλυπτικό άρθρο της Le Monde - Diplomatique, Τις υποψίες και επιφυλάξεις σχετικά με τον ύποπτο ρόλο των φαρμοκοβιομηχανιών πίσω απ' τους ιούς που προκαλούν πανδημίες και θέτουν σε συναγερμό τη διεθνή κοινότητα, ενισχύει το άρθρο της Le Monde - Diplomatique ... Οι πρώτες χώρες που απαγορεύσανν την χορήγηση εμβολίων για την γρίπη - απάτη είναι η Νέα Ζηλανδία, Σκωτία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Σουηδία και το Μεξικό. «Για να πουληθούν τα φάρμακά μας πρέπει να εφεύρουμε αρρώστιες». Στα μέσα του Σεπτέμβρη του 2005 έγινε στην Μάλτα μία Πανευρωπαϊκή Ιατρική Σύνοδος γ... περισσότερα »

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΑΠΑΤΗ – ΟΙ ΟΓΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ!

Επιμέλεια άρθρου Vagedim24 Ιανουαρίου 2013Μια ομάδα ερευνητών από την πολιτεία της Ουάσινγκτον είχε ένα τεράστιο «Ωχ!» την στιγμή που πρόσφατα, αποκαλύφθηκε τυχαία η θανατηφόρα αλήθεια για την χημειοθεραπεία, κατά την διάρκεια μιάς έρευνας γιατί τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη είναι τόσο δύσκολο να εξαλειφθούν με τη χρήση συμβατικών μεθόδων θεραπείας. Όπως αποδεικνύεται, η χημειοθεραπεία δεν θεραπεύει πραγματικά ή δεν θεραπεύει τον καρκίνο καθόλου, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, αλλά μάλλον τροφοδοτεί την ανάπτυξη και των καρκινικών κυττάρων,

VIDEO - Η Φαρμακευτική εταιρεία Merck παραδέχεται την εσκεμμένη εξάπλωση του καρκίνου μέσω εμβολίων!

Ναι, ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί μέσω ιών του καρκίνου και προτού να πείτε ότι είναι λάθος διαβάστε εδώ... Αυτή η εκπληκτική λογοκριμένη συνέντευξη διενεργήθηκε από τον ιατρικό ιστορικό Edward Shorterγια την δημόσια τηλεόραση WGBH (Βοστώνη) και Blackwell Science κόπηκε από την The Health Century λόγω της τεράστιας ευθύνη της - η παραδοχή ότι τα εμβόλια της φαρμακευτικής εταιρείας Merck έχει παραδοσιακά ενιχύσει ιούς του καρκίνου (SV40 και άλλους) σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.Αυτός ο τομέας, αυτός που έχουμε εμπιστοσύνη, ψεύδεται: Η CIA, Hollywood &amp; Βιοτρομοκρατία, παράγονται και δ...περισσότερα »

1000 οδοντιατροι μιλούν για το Φθοριούχο Νάτριο

*Το Φθοριούχο νάτριο είναι ένα συνθετικό προϊόν αποβλήτων των πυρηνικών εργοστασίων, της παρασκευής αλουμινίου, και των φωσφορικών στις βιομηχανίες λιπασμάτων ήδη μολυσμένων με με μόλυβδο, αλουμίνιο, και κάδμιο....* * Αυτός ο τύπος φθορίου έχει μια καταπληκτική ικανότητα να συνδυάζει και να αυξάνει την δραστικότητα των άλλων τοξικών υλικών.Καταστρέφει το ήπαρ και τα νεφρά, αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και ενδέχεται να οδηγήσει σε καρκίνο, δημιουργεί συμπτώματα που μιμούνται την ινομυαλγία, και λειτουργεί σαν Δούρειος Ίππος για την μεταφορά του αλουμινίου στον εγκ... περισσότερα »

Το φάρμακο για την σκλήρυνση κατά πλάκας είναι 100% φυσικό και η απάτη της ιατρικής

Βασισμένο πάνω στις δράσεις του Cordyceps Τόσο απλό, όσο οι δράσεις, ενέργειες του παρασυμπαθητικού συστήματος του ανθρώπου. Τόσο αληθινό, όσο το γεγονός ότι απαιτείται οξυγόνο και νερό προκειμένου να υπάρξει ζωή στον πλανήτη μας. Η έρευνα που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο έγκυρο Αμερικανικό περιοδικό επιστήμης και μελέτης της φύσης Natural News στις αρχές του Μαρτίου του 2013. Πριν περίπου ένα μήνα το πληροφορήθηκα από φίλους αναγνώστες την ύπαρξη αυτής της μελέτης, την τεκμηρίωσα ως δημοσίευμα και την προσάρμοσα με λόγια απλά στα Ελληνικά θέλοντας έτσι να λάβετε γνώση όλοι. NaturalNew... περισσότερα »

ΤΟ 42% ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

*Μια πρωτοποριακή νέα μελέτη ασφάλειας των φαρμάκων που δημοσιεύεται στο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης PLoS με τον τίτλο, « Οι παρενέργειες των φαρμάκων στον παιδιατρικό πληθυσμό της Σαγκάη»αποκάλυψε ότι το 42,5% από όλες τις αναφερόμενες παρενέργειες φαρμάκων που εμφανίστηκαν το 2009 στον παιδιατρικό πληθυσμό είχαν προκληθεί από τα εμβόλια, με σοβαρες αντιδράσεις όπως η αναφυλαξία και ο θάνατος.* *Η έκθεση φέρει μοναδική βαρύτητα στο μέτρο που τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν μέσω των αυθόρμητων εκθέσεων των παθολόγων σε (52.03%), των φαρμακοποιών (24.27%) και άλλων

ΣΟΚ: Σάλος από την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ για την χρήση ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ στην Colgate Total!!! Τι ισχυρίζεται η εταιρεία;

ΣΟΚ: Σάλος από την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ για την χρήση ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ στην Colgate Total!!! Τι ισχυρίζεται η εταιρεία;;;]*Μια χημική ουσία που έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια καταναλωτών κάθε μέρα, προέκυψε σε οδοντόκρεμα.* *Η εταιρεία πίσω από την Colgate Total επιμένει ότι το η ουσία τρικλοζάνη, η οποία χρησιμοποιείται κατά της ασθένειας των ούλων, είναι ασφαλής να χρησιμοποιηθεί, επειδή η οδοντόκρεμα εγκρίθηκε το 1997 από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων.* *Αλλά τα τοξικολογικά έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν από την FD... περισσότερα »

Το φθόριο χαρακτηρίζεται επισήμως ως μια νευροτοξίνη στο πιο διάσημο ιατρικό περιοδικό του κόσμου!

Στο φθόριο βασίζονται και πολλά αντικαταθλιπτικά φάρμακα όπως το Prozac Λίγα στοιχεία του περιοδικού συστήματος, από αυτά που δεν είναι ραδιενεργά, έχουν προκαλέσει τόσα προβλήματα και διαμάχες όσο το φθόριο. Είναι το πιο δραστικό και το πιο αμφιλεγόμενο, ίσως γιατί συμμετέχει σε σημαντικές και σχεδόν παγκόσμιες δραστηριότητες. Ηταν στοιχείο στις ενώσεις που βρίσκονταν μέσα στα κουτιά ψεκασμού (spray), στους σωλήνες ψύξης των ψυγείων, στις συσκευές κλιματισμού, είναι στοιχείο της δραστικής ουσίας που περιέχεται στα αντικαταθλιπτικά φάρμακα (Prozac κτλ.) ενώ σε χώρες όπως οι Ηνωμ... περισσότερα »

Τα φάρμακα θεραπεύουν τελικά; Πόσο στα αλήθεια θέλουν οι φαρμακευτικές βιομηχανίες το καλό των ανθρώπων;*Το ακόλουθο ντοκιμαντέρ έρχεται να ρίξει φως στο πέπλο του μυστηρίου που καλύπτει την φαρμακευτική βιομηχανία και τα παράγωγα της, τα φάρμακα.Πόσο στα αλήθεια θέλουν οι φαρμακευτικές βιομηχανίες το καλό των ανθρώπων; Γιατί τα φάρμακα είναι προϊόντα που κοστίζουν πάντα τόσο πολύ, ενώ πολλά από τα συστατικά τους είναι φθηνά και διαδεδομένα; Τι συμφέροντα υπάρχουν από το εμπόριο των φαρμάκων και τις φαρμακευτικές εταιρίες που τα πωλούν και τα προωθούν; Και το κυριότερο: είναι τα περισσότερα φάρμακα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να θεραπεύουν τελικά;Το τελευταίο ερώτημα θα σκ... περισσότερα »

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ π.Ιωάννης Γλιόγκος

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Η Φυσιοπαθολογία, είναι ο τρόπος αντιμετώπισης κάθε **ασθένειας, μέ φυσικά μέσα...Όπως Νηστεία καί ανάλογη **διατροφή, άσκηση, καί θεραπεία μέ τά κατάληλα βότανα. **Ο Φυσιοπαθολόγος πιθανόν νά συμβουλέψει τόν ασθενή, αποφεύγοντας τά χημικά φάρμακα καί ανάλογα μέ τήν **φύση τού προβλήματος, τήν Ψυχοθεραπεία όπως καί τήν **Φυσιοθεραπεία, μέ τήν ταυτόχρονη χρήση Βοτάνων... * *Συμβουλή... Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ *ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ στοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..* Αγόρι με αυτισμό αποκαταστάθηκε μέσω διατροφής (video)Τα ποσοστά εμφάνισης αυτισμού αυξάνοντ... περισσότερα »
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ασθενής δεν διαβάζει τον κατάλογο των παρενεργειών που αναγράφεται στις οδηγίες 
Τα αντιβιοτικά κατέχουν εξέχουσα θέση στο χώρο της υγείας εδώ και 60 χρόνια. Τα «μαγικά χαπάκια» που καλούνται αντιβιοτικά (=ουσίες που ανταγωνίζονται τη ζωή, αντί+βιοτικό, από τη λέξη βίος) μπορούν να καταστρέψουν ταχύτατα τεράστιους πληθυσμούς νοσογόνων βακτηρίων.
Αποτελούν την κατεξοχήν επιλογή των γιατρών για την καταστολή των μολύνσεων και την ανακούφιση από τον πόνο. Τουλάχιστον μία στις έξι συνταγές που χορηγούνται κάθε Χρόνο, αφορά αντιβιοτικό φάρμακο. Τα αντιβιοτικά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε γιατρούς και ασθενείς επειδή παρέχουν άμεση ανακούφιση.

Εχοντας όλοι μεγαλώσει σε μια εποχή στην οποία τα αντιβιοτικά χορηγούνται συχνά για μία επίμονη κυστίτιδα, έναν πονόλαιμο ή ένα κνησμώδες εξάνθημα, δεχόμαστε εύκολα ότι το μαγικό χαπάκι που συνιστά ο γιατρός είναι η καλύτερη επιλογή για την αντιμετώπιση της βακτηριακής λοίμωξης. Παρότι κάθε φοιτητής ιατρικής γνωρίζει ότι οι ιογενείς λοιμώξεις (στις οποίες συγκαταλέγονται το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη) δεν ανταποκρίνονται στα αντιβιοτικά, εκατομμύρια άνθρωποι που πλήττονται από αυτές λαμβάνουν από το γιατρό συνταγή για αντιβιοτικά. Το 1983, πάνω από 32 εκατομμύρια Αμερικανοί επισκέφθηκαν γιατρό προκειμένου να λάβουν θεραπευτική αγωγή για το κοινό κρυολόγημα, και το 95 τοις εκατό από αυτούς έλαβε ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο. Τώρα, 30 χρόνια μετά, αυτή η τάση έχει σχεδόν διπλασιαστεί.
Ο ασθενής σπάνια ενημερώνεται ότι ακόμα και μία δόση ενός αντιβιοτικού ευρέος φάσματος αρκεί για να διαταράξει σοβαρά την εντερική χλωρίδα και τον ερυθρό μυελό των οστών, ο οποίος αποτελεί αιμοποιητικό όργανο, για τέσσερα με πέντε χρόνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ασθενής δεν διαβάζει τον κατάλογο των παρενεργειών που αναγράφεται στις οδηγίες ή στην προειδοποιητική επιγραφή της συσκευασίας. Απλώς εμπιστεύεται το γιατρό του και θεωρεί ότι κάνει το καλύτερο για εκείνον.
Είναι ανησυχητικό ότι πολλοί γιατροί αγνοούν το γεγονός ότι η πενικιλίνη δεν θεραπεύει τη γρίπη ή το κοινό κρυολόγημα. Εξαιτίας της δομής τους, τα αντιβιοτικά αποδιοργανώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα και, κατά συνέπεια, δημιουργούν προϋποθέσεις για προβλήματα πολύ πιο σοβαρά από το κοινό κρυολόγημα. Επιπρόσθετα, το κρυολόγημα δεν είναι πάθηση, αλλά ένας εξαίρετος αποτοξινωτικός μηχανισμός του οργανισμού. Ο ιός είναι απλώς το ερέθισμα που πυροδοτεί τη διαδικασία. Αν κρυώσετε, θεωρήστε ότι σας συνέβη κάτι καλό και αφήστε να δράσουν οι αυτοθερα-πευτικοί μηχανισμοί του οργανισμού.
Επειδή οι περισσότεροι προτιμούν την ταχεία ανακούφιση από μία πιο χρονοβόρα διαδικασία ίασης, σήμερα τα αντιβιοτικά συγκαταλέγονται στα δημοφιλέστερα φάρμακα. Ωστόσο, απαιτούνται 24 ώρες για να εντοπιστούν τα νοσογόνα βακτήρια. Έτσι, ο γιατρός, ο οποίος δεν έχει επαρκή χρόνο στη διάθεση του, χορηγεί ένα σκεύασμα ευρέος φάσματος, το οποίο εξοντώνει όποιον μικροοργανισμό συναντά στο διάβα του, συμπεριλαμβανομένων όσων προασπίζουν την υγεία μας. Αυτό ενδεχομένως δικαιολογείται στη σπάνια περίπτωση κατά την οποία η ζωή του ατόμου απειλείται εξαιτίας μίας μόλυνσης, αλλά είναι εντελώς αδικαιολόγητο για τη συντριπτική πλειονότητα των σχετικά ήπιων λοιμώξεων. Το χειρότερο είναι ότι σε πολλές περιστάσεις χορηγούνται εξειδικευμένα αντιβιοτικά σε ασθενείς με συμπτώματα λοίμωξης προτού καν βγουν τα αποτελέσματα της καλλιέργειας. Οι πιθανότητες να λάβουν λάθος φάρμακο ή να υποβληθούν σε φαρμακοθεραπεία χωρίς λόγο, είναι τουλάχιστον 50 τοις εκατό.
Αν ένα άτομο που υποφέρει από παραρρινοκολπίτιδα φύγει από το ιατρείο χωρίς συνταγή και «απλώς» λάβει συμβουλές για τη διαχείριση της πάθησης του με φυσικές μεθόδους, ενδέχεται να θεωρήσει ότι ο γιατρός είναι ανεύθυνος ή δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Από την άλλη, ο γιατρός, ερχόμενος αντιμέτωπος με μία ιογενή λοίμωξη, συχνά προτιμά να «έχει τα νώτα του φυλαγμένα» και χορηγεί αντιβίωση για να μην κατηγορηθεί ότι δεν έκανε ό,τι μπορούσε για τον ασθενή – ιδίως όταν ο ασθενής είναι παιδί. Διαφορετικά, ο γιατρός κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορούμενος ενώπιον της δικαιοσύνης. Παρότι η πιθανότητα ένα παιδί να χρειάζεται όντως αντιβιοτικά είναι ένα στα 100.000 περιστατικά, σχεδόν το 95 τοις εκατό των παιδιών που μπαίνουν στο ιατρείο λαμβάνουν αντιβίωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, γίνεται κατάχρηση αντιβιοτικών για να «ικανοποιηθεί» η ανήσυχη μητέρα.
Τα Αντιβιοτικά Αποδιοργανώνουν το Ανοσοποιητικό Σύστημα
«Τα αντιβιοτικά αποδιοργανώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα και αφήνουν τον οργανισμό εκτεθειμένο», λέει ο Νεοϋορκέζος γιατρός και υποστηρικτής των φυσικών θεραπειών Δρ Fred Pescatore, συγγραφέας του βιβλίου Feed Your kids well
(Εκδόσεις Wiley). Αυτά τα φάρμακα που «ανταγωνίζονται τη ζωή» χορηγούνται αδιακρίτως για ακίνδυνες, κοινές λοιμώξεις. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η λοίμωξη δεν είναι πάθηση, αλλά μία φυσική απόκριση του οργανισμού, που αποσκοπεί στην αποβολή των τοξικών ουσιών οι οποίες παράγονται από συνηθισμένες δραστηριότητες, όπως η υπερφαγία, η αφυδάτωση, η κατανάλωση ανθυγιεινών τροφίμων και η έκθεση σε αντιβιοτικά. Ο οργανισμός πληρώνει υψηλό τίμημα όποτε εκτίθεται σε αντιβιοτικά. Οι τοξικές ουσίες του φαρμάκου καταστρέφουν όχι μόνο τα νοσογόνα βακτήρια, αλλά και τα φιλικά βακτήρια που συντελούν στην πέψη της τροφής, στην αποβολή των τοξινών και στην παραγωγή σημαντικών μικροθρεπτικών στοιχείων, όπως οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Καθώς τα φιλικά βακτήρια εξοντώνονται από το φάρμακο, ο πληθυσμός των καταστροφικών βακτηρίων του εντέρου πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα στο έντερο (δείτε την ενότητα για την καντιντίαση, παρακάτω), μετατρέποντας ακόμα και την πιο θρεπτική τροφή σε ισχυρό ερεθιστικό ή σύνολο το ξικών ουσιών.
Το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο κατά τα τρία τέταρτα βρίσκεται στη γαστρεντερική οδό, προσπαθεί να εξουδετερώσει τους νοσογόνους και ερεθιστικούς παράγοντες, επιστρατεύοντας τις αμυντικές του δυνάμεις.
Χρησιμοποιεί τη σύνθετη βιολογική απόκριση της φλεγμονής* αφενός για να προστατέψει τον οργανισμό από τους επιβλαβείς παράγοντες, αφετέρου για να πυροδοτήσει τη
θεραπευτική διεργασία για τον προσβεβλημένο ιστό. Αυτή η φλεγμονώδης αντίδραση μπορεί να συμβεί οπουδήποτε στον οργανισμό. Η διόγκωση των λεμφαδένων, ο πυρετός, τα ερυθήματα της επιδερμίδας κτλ., δείχνουν ότι το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται και είναι αλώβητο. Η μάχη μπορεί να διαρκέσει από δύο έως έξι ημέρες ή και παραπάνω, ανάλογα με το βαθμό καταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος και καταστροφής της εντερικής χλωρίδας εξαιτίας του αντιβιοτικού.
Τα αντιβιοτικά συγκαλύπτουν τα συμπτώματα της λοίμωξης, ενώ παράλληλα δίνουν την εντύπωση ότι ο ασθενής θεραπεύτηκε, ενώ ουσιαστικά η υγεία του επιδεινώθηκε. Τα αντιβιοτικά δημιουργούν άριστες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων. Επειδή διακόπτουν μία οξεία ασθένεια, με την εκδήλωση της οποίας ο οργανισμός προσπαθεί να αποτοξινωθεί, οι τοξίνες παύουν να κυκλοφορούν στο αίμα και εναποτίθενται σε βαθύτερες δομές των ιστών και των οργάνων. Ένα μεγάλο μέρος των αντιβιοτικών παραμένει στους χοληφόρους πόρους του ήπατος, γεγονός που αλλοιώνει τη σύσταση της χολής και ευνοεί το σχηματισμό χολόλιθων στον χοληφόρο πόρο του ήπατος και τη χοληδόχο κύστη.
Κάθε νέος κύκλος αντιβίωσης διαταράσσει ακόμα περισσότερο το ανοσοποιητικό σύστημα και την εντερική χλωρίδα, καθώς και τη σύσταση της χολής, ευνοώντας την εξάπλωση των νοσογόνων μικροοργανισμών σε όλο το σώμα. Με την τακτική λήψη αντιβιοτικών, το ανοσοποιητικό σύστημα αποδυναμώνεται σε βαθμό ώστε να αδυνατεί να προστατέψει τον οργανισμό από παράγοντες που πραγματικά είναι απειλητικοί για τη ζωή, συμπεριλαμβανομένων όσων προκαλούν καρκίνο, καρδιοπάθεια, αρθρίτιδα, διαβήτη, σκλήρυνση κατά πλάκας και AIDS. Αυτά ισχύουν τόσο για τον αναπτυγμένο όσο και τον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Για δεκαετίες, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της Ανατολικής Αφρικής εκτίθονταν σε αντιβιοτικά για «πειραματικούς σκοπούς». Πολλά φάρμακα, απαγορευμένα σε βιομηχανοποιημένα κράτη εξαιτίας των απειλητικών για τη ζωή παρενεργειών τους, πωλούνται σε φαρμακεία των αναπτυσσόμενων χωρών. Η ισχυρή ανοσοκατασταλτική τους δράση ίσως εξηγεί την εμφάνιση πολλών νέων τύπων παθήσεων, οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για την Αφρική. Κατά συνέπεια, αυτά τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα μπορεί κάλλιστα να πυροδοτήσουν τον υποτροπιασμό μεταδοτικών νοσημάτων, όπως η φυματίωση.
Βιολογικός Πόλεμος
Η χρήση αντιβιοτικών για την καταπολέμηση των λοιμώξεων έχει απροσδόκητα υψηλό κόστος για την ανθρώπινη κοινωνία. Τα μικρόβια που καταπολεμούνταν «με επιτυχία» για δεκαετίες, τώρα παίρνουν εκδίκηση, παράγοντας στελέχη ανθεκτικά στα αντιβιοτικά – δηλαδή μικροοργανισμούς οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τη χορήγηση αντιβιοτικών. Κάθε χρόνο, περίπου 90.000 Αμερικανοί προσβάλλονται από θανατηφόρες λοιμώξεις από έναν υπερ-σταφυλόκοκκο που είναι ανθεκτικός στα αντιβιοτικά. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο για τον Έλεγχο της Νόσησης (CDC), τώρα πεθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι εξαιτίας των υπερ-ιών, παρά εξαιτίας του AIDS. Πρόσφατα, επιδημίες υπερ-ιών έγιναν αιτία να πεθάνουν έφηβοι σε αμερικανικά σχολεία, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις αναπόφευκτες συνέπειες της αδιάκριτης και αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών.
Το ανθεκτικό στα αντιβιοτικά στέλεχος του σταφυλόκοκκου κάποτε ανευρισκόταν μόνο σε νοσοκομεία. Τώρα εξαπλώνεται σε φυλακές, γυμναστήρια και αποδυτήρια, καθώς και σε φτωχές αστικές γειτονιές. Μπορεί να εισδύσει στο αίμα, τα νεφρά, το ήπαρ, τους πνεύμονες και το μυοκάρδιο. Σε πολλά κρούσματα παρατηρείται απειλητική για τη ζωή μόλυνση του αίματος. Ωστόσο, στο περίπου 10 τοις εκατό των περιστατικών εμπλέκεται νεκρωτική απονευρω-σίτιδα, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του ομοσπονδιακού CDC. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν 18.650 άνθρωποι εξαιτίας του συγκεκριμένου υπερ-ιού – δηλαδή 1.500 άνθρωποι παραπάνω απ’ όσους αποβιώνουν εξαιτίας του AIDS κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.
Είναι νόμος της φύσης: όλοι οι έμβιοι οργανισμοί θέλουν να ζήσουν και να επιβιώσουν για όσο το δυνατόν περισσότερο. Επομένως, τα βακτήρια που εκτίθενται τακτικά στις τοξικές ουσίες των αντιβιοτικών προσπαθούν να γίνουν ανθεκτικά σε αυτές. Για να επιβιώσουν από αυτές τις επιθέσεις, τα βακτήρια έχουν τις δικές τους πολύπλοκες αμυντικές στρατηγικές, οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς, όποτε καλούμαστε να υπερασπιστούμε τον οργανισμό μας ενάντια σε βακτήρια ή ιούς. Μία τακτική που επιστρατεύουν τα βακτήρια προκειμένου να αποσοβήσουν την εξόντωση τους από τα αντιβιοτικά, είναι η μετάλλαξη των γονιδίων τους. Με αυτή τη μέθοδο, τα βακτήρια γίνονται ανθεκτικά στα ενεργά συστατικά του φαρμάκου, το οποίο έπειτα καθίσταται αναποτελεσματικό.
Ίσως αναρωτιέστε γιατί τόσες μάρκες αντιβιοτικών αποσύρονται σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Ένας λόγος είναι το γεγονός ότι τα βακτήρια συνεχώς αποδεικνύονται πιο έξυπνα από τα αντιβιοτικά, με επακόλουθο να δημιουργούνται ολοένα και πιο ισχυρά φάρμακα για την εξόντωση των νέων βακτηριακών στελεχών. Η απόσυρση oφείλεται και στις ολοένα αυξανόμενες παρενέργειες που προκύπτουν από τη συστηματική χορήγηση των φαρμάκων.
Οσο περισσότερο καταφεύγουμε στην αντιβίωση τόσο πιο ανθεκτικά θα γίνονται τα βακτήρια. Κορυφαίοι
ερευνητές του κλάδου παραδέχονται ότι μάχονται σε μία ήδη χαμένη μάχη. Έχουμε κάνει κατάχρηση των αντιβιοτικών, σε βαθμό που πλέον όλα τα νοσογόνα βακτήρια έχουν αναπτύξει μεταλλαγμένες εκδοχές τους, οι οποίες είναι ανθεκτικές τουλάχιστον σε ένα αντιβιοτικό.
Όταν ένα αντιβιοτικό επιτίθεται σε μία αποικία βακτηρίων, τα περισσότερα πεθαίνουν. Ωστόσο, ορισμένα επιβιώνουν, επειδή φέρουν μεταλλαγμένα γονίδια τα οποία αντιστέκονται στον αφανισμό. Έπειτα, αυτά τα μεταλλαγμένα βακτήρια μεταφέρουν τα πολυανθεκτικά τους γονίδια σε άλλα βακτήρια και, μέσα σε ένα 24ωρο, καθένα έχει αφήσει περί τους 16.777.220 απογόνους, οι οποίοι είναι εξίσου ανθεκτικοί στο αντιβιοτικό.
Ο εφιάλτης δεν σταματά εδώ. Το μεταλλαγμένο βακτήριο αρχίζει να μοιράζεται τα ανθεκτικά του γονίδια με άλλα ασυναφή μικρόβια με τα οποία έρχεται σε επαφή, καθιστώντας και αυτούς τους μικροοργανισμούς ανθεκτικούς στο φάρμακο. Ο διαπρεπής μικροβιολόγος Stanley Falkow κάποτε είπε ότι τα βακτήρια είναι «έξυπνα διαβολάκια» που γίνονται ανθεκτικά σε φάρμακα με τα οποία έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά, και λαμβάνουν μέτρα για τυχόν μελλοντικές εκθέσεις σε παρεμφερή φάρμακα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα βακτήρια γίνονται υπερμικρόβια (superbug), ικανά να αποκρούσουν οποιαδήποτε φαρμακευτική επίθεση. Παραμονεύουν σε μέρη ευρείας κατανάλωσης αντιβιοτικών, όπως τα νοσοκομεία και τα γηροκομεία. Σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα, 5-10 τοις εκατό όλων των ατόμων που εισάγονται σήμερα σε νοσοκομείο, μολύνονται εξαιτίας ενός ανθεκτικού στα αντιβιοτικά βακτηρίου που βρίσκεται μέσα στο κτίριο.
Με εξαίρεση το αποστειρωμένο περιβάλλον των χειρουργείων, τα υπερμικρόβια υπάρχουν σε κόκκους σκόνης των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης, σε μπάνια
και τουαλέτες, ακόμα και σε τρόφιμα. Τα υπερμικρόβια προκαλούν τους περισσότερους θανάτους στα νοσοκομεία. Επιλέγουν ασθενείς με ανοσοποιητικό σύστημα αποδιοργανωμένο εξαιτίας παθήσεων, χειρουργικών επεμβάσεων και/ή προηγούμενων εκθέσεων σε αντιβιοτικά. Σε ένα υγιές άτομο με ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, αυτά τα υπερμικρόβια μπορεί να ζουν στην επιδερμίδα ή στη ρινική κοιλότητα χωρίς να προκαλούν μολύνσεις. Αλλά ακόμα και αν το άτομο μολυνόταν, ο οργανισμός του θα τα αντιμετώπιζε δυναμικά, ενώ παράλληλα θα ανέπτυσσε ανοσία σε αυτά. Ωστόσο, αυτή η φυσική αντίσταση στα μικρόβια μειώνεται σημαντικά με τον πρώτο κύκλο αντιβίωσης που λαμβάνεται για μία απλή λοίμωξη.
Εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών μέσα και έξω από τα νοσοκομεία, οι ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά οργανισμοί πλέον αποτελούν το πιο συνηθισμένο αίτιο λοίμωξης. Το χειρότερο είναι ότι σε πολλές χώρες τα αντιβιοτικά διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή. Επειδή η σωστή δόση ποικίλλει ανάλογα με το άτομο και την ισχύ του σκευάσματος, και επειδή δεν υφίσταται σαφές όριο στον αριθμό των κύκλων αντιβίωσης που μπορεί να πάρει ένα άτομο προκειμένου να εξοντωθούν όλα τα μικρόβια, κανένα αντιβιοτικό δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές. Η διακοπτόμενη λήψη αλλά και η χαμηλή δοσολογία μπορούν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των πολυανθεκτικών βακτηρίων, τα οποία μπορούν κάλλιστα να μεταδοθούν σε άλλο άτομο. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο της λοίμωξης για όσους βρίσκονται κοντά στο άτομο που λαμβάνει αντιβιοτικά, και ίσως εξηγεί γιατί η εμφάνιση λοιμώξεων είναι συχνότερη σε οικογένειες στις οποίες έχει προηγηθεί εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών. Ωστόσο, για να μολυνθεί ένα άτομο πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η πλημμελής διατροφή και η κακή υγιεινή.


Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών φαίνεται ότι είναι πολύ πιο επιζήμια απ’ όσο νομίζουμε. Τα αντιβιοτικά συγκαταλέγονται στους ισχυρότερους ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες. Οι περισσότεροι άρρωστοι άνθρωποι που τελικά πεθαίνουν, δεν αποβιώνουν εξαιτίας της πάθησης τους, αλλά από ευκαιριακές βακτηριακές λοιμώξεις που πλήττουν τον οργανισμό τους, ενώ το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι αποδιοργανωμένο. Αυτό ισχύει για τον καρκίνο, το AIDS και τις περισσότερες θανατηφόρες ασθένειες. Οι αυτοψίες δείχνουν ότι πολλοί από τους ασθενείς που πέθαναν εξαιτίας μίας καταλογιζόμενης στο AIDS πάθησης δεν μολύνθηκαν ποτέ από HIV, αλλά απεβίωσαν εξαιτίας κάποιου υπερμικροβίου. Τα υπερμικρόβια προκαλούν συμπτώματα παρόμοια με αυτά που προκαλούνται από τις καταλογιζόμενες στο AIDS ασθένειες. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πόσα εκατομμύρια θύματα του AIDS ουσιαστικά είναι θύματα ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων

Γ Α Ν Ο Δ Ε Ρ Μ Α... bio ganoderma

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ * *Σοφότερο τώ προ λαμβάνειν από τώ θεραπεύειν* *μεριμνήστε καί κάντε τώρα άμεσα τήν παραγγελία σας... * *ΤΗΛ:697.6892-975 ** Αρ.Γνωστ.ΕΟΦ 12582/16-2-2012* γανοδερμα bio ganoderma ~ Αυξάνει την δύναμη, την αντοχή και την πνευματική διαύγεια. ~ Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. ~ Ρυθμίζει την πίεση ~ Μειώνει την κακή χοληστερίνη ~ Μειώνει τα επίπεδα σακχάρων στο αίμα ~ Εξισορροπεί τα επίπεδα χοληστερόλης ~ Βοηθά στην διαχείριση της απώλειας βάρους γανοδερμα. ~ Αναστρέφει τα αποτελέσματα της παχυσαρκίας, του διαβήτη και της αρθρίτιδας. ~ Αποβάλλει τ... περισσότερα »