Η ομιλία μέ τήν μεγαλύτερη ακροαματικότιτα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ... https://apokalipsistora.blogspot.com/2017/05/blog-post_18.html

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΜΑΣΟΝΙΑ - Π.Σ.Ε

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ BILDERBERG;

Επληροφορήθημεν από το επίσημον ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Κων/λεως την μετάβασι του Πατριάρχου εις το Μαρόκον προκειμένου να μετάσχη εις διεθνή πολιτικοκοινωνικοοικονομικήν συνδιάσκεψι. Το ανακοινωθέν επιχαίρει ότι ο Πατριάρχης επελέγη «ως ο μόνος εκπρόσωπος εκ του θρησκευτικού κόσμου» και μάλιστα «κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Thierry de Montbrial, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος IFRI (Institut Franҫais de Relations Internationales)». Ενημερώνουμε τους αναγνώστες του «Ο.Τ.» ότι ο κ. Montbrial υπήρξε μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής των Συνεδριάσεων της Λέσχης Bilderberg διά 35 έτη, ... περισσότερα »

Γιατί διακόπτουμε τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη.

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Η Μασωνία στήν κρατούσα εκκλησία, τών δημοσίων υπαλλήλων...! Ο Φαραωνικός - Μασονικός «σταυρός» που φορά ο Βαρθολομαίος * προσέξατε κατωτέρω αυτούς που φορούν την Μασονοκή καδένα στην εκκλησία* πατήστε στον σύνδεσμο για να δείτε όλο το άρθρο... Ο Πατρ. Βαρθολομαίος θα προβεί σε χειροτονία ιεροδιακόνου μέλους των Lions [image: 248286.p.jpg] *Παντεπόπτης οφθαλμός* *Υπάρχουν ποικίλες ερμηνείες γιατί το σύμβολο της πυραμίδας είναι, ίσως το πιο σημαντικό για τους Πεφωτισμένους. * *Η κορυφή της πυραμίδας συμβολίζει την ανώτερη τάξη, την ελίτ, που δεν είναι άλλοι από τα μέλη της συγκεκριμένης ο... περισσότερα »

************************
Η παγκοσμιοποίηση καί η μασονία είναι ξένα μέ τήν Πίστη τών Ορθοδόξων... όσοι ζητάνε ένότητα πίστεως οφείλουν νά αποχωρίσουν καί από τήν μασονία, καί από τό παγκόσμιο συμβούλιο τών εκκλησιών (αιρετικών) διότι μία είναι η Εκκλησία καί όχι πολλές... <Πιστεύω είς μία Αγία καθολική καί αποστολική Εκκλησία> όσοι ανήκουν αλλού υποκριτικά λένε τό πιστεύω... Ο Οικουμενισμός καί συγκρητισμός είναι αίρεση καί δέν μπορεί νά θεωρούνται Ορθόδοξοι, όσοι υπηρετούν τίς ιδέες αυτές οί οποίες είναι μασονικής εμπνεύσεως
Ὁ Οἰκουμενισμὁς εἶναι ἐνάντιος ὄχι μόνον εἰς τό συμφέρον τῆς πίστεως ἀλλά καί τῆς Πατρίδος

Ἀποκαλυπτικά διά τόν κύριον πρωταγωνιστήν τῶν σχεδίων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον Ἀρχοντώνην είναι τά ὅσα γράφει εἰς τό νεοεκδοθέν βιβλίον του ὁ νεοημερολογίτης Θεολόγος κ. Παναγιώτης Φούγιας «Ἰσλάμ». Εἰς τήν σελ. 238, ἀναφερόμενος εἰς τήν τακτικήν τῶν Ὀθωμανῶν γράφει (αἱ ὑπογραμμίσεις ἡμἐτεραι):

«Μέ ἀνήθικους τρόπους διέφθειραν τούς ταγούς τῆς Ἐκκλησίας καί τούς ῞Ελληνες Κοινοτάρχες, γιά νά μποροῦν νά έχουν τυφλά ὄργανά τους ἀνεπαρκῆ καί ἄτολμα ἄτομα τά ὁποῖα άνέβαζαν στούς πατριαρχικούς καί μητροπολιτικούς θρόνους καί στά κοινοτικά συμβούλια τούς γνωστούς γκοτσαμπάσηδες. Σημειώνουμε μετά γνώσεως λόγου ὅτι καί σήμερα οἱ ἰθύνοντες τῆς Τουρκίας συνεχίζουν τήν συμπεριφορά τους αὐτή ἀπέναντι στόν Οἰκουμενικό θρόνο ἐκβιάζοντάς τον νά παίρνει ἀποφάσεις σύμφωνες μέ τίς προοπτικές τους».

Ἀποκαλυπτικά, ἐπίσης διά τόν ρόλον τοῦ Ἀθηναγόρα καί τοῦ νῦν διαδόχου του Βαρθολομαίου εἶναι καί τά ὅσα ἀναφέρει ὁ συγγραφεύς εἰς τάς σελ. 250-25Ι τοῦ προαναφερθέντος βιβλίου του (ἐκ τοῦ κεφαλαίου ΔΙΑΛΟΓΟΙ):

«Τό Τουρκικό Κράτος, ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἄφιξης τοῦ Ἀθηναγόρα στήν Κωνσταντινούπολη εἶδε τόν Πρωθιεράρχη αὐτόν ὡς τό πρόσωπο πού θά ἐγκαινίαζε μιά νέα ἐποχή γιά τά δύο ἔθνη, τούς ῞Ελληνες καί τούς Τούρκους, ἀλλά καί γιά τίς δύο θρησκεῖες, τόν Χριστιανισμό καί τό ᾽Ισλάμ. Βέβαια ὑπῆρχαν καί τά σχέδια τόσο τῆς ᾽Αμερικῆς ὅσο καί τῆς Μ. Βρετανίας, τά ὁποῖα ὄφειλε νά ὑπηρετήσει ὁ Ἀθηναγόρας. Καί δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ἀμφιβολία, ὅτι ἐδικαίωσε τίς προσδοκίες τους. ᾽Εκφεύγει τοῦ παρόντος έργου ἡ ἀναφορά στό τί ἔπραξε ὁ Ἀθηναγόρας ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ. Λέγομεν, ὅμως, τοῦτο, ὅτι οἱ προσδοκίες αὐτές ἐξυπηρετοῦνται καί σ ήμερα ἀπό τόν ἔνοικο τοῦ Φαναρίου. Πῶς ἀλλιῶς θά μποροῦσαν νά ἑρμηνευθοῦν οἱ ἄσχημες σχέσεις του μέ τή Μόσχα;

Ὁ Πατριάρχης ᾽Αθηναγόρας ἔκανε τολμηρά βήματα μέ στόχο νά φέρει κοντά Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους. ᾽Ενῶ οἱ ῞Ελληνες εἶχαν παρεξηγήσει τά φιλοτουρκικά αἰσθήματα τοῦ Ἀθηναγόρα, οἱ Τοῦρκοι δέν μπόρεσαν ποτέ νά ἐκτιμήσουν τή μεγάλη προσφορά του. ῎Ετσι, ἔφυγε παρεξηγημένος άπό τούς ῞Ελληνες τῆς Πόλης καί ἀδικημένος άπό τούς Τούρκους, ἀλλ' έμεινε στήν ἱστορία τῆς ᾽Εκκλησίας ὡς ὁ Μεγάλος Πρωθιεράρχης τῆς ᾽Ορθοδοξίας.

Τό ὅραμα τοῦ ᾽Αθηναγόρα φαίνεται νά ἐμπνέει ἀκόμη ἐκείνους πού ἐπιχειροῦν τήν προώθηση τῶν σημερινῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων. ῞Ομως ἡ συμπεριφορά τῆς ἄρχουσας τάξης τῶν Τούρκων φαίνεται νά φαλκιδεύει τό πνεῦμα τοῦ διαλόγου, ἐφόσον μέ ὑπόγειες κινήσεις στοχεύουν στήν ἀνασύσταση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας σέ βάρος ἀνεξαρτήτων Χωρῶν, ὄχι στή βάση τοῦ τουρκισμοῦ, ἀλλά τοῦ Μουσουλμανισμοῦ. Ὑποψίες ἀκόμα γεννιῶνται καί γιά τίς διοικητικές διεκδικήσεις πού ἐγείρει τελευταῖα τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπί ἑλληνικῶν ἐδαφῶν τά ὁποῖα οἱ Ἕλληνες ἀπελευθέρωσαν μέ θυσία πολλῶν χιλιάδων ἀδελφῶν μας. Γνωστές εἶναι ἄλλωστε οἱ δηλώσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κάθε φορά πού ἐπισκέπτεται τή χώρα μας. Ποτέ δέν περιορίζεται σέ ἐκκλησιαστικές ή πνευματικές δηλώσεις, ἀλλά κάνει καί πολιτικές, οἱ ὁποῖες κατά τό ἥμισυ εὐνοοῦν τίς βλέψεις τῶν Τούρκων. Τό λάθος στήν περίπτωση αὐτή εἶναι λάθος τῶν πολιτικῶν ἀξιωματούχων τῆς χώρας μας, πού, μολονότι γνωρίζουν πού στοχεύει ὁ κ. Βαρθολομαῖος μέ τίς μεσοβέζικες δηλώσεις του, παραμένουν ἀδιάφοροι».

Ἀδελφοί, βλἐπετε ὅτι ἡ τακτική τοῦ οἰκουμενισμοῦ εἶναι ἐνάντια τόσο εἰς τήν Πίστιν, ὅσο καί εἰς τό συμφέρον τῆς Πατρίδος. ᾽Εξυπηρετεῖ δἐ τἀ σχέδια τῆς Νέας ᾽Εποχῆς ἡ ὁποία προωθεῖ τόν τουρκικόν έπεκτατισμόν. Ἄς μείνωμεν ἡμεῖς σταθεροί, διατηροῦντες τήν γνησιότητα τῆς πίστεως, ἐν φόβῳ Θεοῦ καί ταπεινώσει ἵνα μή ἀποπέσωμε τόν τιμαλφῆ τοῦτον θησαυρόν τόν ὁποῖον ὁ Κύριος μᾶς ἐνεπιστεύθη. Ταυτοχρόνως ἂς προσευχόμεθα καί δι᾽ ὅσους εὑρίσκονται ἐγκλωβισμένοι εἰς τήν κρατοῦσα ᾽Εκκλησίαν νά εὕρουν τήν ἀληθῆ ὁδόν τῆς σωτηρίας εἰς τἡν ἐκκλησίαν τῶν πατρώων παραδόσεων, ᾽Αμήν.

(«Η Φωνή της Ορθοδοξίας», ἀρ. φ. 916, Μάϊος – Ἰούνιος 2002, σελ. 5)

Μασονία: η "υπερ-θρησκεία" που διδάσκει τον Οικουμενισμό

Δεν είναι δίκαιο να ισχυριστούμε πως όλοι οι Μασόνοι είναι ενημερωμένοι για τα μυστικά σχέδια της οργάνωσής τους. Πολλοί ενώ είναι έμπειροι στα τυπικά και στις επιφανειακές εργασίες του τάγματος, δείχνουν πως δεν κατέχουν σοβαρές γνώσεις για την πραγματική ιστορία ή τις πεποιθήσεις του Τάγματος
Το πιο γνωστό από τα βιβλία των Μασόνων είναι το«Ηθική και Δόγμα» του Άλμπερτ Πάικ, (Albert Pike - φωτο), το βιβλίο αυτό βρίσκεται στις περισσότερες μασονικές βιβλιοθήκες.
Γράφει λοιπόν στην σελίδα 213: «Κάθε Μασονική Στοά είναι...
ένας θρησκευτικός ναός και οι διδασκαλίες του είναι θρησκευτικές διδαχές».
«Δηλώνω χωρίς κανένα δισταγμό, πως η Μασονία είναι, σε κάθε της έννοια, εκτός από μια, λιγότερο φιλοσοφικόκαι κυρίως θρησκευτικό ίδρυμα και χρωστά αποκλειστικά στο θρησκευτικό στοιχείο την καταγωγή και την συνεχή της ύπαρξη και πως χωρίςθρησκευτικό αυτό στοιχείο σπάνια θα άξιζε μελέτης από τον σοφό και τον καλό» (‘Εγκυκλοπαίδεια του Ελευθεροτεκτονισμού’ του Μακί, σ. 618).
«Η Μασονία είναι η παγκόσμια, αιώνια αμετάβλητη, θρησκεία όπως ο Θεός την φύτεψε στην καρδιά της παγκοσμίου ανθρωπότητας. Κανένα πιστεύω δεν έζησε πολύ εάν δεν πήγασε από αυτό το ίδρυμα. Είναι η βάση, και τα πιστεύω. Η υπεροικοδομή". (‘Ηθική και Δόγμα’, σ. 219).
Ο Πάϊκ περιγράφει τον Ελευθεροτεκτονισμό ως:
«Ο φύλαξ και το δοχείο των μεγάλων φιλοσοφικών και θρησκευτικών αληθειών άγνωστες σε μεγάλο βαθμό στον κόσμο και μεταδιδόμενες από γενεά σε γενεά από μια αδιάρρηκτη ροή παράδοσης, γεμάτη από σύμβολα, εμβλήματα και αλληγορίες’. (‘Ηθική και Δόγμα’ σ. 210).
Είναι τυπικό για τον Ελευθεροτεκτονισμό να παραλείπει το όνομα του Ιησού Χριστού όταν παραθέτει τμήματα από τις Γραφές. Τα παρακάτω αποσπάσματα συγκρίνουν τα γνήσια κείμενα της Ιερής Βίβλου με αυτά που χρησιμοποιεί ο Τόμας Σμιθ Γουέμπ στο βιβλίου του «Ο Σύμβουλος του Ελευθεροτέκτονα» (περισσότερο γνωστό ως ο “Σύμβουλος του Γουέμπ”).
Ένα παράδειγμα είναι από την περικοπή του (Α.’ Πετ β’:5)
«Και σεις, ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, διά να προσφέρητε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού»
Το χωρίο στον Σύμβουλος του Γουέμπ αναφέρεται (σ. 92): «Και σεις, ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, διά να προσφέρητε θυσίας ευπροσδέκτους εις τον Θεόν»
Διδάσκει τον οικουμενισμό
Όπως και στο κίνημα της Νέας Εποχής, το κεντρικό θέμα του Ελευθεροτεκτονισμού είναι ο οικουμενισμός, μια προσπάθεια ενοποίησης όλων των θρησκειών του κόσμου κάτω από μια ομπρέλα. Για να το κάνει αυτό, υποβιβάζει τον Ιησού Χριστό από Υιό του Θεού σε έναν απλό πνευματικό διδάσκαλο στο ίδιο επίπεδο με τον Βούδα και τους άλλους θρησκευτικούς αρχηγούς.
«Η Μασονία... είναι θρησκεία, μια λατρεία στην οποία όλοι οι καλοί άνθρωποι μπορούν να ενωθούν και ο καθένας να μοιράζεται την πίστη όλων» (Γιόζεφ Φόρτ Νιούτον, “Οι κτίστες” σ. 242)
Περιγράφοντας μια εμπειρία πού είχε σε μια Στοά του Λονδίνου με Μασόνους διαφορετικών πίστεων, οΓιόζεφ Νιούτον γράφει:
«Ήταν μια σκηνή που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει. Μια ενοραματική ώρα βαθειά συγκινητική. Ταυτόχρονα εικόνα και προφητεία. Ήταν έντονα εντυπωσιακή, σαν να ακούει κανείς το μέλλον. Με έκανε να σκεφτώ τα λόγιαενός μάντη σ’ένα ιερό βιβλίο της Κίνας. «Αυτός πού έχει ευρύ πνεύμα βλέπει την αλήθεια στις διαφορετικές θρησκείες: ο περιορισμένος βλέπει μόνο τις διαφορές».
«…Πού αλλού, παρά σε μια Μασονική στοά, μπορούν να συναντηθούν άνθρωποι που ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες, κάθε ένας να προσεύχεται για όλους και όλοι για έναν; Διδάχθηκα ένα μάθημα: Εάν υπάρξει ποτέ στην γη μια θρησκεία Αδελφότητος στη γη, πρέπει να ξεκινήσει από μια Αδελφότητα των Θρησκειών». (“Οι κτίστες” σελ. 223 - 224)
«Εάν η Μασονία ήταν απλά ένα Χριστιανικό ίδρυμα, ο Εβραίος και ο Ισλαμιστής, ο Βραχμάνος και ο Βουδιστής δεν θα μπορούσαν συνειδητά να συμμετέχουν στην ‘φώτισή’ της, αλλά η παγκοσμιότητα της (ή ο οικουμενισμός της) είναι το καύχημά της. Στην γλώσσα της οι πολίτες κάθε έθνους μπορούν να επικοινωνήσουν. Στο βωμό της, άνθρωποι όλων των θρησκειών μπορούν να γονατίσουν. Στο πιστεύω της μαθητές κάθε πίστης μπορούν να είναι συγκαταβατικοί. (Εγκυκλοπαίδεια του Ελευθεροτεκτονισμού του Μάκι, σ. 439).

Η Μασονία μελετά όλους τους μεγάλους αναμορφωτές. Βλέπει στον Μωυσή τον Νομοθέτη των Εβραίων, στον Κομφούκιο και τον Ζωροάστρη, τον Ιησού της Ναζαρέτ και στους Άραβες εικονοκλάστες, τους Μεγάλους Διδάσκαλους της Ηθικής και τους έξοχους αναμορφωτές και δεν είναι μόνον αυτό: επιτρέπει σε κάθε αδελφό του Τάγματος να θεωρήσει κάθε έναν από τους υψηλούς και θείους χαρακτήρες η πίστη του και η Αλήθεια το απαιτούν». (“Ηθική και Δόγμα”σ. 525)
«Γύρω από τον Βωμό της Μασονίας μπορούν να συναθροιστούν σαν μια αδελφότητα, ο Χριστιανός, ο Εβραίος, ο Ισλαμιστής, ο Βραχμάνος, οι οπαδοί του Κομφούκιου και του Ζωροάστρη, σαν μια αδελφότητα και να ενωθούν προσευχόμενοι προς τον έναν Θεό πού είναι προ πάντος ο Baalim (Βάαλ)... ζητά από κάθε ένα από τους μυημένους της να ερευνήσει στα θεμέλια της πίστης του και να στηρίξει τις ελπίδες του στις γραφές της δικής του θρησκείας». (Ηθική και Δόγμα σ. 226).
«Σε μια στοά αποτελούμενοι ολοκληρωτικά από Εβραίους, μπορεί να τεθεί στο βωμό μόνον η Παλαιά Διαθήκη και οι Τούρκοι Ελευθεροτέκτονες μπορούν να κάνουν χρήση του Κορανίου. Αν και οι ψαλμοί είναι για τον Χριστιανό, η Πεντάτευχος για τον Ισραηλίτη, το Κοράνι για τον Μουσουλμάνο, ή η Βέδες για τον Βραχμάνο κάθε τι Μασονικό μεταδίδει την ίδια ιδέα - πώς ο συμβολισμός της θείας θέλησης απεκαλύφθη στον άνθρωπο». (Εγκυκλοπαίδεια τον Ελευθεροτεκτονισμού του Μακί σ. 133).
Όλες αυτές σι ιδέες είναι αντίθετες στις διδασκαλίες τουΙησού Χριστού που είπε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να έλθει προς τον πατέρα παρά μόνον μέσου εμού» (Ιωάννης 14:6).
http://redskywarning.blogspot.com/2010/07/blog-post_23.html
Πηγή: Από το βιβλίο «Προς Μία Παγκόσμια Δικτατορία» του Gary Kah