Η ομιλία μέ τήν μεγαλύτερη ακροαματικότιτα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ... https://apokalipsistora.blogspot.com/2017/05/blog-post_18.html

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Η Κυριακή της ορθοδοξίας και η ορθοδοξία των συγχρόνων νεορθοδόξων

Η Κυριακή της ορθοδοξίας του έτους 2014 και η ορθοδοξία των συγχρόνων <<ψευτορθοδόξων>> Είμαστε άραγε σύμφωνοι τοις αγίοις πατράσοι ?? για να μπορούμε να εορτάσουμε 

σήμερα την νίκη της εκκλησίας του Θεού κατά πασών των αιρέσεων και κατά 
πάντων των αιρετικών?? αν κάνουμε μια σύντομη έρευνα στα τεκταινόμενα στο 
χώρο των ορθοδόξων εκκλησιών τα τελευταία 90 χρόνια θα διαπιστώσουμε τα εξής:


1ον. Η  αποδοχή  της  αιρετικής  εγκυκλίου  του  πατριαρχείου  κων/λεως  του  1920
η οποία  απευθύνεται  σε  όλες  τις  αιρετικές  εκκλησίες  του  σατανά  θεωρώντας  
τες  αδελφές  εν  χριστό  εκκλησίες  , με  αυτό  τον  τρόπο  καταργεί  εν  δυνάμει  το  
9ο  άρθρο  του συμβόλου της  πίστεως  που  μας  λέγει:΄΄είς  μίαν  αγίαν  καθολικήν  
και  αποστολικήν  εκκλησία ΄΄,  δηλαδή  σε  αντίθεση  με  το  σύμβολο  της  πίστεως  
το  πατριαρχείο  και  διάυτού  η  ελληνική  εκκλησία  αναγνωρίζουν  ότι  η  εκκλησία  
του  Χριστού  δεν  είναι  μία  αλλά  πολλές.
2ον.  Η  παράνομος  αντικανονική  και  4ης  φορές   καταδικασμένη  εφαρμογή  του  
νέου  παπικού  ημερολογίου , το  οποίο  έφερε  αναστάτωση  στο  τυπικό  των  
εορτών  του  ενιαυτού  ,  με  αποτέλεσμα  να  εορτάζεται  το  Πάσχα  πολλές  φορές
εκτός  των  ορίων  που εθέσπισε  η  Α’ οικουμενική  σύνοδος  , και  εξ  αυτού  να  
καταργείται  η  νηστεία  των  αγίων  αποστόλων , η βίαιη  και  αντικανονική  
εφαρμογή  του δε  είχε  ως  αποτέλεσμα  το  το  σχίσμα  του 1924.
3ον. Η  συμμετοχή  της  σχισματικής  πλέον  ελληνικής  εκκλησίας  ως  ιδρυτικό  
μέλος  στο  Παγκόσμιο  Συμβούλιο  των Εκκλησιών  του σατανά  το  1948.
4ον . Η  συμμετοχή  κληρικών  όλων  των  τάξεων  σε  συμπροσευχές , 
συλλείτουργα  και  συμπόσια  με  αιρετικούς  κληρικούς  και  τα  τελευταία  
χρόνια  και  με  ειδωλολάτρες  ,  μουσουλμάνους  και  εβραίους.  Καταργώντας  
στην  πράξη  πλήθος  ιερών  κανόνων  που  απαγορεύουν  καθαιρούν  και  
αναθεματίζουν   κάθε    κληρικό  η  λαϊκό  που  συμμετέχει  σε λατρευτική  σύναξη   
με  αιρετικούς  και  αλλοθρήσκους.
5ον. Η  άρση  των  αναθεμάτων  κατά  της  παπικής  <<εκκλησίας>> από  τον  
μασόνο  πατριάρχη  Αθηναγόρα  
6ον  Η  ύπουλη  και  συστηματική  προσβολή  της  θεότητας  του ΧΡΙΣΤΟΥ  μέσω  
των  αγίων  εικόνων  ,δεχόμενη  και  εφαρμόζοντας  τις  αιρετικές  θεωρίες  περί 
εικόνων του  εξ Αμερικής  κληρικού  Γαβριήλ   (κατάργηση της εικόνας της Αγίας 
Τριάδος , Αναστάσεως εκ του τάφου αλλά και όλων των κλασικών εικόνων και 
παραστάσεων) κ.α.  ,   μέσω  της  παράφρασης  της  καινής  διαθήκης  στην  
δημοτική  γλώσσα , και  μέσω τις  σιωπηρής  αναγνώρισης  των  θεωριών  της  
αιρετικής   Χ.Ο.Ε.
7ον . Η προώθηση  μέσω  ορισμένων  εκκλησιαστικών  και  επιστημονικών  
κύκλων  της  λεγόμενης  εξελικτικής  δημιουργίας  , η οποία  θεωρία  καταργεί  
το  σωτηριολογικό  λόγο  της  δημιουργίας  του  ανθρώπου .
8ον. Η  με  εγκύκλιο  του  πρώην  αρχιεπισκόπου  Αθηνών  Ιερώνυμου  
κατάργηση  των  τριών  καταδύσεων  στο  μυστήριο  της  βαπτίσεως  και  
αντικατάσταση  του  με  ένα  τύπο  λουσίματος –ραντίσματος  των  παπικών, 
με  αποτέλεσμα  από  τότε  που άρχισε  να  εφαρμόζεται  να  μένουν  τα  παιδιά  
των  νεοελλήνων  αβάπτιστα .
9ον. Η καθιέρωση  εντός  της  εκκλησίας  της  Ελλάδος  ενός  ιδιότυπου  
οικουμενισμού  , με  κληρικούς  και  λαϊκούς  να  καταγγέλλουν  εγγράφως  
επισκόπους  και  πατριάρχες  ως  αιρετικούς  και  ταυτοχρόνος  να  
συλλειτουργούν  μαζί  τους  και  να  τους  θεωρούν  μέλλει  τις  εκκλησίας, 
σε  αντίθεση  με  τους  κανόνες  της  Εκκλησίας  που  λέγουν  να φεύγουμε  
μακριά  και  να  κόβουμε   κάθε  κοινωνία  με  επισκόπους  που  κηρύττουν  
αιρέσεις .
10ον. Η προώθηση  μέσω  των  χριστιανικών  οργανώσεων, των  κατηχητικών  
κύκλων , της  αιρέσεως  του  ευσεβισμού , που  υποστηρίζει  ότι  τα  καλά  έργα  
και  η ΄΄αγάπη΄΄  είναι  ικανά  να  σώσουν  τον  άνθρωπο , χωρίς  την  ακριβή  
τήρηση  των  κανόνων  της  εκκλησίας  που  απαιτούν  την  ακριβή  τήρηση  της 
πίστεως  και  της παραδόσεως, σε  αντίθεση  με  τον  απ. Παύλο  που  μας  λέγει  
ότι  ο  άνθρωπος  , δεν  σώζεται  εξ  έργων  αλλά  δωρεάν  δια  τις  ακριβούς  και 
ανόθευτου  πίστεως  στον  ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ.


Αγαπητοί, δεν  είναι μόνο  οι  13 ημέρες  η διαφορά του  παλαιού  και  του  νέου, 
όπως  κάποιοι  θέλουν  να  παρουσιάσουν,  αλλά  είναι  ένα σύνολο  καινοτομιών  
και  αιρέσεων  που  εισήγαγε  ο οικουμενισμός , από  το  1924 και  εδώ , και  τα  
οποία  απέκοψαν  την  ελληνική  εκκλησία  από  το  σώμα  της  εκκλησίας  του  
Χριστού  και  την  κατέστησαν  αιρετική  και  χωρίς  θεία  χάρη  και  μυστήρια.  
εάν δεν επιστρέψει η ελληνική εκκλησία στην πιστι της εκκλησίας προ του 1920 
και δεν απορρίψει όλες τις αιρέσεις και καινοτομίες που εισήγαγε λόγο της 
συμμετοχής της στην σατανική παναίρεση του νεο-ημερολογιτισμού οικουμενισμού
δεν μπορεί και δεν δικαιούται να εορτάζει την μεγάλη αυτή εορτή της 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ που είναι η καταδίκη και αναθεματισμός όλων 
των αιρετικών όλων των αιώνων παλαιών και συγχρόνων ,και των σχιζοφρενικών 
θεωριών τους!!